• Швидкий пошук надійних рішень
    і практичної інформації

Uteka

Я шукаю...

Де шукати:

розширений пошук
Отримайте доступ до більше 2 мільйонів готових рішень, публікацій та оглядів
Оформити
передплату

Орендні операції з нерезидентом

У консультації розглянемо порядок оподаткування та відображення в обліку операцій з оренди майна, отриманого від нерезидента та переданого нерезиденту.

Бухгалтерський облік

У бухобліку вартість орендованого об'єкта відображається орендарем на позабалансовому рахунку 01 «Орендовані необоротні активи» за вартістю, погодженою сторонами в договорі оренди та/або акті приймання-передачі. Якщо в нерезидента орендується рухоме майно, яке перевозиться через митний кордон України, то платежі, які можуть бути сплачені при митному оформленні такого майна, відносяться на витрати звітного періоду й обліковуються за дебетом рахунка 92 «Адміністративні витрати» (п. 18 П(С)БО 16).

Облік орендної плати ведеться залежно від напряму використання орендованого майна: або в складі собівартості готової продукції, або в складі витрат звітного періоду, тобто за дебетом рахунків 23, 91–94 (п. 15–20 П(С)БО 16).

При поверненні майна орендодавцю після закінчення строку дії договору оренди вартість об'єкта оренди, раніше відображена на позабалансовому рахунку, списується на підставі акта приймання-передачі.

Податок на прибуток

Повна версія доступна тільки передплатникам

Кращі матеріали