• Швидкий пошук надійних рішень
    і практичної інформації

Uteka

Я шукаю...

Де шукати:

розширений пошук
Отримайте доступ до більше 2 мільйонів готових рішень, публікацій та оглядів
Оформити
передплату

Неприбуткові організації: загальні положення

Ольга Папінова

23.01.2017 1750 0 1

Поняття «неприбуткова організація» встановлене цивільним законодавством. Тут слово «неприбуткова» означає статус, а не відсутність прибутку за звітний період.

Які організації вважаються неприбутковими згідно із законом?

У Цивільному кодексі (далі – ЦК) є таке поняття, як непідприємницьке товариство. Згідно зі ст. 85 ЦК непідприємницькими вважаються товариства, які не мають на меті отримання прибутку для його подальшого розподілу між учасниками. Водночас разом зі своєю основною діяльністю вони можуть провадити підприємницьку діяльність, якщо інше не встановлено законом і ця діяльність відповідає цілі, для якої вони були створені, а також сприяє її досягненню (ст. 86 ЦК).

А в розумінні Закону від 14.10.14 р. № 1702-VII (п. 26 ч. 1 ст. 1) неприбутковими організаціями вважаються юрособи (крім держорганів, органів держуправління й установ державної та комунальної власності), які не є фінансовими установами, створені для ведення наукової, освітньої, культурної, оздоровчої, екологічної, релігійної, благодійної, соціальної, політичної та іншої діяльності в цілях задоволення потреб та інтересів громадян у рамках, установлених законодавством України, без цілі отримання прибутку.

Таким чином, у цивільному законодавстві неприбутковою прийнято вважати організацію, яка не ставить перед собою за мету отримання комерційної вигоди від своєї діяльності та не збирається генерувати прибуток для його розподілу між власниками.

З якою метою створюються неприбуткові організації?

Мета створення і завдання неприбуткової організації залежать від профілю її діяльності. Тому неприбуткові організації повинні підпорядковуватися перш за все вужчим вимогам своїх профільних законів. Адже вимоги Господарського кодексу (далі – ГК) і ЦК не можуть охопити діяльність такої безлічі видів неприбуткових організацій.

Наприклад, громадське об'єднання (організація або спілка) створюється фізичними та/або юридичними особами для захисту їх прав і свобод, задоволення суспільних інтересів зокрема економічних, соціальних, культурних, екологічних тощо. Діяльність такої неприбуткової організації регулюється Законом від 22.03.12 р. № 4572-VI (далі – Закон № 4572).

У ст. 1 цього Закону сказано, що громадське об'єднання зі статусом юрособи є непідприємницьким товариством. При цьому громадському об'єднанню (у статусі юрособи) дозволено займатися підприємницькою діяльністю самому (якщо це передбачено статутом) або через створені ним юрособи. Але тільки за умови, що така діяльність відповідає цілям об'єднання і сприяє їх досягненню.

Відомості про громадські об'єднання, а також відомості про їх підприємницьку діяльність заносяться до спеціального реєстру, ведення якого регламентується постановами КМУ від 19.12.12 р. (далі – Реєстр № 1212) (ч. 2 ст. 21 Закону № 4572).

Діяльність благодійних організацій регулюється Законом від 05.07.12 р. № 5073-VI (далі – Закон № 5073). Благодійна організація – це юрособа приватного права, статутні документи якої передбачають як основну мету діяльності благодійність в одній або декількох сферах, визначених ст. 3 Закону № 5073.

Благодійна діяльність не передбачає отримання благодійником прибутку, а також виплати йому винагороди або компенсації від імені або за дорученням отримувача благодійної допомоги (п. 1 ст. 1 Закону № 5073). Як випливає із ч. 4 ст. 16 Закону № 5073, благодійна організація має право провадити господарську діяльність, яка сприяє досягненню нею статутних цілей, але без мети отримання прибутку. Тобто благодійна організація може провадити некомерційну госпдіяльність у розумінні ст. 3 та 52 ГК.

Діяльність релігійних організацій регулюється Законом від 23.04.91 р. № 987-XII, а діяльність об'єднань власників багатоквартирних будинків – Законом від 14.05.15 р. № 417-VIII тощо.

Який податковий статус мають неприбуткові організації?

Для податкового законодавства поняття «неприбуткова організація» означає тільки те, що така організація не є платником податку на прибуток і занесена до Реєстру неприбуткових установ та організацій (далі – Реєстр)

Читайте також:

Вимоги, установлені для неприбуткових організацій.

Коментарі до матеріалу

Оформити передплату на розділ «Комерція»

Надійні рішення з бухобліку, податків та права

2592 грн. / рік

Купити

Кращі матеріали