• Швидкий пошук надійних рішень
    і практичної інформації

Uteka

Я шукаю...

Де шукати:

розширений пошук
Отримайте доступ до більше 2 мільйонів готових рішень, публікацій та оглядів
Оформити
передплату

Заява про анулювання/зупинення дії дозволу на провадження митної брокерської діяльності

18.02.2019 85 0 0

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
04 серпня 2015 року N 693
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 26 грудня 2018 року N 1142)

 

___________________________________
(найменування центрального органу виконавчої
влади, що забезпечує формування та реалізує
державну податкову і митну політику)

 

ЗАЯВА
про анулювання/зупинення дії дозволу на провадження митної брокерської діяльності

 

 

Прошу анулювати/зупинити дію дозволу на провадження митної брокерської діяльності
                  (непотрібне закреслити)

Заявник _______________________________________________________________________________
                                                           (повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові,
                                          паспортні дані (серія, номер паспорта, ким і коли виданий) фізичної особи - підприємця)
_______________________________________________________________________________________
                                                                   (прізвище, ім'я, по батькові керівника підприємства)
_______________________________________________________________________________________
        (місцезнаходження юридичної особи або місце проживання фізичної особи - підприємця (поштовий індекс, адреса))

_______________________
(телефони)

____________________________
(адреса електронної пошти)

_________________________
(факс)

________________________________________
(організаційно-правова форма (КОД))

________________________________________
(код території підприємства (10 знаків)
(КОАТУУ))

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

(ідентифікаційний код, або реєстраційний номер облікової
картки платника податків та інших обов'язкових платежів,
або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які мають
відмітку у паспорті про право здійснювати будь-які платежі
за серією та номером паспорта))

Дозвіл на провадження митної брокерської діяльності

номер і дата запису в реєстрі митних брокерів серія _______ N ___________ від ______________

Підстава для анулювання/зупинення дії дозволу____________________________________________
                                      (непотрібне закреслити)

Зупинити дію дозволу до ____________
                              (зазначити дату в разі зупинення дії дозволу)

ДОСТОВІРНІСТЬ ЗАЯВЛЕНИХ ВІДОМОСТЕЙ ПІДТВЕРДЖУЮ. Відповідно до Закону України "Про захист персональних даних" надаю згоду на обробку моїх особистих персональних даних у паперових та електронних картотеках.

"___" ____________ 20__ р.

___________________________
(підпис керівника підприємства або
фізичної особи - підприємця)
М. П. (за наявності)

__________________________
(прізвище, ініціали)

Заява про анулювання_зупинення дії дозволу на провадження митної брокерської діяльності.doc

Завантажити

Коментарі до матеріалу

Оформити передплату на розділ «Комерція»

Надійні рішення з бухобліку, податків та права

2592 грн. / рік

Купити

Кращі матеріали