• Швидкий пошук надійних рішень
  і практичної інформації

Uteka

Я шукаю...

Де шукати:

розширений пошук
Отримайте доступ до більше 2 мільйонів готових рішень, публікацій та оглядів
Оформити
передплату

Декларація про доходи: порядок подання

Аліса Чуднова

16.03.2016 1196 0 0

У випадках, установлених діючим законодавством, громадяни України зобов'язані декларувати свої доходи. Хто саме, коли та як повинен це робити, розповімо в консультації.

Хто і коли подає декларацію

ПК передбачено, що доходи декларують:

 • громадяни, які не є приватними підприємцями, – після закінчення кожного податкового року до 1 травня наступного за звітним року (пп. 49.18.4 ПК). Виняток становлять випадки, установлені розд. ІV ПК. Наприклад, при декларуванні доходів для одержання податкової знижки декларація подається до 31 грудня включно наступного за звітним року (пп. 166.1.2);
 • підприємці – протягом 40 календарних днів, що настають за останнім днем звітного року (пп. 49.18.5).

Доходи відображаються в Податковій декларації про майновий стан і доходи (далі – декларація), форма якої та Інструкція щодо заповнення затверджені Наказом № 859.

У яких випадках повинні подавати декларацію звичайні громадяни, покажемо в табл. 1.

Таблиця 1. Подання декларації фізособами-непідприємцями

1

 

2

 

3

 


п/п

 

Хто і коли зобов'язаний подати декларацію

 

Норма ПК

 

1

 

2

 

3

 

1

 

Фізособи, які отримали від особи, що не є податковим агентом*, доходи у вигляді
(пп. 168.2.1 ПК):

– плати за здачу в оренду нерухомого майна фізособі, яке не є суб'єктом господарської діяльностіПп. «а»
пп. 170.1.5

 

– вартості успадкованого майна (кошти, рухоме та нерухоме майно, майнові або немайнові права, страхове відшкодування за договорами страхування) у межах сум, що підлягають оподаткуванню за ставками, відмінними від нульової

 

П. 174.3

 

– вартості подарунків у межах сум, що підлягають обкладанню ПДФО. Негрошові подарунки, вартість яких у 2015 році не перевищила 609 грн. на місяць (у 2016 році –
689 грн.), не декларуються (пп. 165.1.39 ПК)

 

П. 174.6

 

– сум, отриманих від відчуження нерухомого та рухомого майна за рішенням суду про зміну власника та перехід права власності на таке майно

 

Пп. «б»
п. 172.5,
п. 173.4

 

* Не вважаються податковими агентами фізособи – нерезиденти або резиденти, що не мають статусу суб'єкта підприємницької діяльності та не зареєстровані в органах ДФС як особи, що провадять професійну діяльність
(пп. 168.2.2 ПК).

 

2

 

Особи, які одержали у звітному році доходи, що не обкладалися ПДФО при їх нарахуванні або виплаті (пп. 168.1.3 ПК), у вигляді:

– суми заборгованості цивільно-правового характеру перед кредиторами, за якою минув строк позовної давності і яка перевищує 50 % місячного прожиткового мінімуму для працездатної особи, установленого на 1 січня звітного року (у 2015 році – 609 грн., у 2016-му – 689 грн.).

Нагадаємо, загальний строк позовної давності становить три роки (ст. 257 ЦК).

У річній декларації не відображаються суми:

1) заборгованості, що не перевищує зазначеної вище межі;

2) податкової заборгованості зі строком позовної давності, що закінчився, порядок відшкодування якої встановлений нормами розд. II ПКПп. 164.2.7

 

– суми заборгованості, анульованої за самостійним рішенням кредитора, не пов'язаним із процедурою банкрутства, до закінчення строку позовної давності, у випадку, якщо її сума перевищує 50 % мінімальної зарплати (у розрахунку на рік), установленої на 1 січня звітного року (далі – МЗП) (у 2015 році – 609 грн., у 2016-му – 689 грн.). При цьому кредитор повідомив боржника про анулювання та відобразив цю операцію у фор-
мі № 1ДФ

 

Пп. «д»
пп. 164.2.17

 

– прибутки від операцій з інвестиційними активами (акціями, цінними паперами, корпоративними правами)

 

Пп. 170.2.6

 

– цільової благодійної допомоги, не використаної протягом 12 календарних місяців, що настають за місяцем її одержання, і не повернутої благодійнику

 

Пп. 170.7.5

 

– нецільової благодійної допомоги, якщо загальна сума такої допомоги, отриманої протягом звітного року, перевищила граничний розмір доходу (у 2015 році – 1 710 грн., у 2016-му – 1 930 грн.), а із суми перевищення не був утриманий ПДФО. У декларації відображається тільки сума перевищення

 

Пп. 170.7.3

 

3

 

Особи, які повинні включити до податкових зобов'язань суми:

– недоплати ПДФО, що виникла в платника податків у зв'язку з незаконним застосуванням ПСП (якщо така недоплата та/або пов'язаний із нею штраф не були повністю утримані податковим агентом)


Пп. 169.2.4

 

– недоплати ПДФО, що виникла в результаті перерахунку ПДФО, проведеного податковим агентом у випадку припинення трудової діяльності

 

Пп. 169.4.4

 

– непогашеної частини ПДФО, нарахованого на суму, видану платнику податків під звіт і не повернуту у встановлений строк, у випадку припинення трудової діяльності

 

Пп. 170.9.1

 

4

 

Фізособи, які одержали у звітному році іноземні доходи. Нагадаємо, іноземними визнаються доходи (прибуток), отримані із джерел за межами України (пп. 163.1.3 ПК)

 

Пп. 170.11.1

 

5

 

Платники податків, які одержали дохід одночасно від декількох податкових агентів, якщо сума такого доходу за звітний рік перевищила 120 розмірів МЗП (у 2015 році –
146 160 грн.). Зі звітного періоду за 2016 рік у такій ситуації декларація не подається

 

Пп. «є»
п. 176.1

 

6

 

Фізособи, які одержали дохід від здійснення незалежної професійної діяльності (адвокати, нотаріуси, аудитори, художники та ін.)

 

П. 178.4

 

7

 

Іноземні громадяни, які у звітному році одержали статус резидента України

 

Пп. 170.10.4

 

Крім того, платники податків – резиденти, що виїжджають за кордон на постійне місце проживання, зобов'язані задекларувати доходи, отримані у 2015 році (п. 179.3 ПК). Декларацію слід подати не пізніше 60 календарних днів, що передують виїзду (п. 179.3 ПК).

Випадки звільнення від декларування доходів

ПК (п. 179.2) установлені види доходів, при одержанні яких можна не подавати декларацію (див. табл. 2).

Таблиця 2. Звільнення від подання декларації

Вид отриманого доходу

 

за 2015 рік

 

за 2016 рік

 

1

 

2

 

Доходи від податкових агентів, які не включаються
до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу

 

Виключно від одного податкового агента незалежно від виду та розміру нарахованого (виплаченого, наданого) доходу, крім випадків, прямо передбачених розд. IV ПК

 

Виключно від податкових агентів незалежно від виду та розміру нарахованого (виплаченого, наданого) доходу, крім випадків, прямо передбачених розд. IV ПК

 

Від операцій продажу (обміну) майна,
дарування, при нотаріальному засвідченні договорів за якими був сплачений ПДФО

 

У вигляді об'єктів спадщини, які обкладаються
податком за нульовою ставкою та/або з яких сплачено ПДФО

 

Доходи, зазначені в п. 167.2–167.4 ПК, крім випадків, коли їх декларування прямо передбачене нормами розд. IV ПК

 

Доходи, зазначені в п. 167.2 ПК (обкладаються за ставкою 5 %), крім випадків, коли їх декларування прямо визначене нормами розд. IV ПК

 

У вигляді зарплати, інших заохочувальних і компенсаційних виплат або інших виплат і винагород за трудовими і цивільно-правовими договорами від двох і більше податкових агентів, якщо загальна річна сума отриманих оподатковуваних доходів не перевищує 120 МЗП (у 2015 році – 146 160 грн.)

 

 

 

Крім того, від декларування звільняються фізособи, незалежно від виду та суми отриманих доходів, які (п. 179.4 ПК):

 • є неповнолітніми або недієздатними і при цьому перебувають на повному утриманні інших осіб (у т. ч. батьків) та/або держави станом на кінець звітного року;
 • утримуються під арештом, є затриманими або засудженими до позбавлення волі, перебувають у полоні або ув’язнені на території інших держав станом на останній день подання декларації;
 • оголошені в розшук станом на кінець звітного року;
 • перебувають на строковій військовій службі станом на кінець звітного року;
 • в інших випадках, визначених ПК.

Добровільне декларування доходів

ПК установлено особи, які можуть подати декларацію за власним бажанням, а саме:

 • резиденти, які мають право на одержання податкової знижки, якщо протягом звітного року вони оплачували навчання, повертали фінансовим установам проценти за іпотечний кредит, здійснювали благодійні внески неприбутковим організаціям, компенсували закладам охорони здоров'я вартість лікування і т. п. (пп. 166.1.2, п. 166.3);
 • платники податків, що мають право на повернення зайво сплаченого протягом року податку, якщо за результатами перерахунку на дату звільнення працівника виявлено зайво сплачену суму податку, а також у випадку нездійснення нотаріального засвідчення договорів купівлі-продажу, міни об'єкта нерухомості, за якими був сплачений податок (п. 172.6).

Для реалізації платниками податків права на податкову знижку строк подання декларації не обмежується 1 травня. Декларація може бути подана в будь-який період до кінця податкового року, що настає за звітним (по 31 грудня). Якщо протягом цього часу платник податків не скористався податковою знижкою, право на неї на наступні податкові роки не переноситься (пп. 166.4.3 ПК).

Якщо дохід декларується з метою повернення зайво сплаченої суми податку, строк подання декларації загальний – до 1 травня наступного за звітним року.

Порядок декларування

Декларація подається до органу ДФС за податковою адресою платника податків (місцем проживання фізособи) одним із способів на розсуд декларанта (п. 49.5 ПК, п. 4 розд. І Інструкції № 859):

 • особисто платником податків або вповноваженою на це особою – до закінчення граничного строку подання;
 • направляється поштою з повідомленням про вручення та описом вкладення – не пізніше ніж за 10 днів до закінчення граничного строку подання;
 • в електронній формі в порядку, установленому законодавством, – не пізніше закінчення останньої години останнього дня подання.

Платник податків, у якого виникли труднощі при заповненні декларації, має право звернутися до органу ДФС за місцем своєї податкової реєстрації із запитом про надання йому роз'яснення. Зробити це можна до 1 березня наступного за звітним року (п. 179.10 ПК, п. 7 розд. І Інструкції № 859). Органи ДФС зобов'язані надавати податкові консультації (ст. 52 ПК).

Нагадаємо, згідно з п. 176.1 ПК платники податків повинні вести Книгу обліку доходів і витрат для визначення суми загального річного оподатковуваного доходу за формою, затвердженою Наказом № 794 (далі – Книга). Форма Книги для самозайнятих осіб затверджена Наказом № 481.

Записи в Книзі повинні підтверджуватися первинними документами, що засвідчують здійснення витрат. Такими можуть служити: чеки, квитанції, прибуткові касові ордери, акти виконаних робіт і наданих послуг, розрахунки, що свідчать про витрати при одержанні інвестиційного прибутку, договори, які ідентифікують продавця товарів (робіт, послуг) та їх одержувача (покупця). Зазначені документи повинні містити вартість товарів (робіт, послуг) і строк їх продажу (виконання, подання) (пп. 166.2.1 ПК).

Подавати Книгу та первинні документи (їх копії або оригінали) разом із декларацією не потрібно. Але на вимогу органу ДФС платники податків зобов'язані пред'являти документи, пов'язані
з виникненням доходу або права на одержання податкової знижки, обчисленням і сплатою податку, тобто підтверджувати достовірність даних, відображених у декларації (пп. «в» п. 176.1 ПК). Оригінали первинних документів повинні зберігатися 1 095 днів, що настають за останнім днем подання декларації (п. 102.1 ПК).

Строк сплати та повернення податку

Остаточну суму податку за звітний податковий період фізособи визначають самостійно на підставі поданої ними декларації (п. 178.7 ПК). Сплатити податкове зобов'язання потрібно до 1 серпня наступного за звітним року (п. 179.7 ПК).

Якщо після перевірки даних декларації контролюючий орган донарахує суми податку, платник податків зобов'язаний сплатити таке грошове зобов'язання протягом 10 календарних днів, що настають за днем одержання податкового повідомлення-рішення (якщо в зазначений строк він не почав процедуру оскарження цього рішення) (п. 57.3 ПК).

Сума податку, яка за підсумками декларування повинна бути повернута платнику податків із бюджету, зараховується на його поточний рахунок, відкритий у будь-якому комерційному банку, або направляється поштовим переказом за податковою адресою, зазначеною в декларації, протягом 60 календарних днів після подання декларації (п. 179.8 ПК).

Платники податків, які одержали у звітному податковому році доходи, що підлягають декларуванню, повинні заповнити та подати декларацію до органу ДФС.

Висновки:

Водночас метою декларування доходів громадян є не тільки сплата до бюджету податку з доходів, отриманих ними у звітному році, але й можливість повернути з бюджету суму зайво сплаченого податку, а також одержати податкову знижку. У цих випадках громадяни також повинні подати декларацію.

Коментарі до матеріалу

Оформити передплату на розділ «Комерція»

Надійні рішення з бухобліку, податків та права

2178 грн. / рік

Купити

Кращі матеріали