• Швидкий пошук надійних рішень
    і практичної інформації

Uteka

Я шукаю...

Де шукати:

розширений пошук
Отримайте доступ до більше 2 мільйонів готових рішень, публікацій та оглядів
Оформити
передплату

Додаток 2 до Податкової декларації з податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки

21.01.2019 190 0 0

 

 

 

 

Відмітка про одержання
(штамп контролюючого органу)

Додаток 2

до Податкової декларації

з податку на нерухоме майно,

відмінне від земельної ділянки

 

 

Порядковий № Податкової декларації 1

Розрахунок 2 №2              у частині об’єктів нежитлової нерухомості

1

Код за КОАТУУ органу місцевого самоврядування3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

І. Розрахунок податкового зобов’язання

№ з/п

Код типу об’єкта4

Код за КОАТУУ адміністративно-територіальної одиниці за місцем розташування об’єкта(ів) нерухомості5

реєстраційний номер6

 

дата (дд.мм.рррр)6

Розмір частки/поділу загальної площі об’єкта нерухомості, що перебуває у спільній частковій, спільній сумісній власності 6

реєстрації права власності

припинення права власності

1

2

3

4

5

6

7

2.17

 

 

 

 

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 

2.27

 

 

 

 

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ з/п

Площа об’єкта
оподатку-вання (загальна)8

Кількість

місяців

перебування у власності

у кварталах9

Ставка10  (%)

Розмір мінімальної заробітної плати на

01 січня звітного року

 

 

Річна сума податку11

(грн.)

 

Пільга

Сума податкового зобов’язання до сплати (грн.) 

усього15

у тому числі розмір квартальних авансових внесків 16

 

Код пільги12

Розмір пільги, %13

 

 

 Сума пільги 14 (грн.)

 

 

 

І

 

ІІ

 

ІІІ

 

ІV

 

І

 

ІІ

 

ІІІ

 

ІV

 

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

2.17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.27

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Нараховано на 20__  рік, усього (сума рядків 2.1 - 2.n, де n-номер рядка)

 

 

 

 

 

 

ІІ. Уточнення податкового зобов’язання17

 

 

Сума податкового зобов’язання до сплати (грн.) 

усього

у тому числі розмір квартальних авансових внесків 

І

ІІ

ІІІ

ІV

1

2

3

4

5

6

7

4

Нараховано за даними раніше поданого розрахунку (р. 3 додатка 2 до Податкової декларації, що уточнюється) 18

 

 

 

 

 

5

Нараховано до збільшення податкового зобов’язання  на 20__рік (р.3 – р.4)

 

 

 

 

 

6

Нараховано до зменшення податкового зобов’язання  на 20__рік (р.4 – р.3)

 

 

 

 

 

7

Сума штрафу (к.4-7 р.5 х 3% або 5%)19

 

 

 

 

 

8

Сума пені20

 

 

 

 

 

_______________________

1

Зазначається номер Податкової декларації, до якої додається цей розрахунок.

 

2

Зазначається порядковий номер розрахунку (арабськими цифрами), починаючи з 1 (одиниці), послідовно в порядку зростання. Загальна кількість розрахунків/додатків дорівнює рядку 6 Податкової декларації та залежить від кількості органів місцевого самоврядування, на території адміністративно-територіальних одиниць яких розташовані об’єкти нерухомого майна.

 

3

Зазначається код за КОАТУУ органу місцевого самоврядування, повноваження якого розповсюджуються на адміністративно-територіальну одиницю, на території якої розташовано об’єкт (и) нерухомості.  У разі створення об’єднаної територіальної громади зазначається код за КОАТУУ органу місцевого самоврядування, який відповідає адміністративному центру об’єднаної територіальної громади. По кожному такому коду за КОАТУУ складається окремий додаток.

 

4

Зазначається код типу об’єкта визначеного відповідно до Державного класифікатора будівель та споруд ДК 018-2000, затвердженого наказом Держстандарту України від 17.08.2000 № 507. 

У разі, якщо у правовстановлюючих документах на об’єкт нерухомості не зазначено код згідно з ДК 018-2000, то слід користуватися Таблицею відповідності кодів будівель та споруд (додаток 3 до Податкової декларації).

 

5

Зазначається код за КОАТУУ адміністративно-територіальної одиниці, на території якої розташовані об’єкти нерухомості.

6

Зазначається інформація про реєстраційні дані об’єкта нерухомого майна.

 

7

За потреби кількість рядків може бути збільшена.

 

8

Зазначається площі об’єкта оподаткування відповідно до підпункту 266.2.1 пункту 266.2 статті 266 розділу ХІІ Кодексу у метрах квадратних з двома знаками після коми.

У разі перебування об’єкта оподаткування у спільній власності зазначається розмір (площа) належного декларанту такого об’єкта.

 

9

Зазначається кількість місяців перебування об’єкта нерухомості у власності платника у кожному кварталі звітного (податкового) періоду. У разі переходу права власності на об’єкт оподаткування від одного власника до іншого протягом календарного року для попереднього власника не враховується місяць, в якому припинилося право власності на зазначений об’єкт, а для нового власника враховується місяць, в якому він набув право власності (підпункт 266.8.1 пункту 266.8 статті 266 Кодексу).

 

10

Зазначається ставка податку у відсотках, визначена рішенням органу місцевого самоврядування відповідно до підпункту 266.5.1 пункту 266.5 статті 266 розділу ХІІ Кодексу.

Якщо рішення прийнято за формою, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 24 травня 2017 року № 483 «Про затвердження форм типових рішень про встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку та податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки» (далі – Типова форма), зазначається ставка, що відповідає відповідному коду об’єкта нерухомого майна.

У разі, якщо рішення органу місцевого самоврядування прийнято не за Типовою формою, та ставки податку визначені без застосування кодів згідно з ДК 018-2000, то слід користуватися Таблицею відповідності кодів будівель та споруд (додаток 3 до Податкової декларації).

 

11

Річна сума податку (у гривнях з копійками з двома знаками після ком) за кожним задекларованим об’єктом обчислюється за формулою: к. 8 р.2.n х к.13 р.2.n х к. 14 р. 2.n /100, де n – порядковий номер рядка.

 

12

Зазначається код пільги відповідно до Довідника пільг.

 

13

Зазначається розмір пільги (%), яка розповсюджується на нерухоме майно згідно з рішенням органу місцевого самоврядування.

 

14

Зазначається сума пільги (у гривнях з копійками з двома знаками після коми), розрахована пропорційно кількості місяців перебування  нерухомого майна у власності:

к.15 р.2 n / 12 х (сума к. 9-12) р.2.n х к. 17 / 100.

 

15

Зазначається сума податкового зобов’язання до сплати (у гривнях з копійками з двома знаками після коми):

к.15 р.2 n / 12 х (сума к. 9-12) р.2.n - к.18 р.2 n.

 

16

Сума авансового внеску за відповідний квартал звітного (податкового) періоду обчислюється за формулою:

к.20 р.2 n = к.19 р.2 n /(сума к. 9-12) х к.9 р.2 n;

к.21 р.2 n = к. 19 р.2 n /(сума к. 9-12) х к.10 р.2 n;

к.22 р.2 n = к. 19 р.2 n /(сума к. 9-12) х к.11 р.2 n;

к.23 р.2 n = к. 19 р.2 n  - (сума к. 20-22) р.2 n.

 

17

Заповнюється у разі подання уточнюючого розрахунку, що містить виправлені показники, у складі уточнюючої Податкової декларації за податковий (звітний) період, що уточнюється, або у складі звітної чи звітної нової Податкової декларації за будь-який наступний податковий період, протягом якого такі помилки були самостійно виявлені платником податку.

 

18

Зазначається р. 3 додатка 2 до Податкової декларації, що уточнюється (або р. 6 Податкової декларації у редакції наказу Міністерства фінансів України від 10.04.2015 № 408).

19

Зазначається розмір штрафної санкції, що застосовується у разі заниження у раніше поданій Податковій декларації суми податкових зобов’язань, що самостійно узгоджується платником, визначеної згідно з нормами підпункту «а» або «б» абзацу третього пункту 50.1 статті 50 глави 2 розділу ІІ Кодексу: якщо сума недоплати визначена Податковою декларацією з відміткою «звітна», «нова звітна», застосовується штраф у розмірі 5 відсотків, якщо з відміткою «уточнююча» – застосовується штраф у розмірі 3 відсотки.

 

20

Нараховується платником самостійно відповідно до підпункту 129.1.3 пункту 129.1 та абзацу другого пункту 129.4 статті 129 глави 12 розділу ІІ Кодексу.

 

 

Dodatok_2_utoch_kod_p_lgi.doc

Завантажити

Коментарі до матеріалу

Оформити передплату на розділ «Комерція»

Надійні рішення з бухобліку, податків та права

2268 грн. / рік

Купити

Кращі матеріали