Отримайте доступ до більше 2 мільйонів готових рішень, публікацій та оглядів
Оформити
передплату

Уносимо основні засоби до статутного капіталу: що в обліку

Законодавством України передбачено, що внеском до статутного капіталу (далі – СК) іншого підприємства можуть бути не тільки кошти, але й майно, у тому числі основні засоби (далі – ОЗ) (ч. 1 ст. 86 Господарського кодексу; ч. 2 ст. 115 Цивільного кодексу, далі – ЦК). Підприємство, яке робить внесок до СК (інвестор), отримує натомість корпоративні права. А підприємство, яке приймає внесок до СК, є емітентом. Облік в емітента при отриманні внеску до СК об'єктами ОЗ див.  Формуємо статутний капітал: облік у емітента та інвестора . Розповімо, що відбувається в обліку інвестора.

Оцінка майнового внеску

Придбання корпоративних прав є фінансовою інвестицією. Якщо це відбувається шляхом обміну на інші активи, то собівартість такої інвестиції відображається в балансі інвестора за справедливою вартістю активів, що передаються (п. 6 П(С)БО 12).

Випадки, коли при передачі майна до СК необхідна його грошова оцінка із залученням професійних оцінювачів, передбачені у ст. 7 Закону від 12.07.01 р. № 2658-III «Про оцінку майна, майнові права і професійну оцінну діяльність в Україні». Незалежній оцінці підлягає і майновий внесок до СК акціонерного товариства (п. 1 ст. 8, п. 2 ст. 11 Закону від 17.09.08 р. № 514-VI «Про акціонерні товариства»). Якщо ж грошова оцінка не є обов'язковою, вона може бути проведена за згодою сторін (ч. 2 ст. 115 ЦК). Чи залучати до такої оцінки незалежних експертів, сторони вирішують самостійно.

Документальне оформлення передачі ОЗ

При передачі об'єкта крім типової форми №  ОЗ-1 (затверджена наказом Мінстату від 29.12.95 р. № 352) бажано оформити й акт приймання-передачі майнового внеску. Такий акт можна скласти в довільній формі, але з усіма обов'язковими для заповнення реквізитами згідно з п. 2 ст. 9 Закону від 16.07.99 р. № 996-XIV.

Порада. Зафіксуйте оцінену вартість переданого майна в акті приймання-передачі майнового внеску і зазначте, яким способом вона була встановлена (шляхом залучення незалежних оцінювачів чи самостійно сторонами).

Бухгалтерський облік в інвестора

При передачі ОЗ їх потрібно вивести зі складу необоротних активів і відобразити у складі запасів на субрахунку 286 «Необоротні активи і групи вибуття, призначені для продажу» за найменшою із двох величин – за балансовою вартістю або за чистою вартістю реалізації (п. 9 розд. ІІ П(С)БО 27). Відповідно, надалі вибуття такого об'єкта в обліку прирівнюється до продажу.

Податковий облік

З позицій податкового обліку передача ОЗ до СК для інвестора вважається продажем (пп. 14.1.202 Податкового кодексу, далі – ПК).

Податок на прибуток. Для розрахунку суми податку на прибуток використовуються загальні правила, установлені ст. 134 ПК: податок розраховується виходячи з отриманого в бухобліку фінрезультату до оподаткування і коригується на виниклі різниці (наприклад, у разі різної залишкової вартості ОЗ у бухгалтерському і податковому обліку при їх продажу) (п. 138.1, 138.2 ПК).

Завважте, що підприємства з річним доходом менше 20 млн грн. при розрахунку податку на прибуток можуть не коригувати фінрезультат
(пп. 134.1.1 ПК).

ПДВ. Оскільки передача ОЗ до СК є продажем, то інвесторові необхідно нарахувати податкові зобов'язання з ПДВ. При цьому базою оподаткування буде оцінна вартість активу (але не нижче за його балансову вартість) (п. 188.1 ПК), датою виникнення податкових зобов'язань – дата підписання акта приймання-передачі.

Покажемо це на прикладі.

Приклад

Підприємство А як внесок до СК підприємст-ва Б передає будівлю: справедлива вартість будівлі – 900 000 грн. (у т. ч. ПДВ –150 000 грн.); первісна вартість – 1 400 000 грн.; знос – 740 000 грн.; залишкова вартість – 660 000 грн.

Облік операцій наведено в таблиці.

(грн.)


п/п

Зміст операції

Первинний
документ

Бухгалтерський облік

Дт

Кт

Сума

1

2

3

4

5

6

1

Списано знос будівлі

Облікові регістри

131

103

740 000

2

Відображено переведення об'єкта до складу необоротних активів, призначених для продажу

286

103

660 000

3

Відображено передачу будівлі до СК

Типова форма № ОЗ-1,
акт приймання-передачі

377

712

900 000

4

Відображено податкові зобов'язання з ПДВ

Податкова накладна

712

641

150 000

5

Списано балансову вартість необоротного активу, призначеного для продажу

Облікові регістри

943

286

660 000

6

Відображено собівартість фінансової інвестиції

14

377

900 000

Передача об'єкта ОЗ як внеску до СК в обліку в інвестора відображається як його продаж. Щоб передати об'єкт до СК, необхідно провести його грошову оцінку. Підприємства можуть оцінити об'єкт, що передається, самостійно або із залученням професійних оцінювачів (у випадках, установлених законодавством). Оцінна вартість об'єкта – база для обкладення ПДВ в інвестора.

Коментарі до матеріалу

Оформити передплату на розділ «Комерція»

Надійні рішення з бухобліку, податків та права

2592 грн. / рік

Купити

Кращі матеріали