п/п

Зміст операції

 

Первинний
документ

 

Бухгалтерський
облік

Коригування
фінрезультату

Дт

Кт

Сума

(+)

(–)

1

2

3

4

5

6

7

8

1

 

Нараховано амортизацію будівлі складу (до моменту переведення до ІН)

 

Розрахунок амортизації
типової форми № ОЗ-14

 

93

 

131

 

100 000

 

 

 

2

 

Списано суму накопиченого зносу (при переведенні ОЗ до складу ІН)

Облікові регістри,
оцінний акт

 

131

 

103

 

100 000

 

 

 

3

 

Дооцінено будівлю складу до її справедливої вартості (сума умовна)

103

 

411

 

20 000

 

 

 

4

 

Переведено будівлю складу до складу ІН

Інвентарна картка
типової форми № ОЗ-6

100

 

103

 

220 000

 

 

 

5

 

Нараховано щомісячну орендну плату

Акт наданих послуг

 

377

 

713

 

1 800

 

 

 

6

 

Нараховано податкові зобов'язання з ПДВ

Податкова накладна

 

713

 

641/ПДВ

 

300

 

 

 

7

 

Отримано орендну плату

 

Виписка банку

 

311

 

377

 

1 800

 

 

 

8

 

Нараховано амортизацію в податковому обліку (до моменту прийняття рішення про продаж)

Облікові регістри

 

 

 

 

 

30 000

 

9

 

Збільшено справедливу вартість будівлі на дату балансу (сума умовна)

Оцінний акт,
облікові регістри

 

100

 

710

 

50 000

 

 

–*

 

10

 

Зменшено справедливу вартість будівлі на наступну дату балансу

940

 

100

 

60 000

 

60 000

 

 

11

 

Переведено ІН до складу запасів після прийняття рішення про продаж

 

Акт приймання-передачі типової форми № ОЗ-1

 

286

 

100

 

210 000

 

 

 

12

 

Списано дооцінку при переведенні ІН до складу запасів

 

Облікові регістри

 

411

 

441

 

20 000

 

 

 

13

 

Реалізовано будівлю складу

 

Акт приймання-передачі

 

377

 

712

 

264 000

 

 

 

14

 

Нараховано податкові зобов'язання з ПДВ

Податкова накладна

 

712

 

641/ПДВ

44 000

 

 

 

15

 

Списано балансову вартість будівлі

Облікові регістри

 

943

 

286

 

210 000

 

210 000

 

170 000

 

16

 

Отримано оплату від покупця

 

Виписка банку

 

311

 

377

 

264 000

 

 

 

17

 

Відображено фінрезультат

 

Облікові регістри

 

791

 

93

 

100 000

 

 

 

791

 

940

 

60 000

 

 

 

791

 

943

 

210 000

 

 

 

713

 

791

 

1 500

 

 

 

710

 

791

 

50 000

 

 

 

712

 

791

 

220 000

 

 

 

* Згідно з п. 138.2 ПК дооцінка зменшує фінрезультат тільки в межах проведеної раніше уцінки, відображеної у складі витрат. У цьому випадку будівля раніше не уцінювалась, тому фінрезультат не коригується.