Період

Сума оплачених витрат (інвестицій)

Середньозважений коефіцієнт витрат (інвестицій)
(кількість місяців, протягом яких інвестиція
враховувалася у складі активів/
кількість місяців у звітному періоді (кварталі))

Середньозважена сума витрат
(інвестицій)
(гр. 2 х гр. 3)

1

2

3

4

Січень

100 000

3/3

100 000

Лютий

100 000

2/3

66 667

Березень

100 000

1/3

33 333

Разом сума середньозважених інвестицій

200 000