• Швидкий пошук надійних рішень
    і практичної інформації

Uteka

Я шукаю...

Де шукати:

розширений пошук
Отримайте доступ до більше 2 мільйонів готових рішень, публікацій та оглядів
Оформити
передплату

«Старе» від’ємне значення ПДВ: виправляємо помилки

Із цієї статті ви дізнаєтеся: як виправити помилки в додатку 2 до декларації з ПДВ (форму затверджено наказом Мінфіну від 23.09.14 р. № 966).

Що можна зробити на практиці: якщо ви бачите, що помилки в додатку 2 впливають на розрахунки з бюджетом у наступних періодах, – подати уточнюючий розрахунок за кожний із таких періодів (незважаючи на те, що це прямо передбачено тільки для виправлення помилок у ряд. 24 декларації з ПДВ).

Загальні правила

Починаючи з лютого платники ПДВ можуть вибирати, що робити із залишком від’ємного значення, задекларованого до 1 лютого 2015 року:

або збільшити на цей залишок ліміт реєстрації (тобто суму ПДВ, на яку платник має право зареєструвати податкові накладні/розрахунки коригування до податкових накладних в Єдиному реєстрі податкових накладних, далі – ЄРПН) та одночасно збільшити суму податкового кредиту в декларації з ПДВ за звітний період, у якому фактично було збільшено ліміт реєстрації (пп. «а» п. 33 підрозд. 2 розд. ХХ Податкового кодексу, далі – ПК),

або взяти грошима «старий» мінус (пп. «б» п. 33 підрозд. 2 розд. ХХ ПК).

Своє рішення платники податку повинні відобразити в додатку Д2, що подається у складі декларації з ПДВ. Тобто вже в декларації за лютий платники ПДВ мали право зробити свій вибір або взяти паузу, щоб зробити це в наступних звітних періодах.

Також податківці дозволили зарахувати від’ємні залишки станом на 1 лютого 2015 року в рахунок сплати ПДВ за лютий (лист ДФС від 06.03.15 р. № 7796/7/99-99-19-03-02-17, далі – Лист № 7796). Тому до рядка 20.1 лютневої декларації можна було перенести січневий мінус із ряд-ків 20.2 і 24 – у сумі, що не перевищувала значення рядка 18 декларації за лютий. У такому разі до розділу ІV лютневої декларації та додатка Д2 потрапляли тільки «хвостики» залишків із січневих рядків 20.2 і 24.

Приклади

Для наочності розглянемо виправлення помилок у додатку 2 декларації з ПДВ на прикладах.

Приклад 1

Завищено від'ємне значення в таблиці 1 додатка 2

У січневій декларації були такі показники:

рядок 20.2 – 25 000 грн.;

рядок 24 – 12 000 грн. (у т. ч. від’ємне значення, яке виникло в 2014 році у грудні – 5 300 грн. та в листопаді – 6 700 грн.).

У декларації за лютий платник:

задекларував позитивне значення податку за рядком 18 – у сумі 8 000 грн. Однак цю суму він не сплачував до бюджету, оскільки скористався січневим мінусом;

припустився помилки: в додатку 2 і розд. ІV декларації показано січневий мінус повністю та вся сума від’ємного значення (37 000 грн.) була заявлена на збільшення ліміту реєстрації податкових накладних.

У декларації за березень сума за рядком 18 склала 42 000 грн., оскільки 37 000 грн. було зараховано на збільшення ліміту реєстрації податкових накладних 31.03.15 р. і підприємство вирішило, що зможе скористатися цією сумою і сплатити за березень ПДВ лише в сумі 5 000 грн. (42 000 грн. – 37 000 грн.).

Помилку виявлено платником самостійно в травні.

Суть та наслідки помилки: до декларації за лютий платник ПДВ невірно переніс від’ємне значення із січневої декларації. Через цю помилку недоплата в бюджет за березень становила 8 000 грн.

Як виправити помилку: слід подати уточнюючі розрахунки (далі – УР) за лютий і за березень. Розглянемо детальніше.

Порядок виправлення помилки за лютий

1. Виправити помилку в таблиці 1 додатка 2 до УР за лютий – зменшити суму від’ємного значення на 8 000 грн., які пішли на погашення позитивного значення лютого.

Зазначимо, що податківці в Листі № 7796 не уточнили, суму з якого із січневих рядків (20.2 або 24) у першу чергу потрібно спрямувати в рахунок сплати лютневого податку. У цілому ж тенденція цих роз’яснень – використовувати «старі» від’ємні залишки в хронологічному порядку їх виникнення. Уважаємо, що цей підхід треба застосувати і в нашому прикладі, тобто в погашення лютневого позитивного значення спочатку забрати давнішу суму рядка 24, а вже потім – свіжішу.

Таблиця 1 уточнюючого додатка Д2 матиме вигляд, як показано далі у фрагменті 1.

2. Зменшити суму ліміту реєстрації (було помилково заявлено 37 000 грн. замість 29 000 грн.).

Зазначимо, що тривалий час самі податківці не могли пояснити, яким чином заповнювати уточнюючий додаток Д2 у цьому випадку. Для багатьох платників ПДВ спроби подати такий додаток із правильною сумою збільшення ліміту реєстрації виявились марними. Адже якщо вписати правильну суму (у нашому випадку 29 000 грн.), ця сума також зарахується на збільшення ліміту реєстрації. Як показала практика, саме так працює програма. Тому для уточнення додатка Д2 необхідно вказувати тільки різницю показників, що виправляються (із плюсом або з мінусом). Таким чином, в окремому полі (підпункт «а») уточненого додатка зазначаємо прописом: «Мінус вісім тисяч гривень» та цифрами –8 000 грн. Знак мінус біля числового значення обов’язково треба поставити. Адже програма «розпізнає» цей знак, і якщо про нього забути, отримаєте знову на виході замість зменшення ліміту реєстрації – його збільшення.

3. Заповнити УР за лютий 2015 року (приклад заповнення УР показано в таблиці на наступній сторінці після фрагменту 1). Перш ніж звернутися до цифр, хочемо дати слушну пораду. Складати УР з метою виправлення будь-якої помилки простіше в такій послідовності:

у графу 4 «Показник, який уточнюється» – переписати всі числові значення з декларації за той період, у якому було допущено помилку. Якщо за цей же період раніше вже подавалися УР, тоді беремо дані з графи 5 останнього УР;

графі 5 «Уточнений показник» ми маємо зазначити правильні дані. Для наочності роздрукуйте ПДВ-декларацію з помилками і прямо в ній зробіть виправлення, тобто виведіть правильні суми в кожному рядку кожного розділу. Потім перепишіть числові значення в графу 5 УР. Це практично зведе до нуля можливість зробити нову помилку під час заповнення УР.

У нашому випадку показники в графах 4 і 5 розділів І, ІІ та ІІІ УР до лютневої декларації будуть однаковими, а графа 6 цих розділів залишиться порожньою. Виправлення помилок торкнеться розд. ІV УР.

4. Виправити помилку в таблиці 1 додатка Д2 за березень (приклад заповнення див. у фрагмен-ті 2). Оскільки в графи 1–7 цієй таблиці було перенесено весь січневий «мінус» без вирахування суми, яка покрила позитивний результат (ряд. 18) лютого.

5. Заповнити УР за березень (приклад заповнен-ня див. у таблиці далі), оскільки рядок 20.2 було помилково завищено на 8 000 грн.

Заповнення уточнюючого додатку Д2 за лютий 2015 року див у фрагменті 1.

<...>

Звітний(подат-ковий) період, у якому виникла сума від’ємного значення

Сума залишку від’ємного значення попередніх звітних (податкових) періодів станом на початок поточного звітного (податкового) періоду

Сума залишку від’ємного значення попередніх звітних (податкових) періодів, на яку у поточному звітному (податковому) періоді збільшено суму податку, на яку платник має право зареєструвати податкові накладні / розрахунки коригування до податкових накладних в Єдиному реєстрі податкових накладних (переноситься до рядка 27 декларації поточного звітного (податкового) періоду)

...

Сума залишку від’ємного значення попередніх звітних (податкових) періодів станом на кінець поточного звітного (податкового) періоду (графа 6 – – графа 7 + + графа 10 (+/–) + + графа 11 (+/–) – – графа 13)

від’ємне значення, що підлягає зарахуванню до податкового кредиту наступного звітного періоду (рядок 20.2 декларації за січень 2015 року / ІV квартал 2014 року)

суми залишку від’ємного значення, який після бюджетного відшкоду-вання включається до складу податкового кредиту наступного податкового періоду (рядок 24 декларації за січень 2015 року / ІV квартал 2014 року)

суми задекларо-вані до бюджетного відшкодування в рахунок зменшення податкових зобов’язань з податку наступних звітних (податкових) періодів, які залишились непогашеними станом на 1 лютого 2015 року

залишки сум податку, що були заявлені платниками податку до бюджетного відшкодування та залишились непогашеними станом на 1 лютого 2015 року

Усього (графа 2 + графа 3 + графа 4 + графа 5)

1

2

3

4

5

6

7

...

14

Усього, у т. ч.

–8 000

–8 000

...

–8 000

12.2014

–1 300

–1 300

...

–1 300

11.2014

–6 700

–6 700

...

–6 700

<...>

УР до декларацій за лютий та березень

(грн.)

Звітний період

Графи уточнюючого розрахунку

Рядки уточнюючого розрахунку

18

20

20.1

20.2

25

25.1

25.2

25.3

...

26

27

...

31

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Лютий

Уточнюваний показник

4

8 000

8 000

8 000

...

...

37 000

...

37 000

Уточнений показник

5

8 000

8 000

8 000

...

...

29 000

...

29 000

Різниця

6

...

...

–8 000

...

–8 000

Березень

Уточнюваний показник

4

42 000

Коментарі до матеріалу

Кращі матеріали