• Швидкий пошук надійних рішень
    і практичної інформації

Uteka

Я шукаю...

Де шукати:

розширений пошук
Отримайте доступ до більше 2 мільйонів готових рішень, публікацій та оглядів
Оформити
передплату

Витрати на амортизацію (додаток АМ)

Ольга Папінова

22.12.2016 1078 0 3

У консультації розглянемо особливості визначення витрат на амортизацію з метою заповнення додатка АМ до податкової декларації з податку на прибуток підприємства.

Податкову амортизацію розраховують підприємства, які для визначення об'єкта обкладення податком на прибуток застосовують коригування фінрезультату на різниці, передбачені ПК. Тобто ті, чий бухгалтерський дохід за останній річний звітний період перевищує 20 млн грн., і ті, хто не прийняв рішення щодо незастосування коригувань (пп. 134.1.1 ПК). Ці підприємства паралельно з бухгалтерським обліком ведуть податковий облік основних засобів і нематеріальних активів (далі – ОЗ, НА відповідно) за правилами ст. 138 ПК.

Дані про податкову балансову вартість необоротних активів на початок і кінець звітного періоду, а також про суми амортизації, нарахованої за такий період, відображаються в додатку АМ. Підсумкові дані рядка 1.2.1 додатка АМ переносяться в рядок 1.2.1 додатка PI (як різниці, що зменшують фінрезультат).

Різниці, що збільшують фінрезультат, являють собою суми амортизації необоротних активів, розраховані за даними бухобліку. Вони відображаються в рядку 1.1.1 додатка PI.

Підприємства з річним доходом не більше 20 млн грн., що прийняли рішення про незастосування коригувань, додаток АМ не заповнюють і не подають.

Порядок розрахунку амортизації ОЗ і НА для цілей визначення об'єкта оподаткування передбачено п. 138.3 ПК. Як випливає з даного пункту, платники податків повинні керуватися правилами П(С)БО та МСФЗ, але враховувати при цьому податкове визначення поняття ОЗ (пп. 14.1.138 ПК), а також мінімально допустимі строки амортизації ОЗ і НА, установлені пп. 138.3.3, 138.3.4 ПК.

Повна версія доступна тільки передплатникам

Кращі матеріали