Показник

 

Бухгалтерський облік ІН

Податковий облік

Помилковий (як ОЗ)

Правильний

Якщо бухоблік помилковий (ІН як ОЗ)

Якщо в бухобліку ІН за справедливою вартістю

Якщо в бух обліку ІН за собівартістю

За справедливою вартістю

За собівартістю

1

2

3

4

5

6

7

Амортізация1

+

+

+

+

+

Збільшення вартості
(субрахунок 710)2

 

+

 

 

 

+ (–)

 

 

Зменшення вартості
(субрахунок 940)3

 

+

 

 

 

 

 

Зменшення корисності
(субрахунок 972)4

+

 

 

+

 

 

 

 

Відновлення корисності (субрахунок 742)5

+

 

 

+

 

 

 

 

Переоцінка
(субрахунок 411, 975)6

+

 

 

 

 

 

 

1 Податкова амортизація нараховується в будь-якому випадку, незалежно від методу оцінки ІН (графи 5–7). Тобто на податкову амортизацію помилкове ведення бухобліку не вплинуло (за винятком різниць, пов'язаних із різними строками експлуатації, методами амортизації тощо).

2 Згідно з п. 138.2 ПК фінрезультат зменшується на суму дооцінки в межах уцінки, раніше віднесеної на витрати. Із цього випливає, що якщо справедлива вартість ІН збільшилася (без попереднього зменшення), то така сума повністю потрапить до бази обкладення податком на прибуток – адже до цього витрат не було. Іншими словами, у податковому обліку необхідно відображати дохід. Не відображати в податковому обліку дохід, нарахований за субрахунком 710, немає підстав – податкова різниця, що коригує його, відсутня. Виходить, що при помилковому бухгалтерському обліку (коли об'єкт ОЗ не перевели до складу ІН) доходів немає, а якби підприємство перевело ОЗ до складу ІН, що обліковується за справедливою вартістю, то в нього виникли б доходи (якщо збільшиться справедлива вартість об'єкта). Це чревато донарахуваннями, якщо податківці доведуть, що справедлива вартість збільшилася. Виходить, що погано, і коли є помилка, і коли її немає, тобто це неврегульоване питання, на наш погляд.

3 Зменшення справедливої вартості ІН розглядається як уцінка. Відповідно, на цю суму коригується фінрезультат при розрахунку податку на прибуток (п. 138.1 ПК). Тобто на базу оподаткування сума зменшення справедливої вартості не впливає.

4 Підприємство, згідно з правилами П(С)БО, тестує об'єкти ОЗ та ІН, що обліковується за собівартістю, на зменшення корисності (графи 2, 4). У податковому обліку зменшення корисності при розрахунку податку на прибуток не береться до уваги (фінрезультат збільшується згідно з п. 138.1 ПК). Таким чином, помилковий бухоблік не впливає на податковий облік.

5 Крім зменшення корисності підприємству, можливо, треба буде визнати вигоди від відновлення корисності (за об'єктами ОЗ та ІН, що обліковується за собівартістю) (графи 2, 4). При визначенні бази оподаткування сума вигод від відновлення корисності об'єктів не враховується (фінрезультат зменшується згідно з п. 138.2 ПК). Тобто на податковий облік помилка не впливає.

6 Об'єкти ОЗ у бухобліку можуть переоцінюватися, а ось ІН переоцінці не підлягає (графи 3, 4). У податковому обліку результати переоцінки (дооцінка, уцінка) не враховуються (згідно з п. 138.1, 138.2 ПК). Таким чином, переоцінка при помилковому відображенні ІН у бухобліку на податковий облік не впливає.