Підписуйся на інформаційну страховку бухгалтера
Підписатися

Заповнення Звіту про КІК, якщо загальний сукупний дохід усіх КІК не перевищує 2 млн євро

02.10.2023 35 0 0

Чи заповнюється фізособою – контролюючою особою графа 26 Звіту про контрольовані іноземні компанії, якщо загальний сукупний дохід усіх контрольованих іноземних компаній (далі – КІК) однієї контролюючої особи із всіх джерел за даними фінансової звітності не перевищує еквівалент 2 млн євро на кінець звітного періоду?

Пунктом 392.5 Податкового кодексу (далі – ПК) встановлені вимоги щодо складання та подання Звіту про контрольовані іноземні компанії. Зокрема, пп. 392.5.2 ПК передбачено, що контролюючі особи зобов’язані подавати Звіт про КІК до контролюючого органу одночасно з поданням річної декларації про майновий стан і доходи або податкової декларації з податку на прибуток підприємств за відповідний календарний рік засобами електронного зв’язку в електронній формі з дотриманням вимог закону щодо електронного документообігу та кваліфікованого електронного підпису.

До Звіту про КІК в обов’язковому порядку додаються завірені належним чином копії фінансової звітності КІК, що підтверджують розмір прибутку КІК за звітний (податковий) рік.

Умови звільнення від оподаткування прибутку КІК регламентовано п. 392.4 ПК.

Незалежно від виконання умов, передбачених пп. 392.4.1 ПК, скоригований прибуток КІК не підлягає включенню до загального оподатковуваного доходу, зокрема, якщо загальний сукупний дохід усіх КІК однієї контролюючої особи із всіх джерел за даними фінзвітності не перевищує еквівалент 2 млн євро на кінець звітного періоду (пп. 392.4.2.1 ПК).

Згідно з пп. 392.4.3 ПК у разі якщо прибуток КІК звільняється від оподаткування відповідно до положень цього пункту, контролююча особа звільняється від обов’язку розраховувати скоригований прибуток КІК відповідно до положень пп. 392.3.2 ПК.

Наказом Мінфіну від 25.08.2022 № 254 затверджено форму Звіту про КІК, скорочену форму Звіту про КІК та Порядку заповнення Звіту про контрольовані іноземні компанії, скороченої форми Звіту про контрольовані іноземні компанії і подання до контролюючого органу (далі – Порядок № 254).

У Звіті про КІК і в Порядку № 254 чітко прописані назви граф та порядок їх заповнення. Отже, графи Звіту про КІК, в яких є показники для декларування, підлягають заповненню. Графи 1–2, 4–9, 11–17, 21–26 та 35 – є обов’язковими для заповнення.

Графи 25.1–25.3, 26 Звіту про КІК містять числове поле та заповнюються в гривнях без копійок.

Графи 25.1–25.3 можуть бути як додатними, так і від’ємними або дорівнювати нулю. Графа 26 може бути додатною або дорівнювати нулю.

Умови, на підставі яких/якої оподаткований прибуток КІК звільняється від оподаткування, платник податку – контролююча особа відображає у графі 28 Звіту про КІК.

Таким чином, у разі якщо скоригований прибуток КІК не підлягає включенню до загального оподаткованого доходу, то у графах 25.1–25.3 та 26 Звіту про КІК проставляється нуль.

ЗІР, категорія 103.10

Коментарі до матеріалу

Кращі матеріали