п/п

Зміст операції

Первинний
документ

Бухгалтерський облік

Дт

Кт

Сума

1

2

3

4

5

6

1

Списано знос будівлі

Облікові регістри

131

103

740 000

2

Відображено переведення об'єкта до складу необоротних активів, призначених для продажу

286

103

660 000

3

Відображено передачу будівлі до СК

Типова форма № ОЗ-1,
акт приймання-передачі

377

712

900 000

4

Відображено податкові зобов'язання з ПДВ

Податкова накладна

712

641

150 000

5

Списано балансову вартість необоротного активу, призначеного для продажу

Облікові регістри

943

286

660 000

6

Відображено собівартість фінансової інвестиції

14

377

900 000