№п/п

 

Зміст операції

 

Первинні документи

 

Бухгалтерський облік

 

Дт

 

Кт

 

Сума

 

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

1

 

Повернуто холодильник покупцем

 

Заява, гарантійний талон, акт форми № 6-гарант

 

704

 

361

 

5 400

 

2

 

Відображено коригування податкових зобов’язань із ПДВ методом «сторно»

 

Розрахунок коригування

 

704

 

641/ПДВ

 

–900

 

3

 

Відкориговано собівартість реалізованого товару звітного періоду методом «сторно» (5 400 – 1 800)

 

Бухгалтерська довідка

 

902

 

281

 

3 600

 

4

 

Відображено витрати на доставку неякісного холодильника від покупця до магазину та нового холодильника від магазину до покупця (500 х 2)

 

Акт виконаних послуг, ТТН

 

473

 

685

 

1 000

 

5

 

Отримано зі складу якісний новий холодильник та нараховано торговельну надбавку

 

Накладна типовоїформи № М-11*

 

282

 

281

 

3 600

 

Бухгалтерська довідка

 

282

 

285

 

2 400

 

6

 

Передано покупцю якісний товар аналогічної марки та моделі

 

Фіскальний касовий чек форми № ФКЧ-2

 

361

 

702

 

5 400

 

473

 

600

 

7

 

Нараховано податкові зобов’язання з ПДВ

 

Податкова накладна, чеки РРО

 

702

 

641/ПДВ

 

1 000

 

8

 

Списано націнку на реалізований холодильник методом «сторно»

 

Бухгалтерська довідка

 

282

 

285

 

–2 400

 

9

 

Списано собівартість реалізованого товару

 

Регістри бухобліку

 

902

 

282

 

3 600

 

10

 

Списано на фінансовий результат доходи та витрати

 

791

 

902

 

3 600

 

791

 

949

 

600

 

702

 

791

 

6 000

 

* Затверджена наказом Мінстату від 21.06.96 р. № 193.