• Швидкий пошук надійних рішень
  і практичної інформації

Uteka

Я шукаю...

Де шукати:

розширений пошук
Отримайте доступ до більше 2 мільйонів готових рішень, публікацій та оглядів
Оформити
передплату

Інструкція з охорони праці для бухгалтера

21.09.2019 549 0 0

________________________________________________________
(повне найменування підприємства із зазначенням підпорядкованості)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ _________________________
(посада керівника підприємства
______________________________
ПІП, підпис)
__________________ № __________
(число, місяць, рік)

ІНСТРУКЦІЯ
З ОХОРОНИ ПРАЦІ № __
для бухгалтера

1. Загальні вимоги 

1.1. Інструкція з охорони праці для бухгалтера є інструкцією за професією, що встановлює вимоги безпеки під час виконання робіти.

1.2. Інструкцію з охорони праці для бухгалтера розроблено на основі законодавства України про охорону праці та з урахуванням вимог галузевих нормативно-правових актів.

1.3. Працівники, які порушили вимоги цієї інструкції, несуть персональну відповідальність в установленому законодавством порядку.

1.4. Бухгалтер повідомляє безпосередньому керівнику про усі ситуації, що можуть загрожувати життю і здоров'ю людей, про кожний нещасний випадок, який стався на виробництві, про погіршення стану свого здоров'я, у тому числі про прояв ознак гострого захворювання (отруєння).

1.5. Небезпечними і шкідливими факторами виробництва для працівника можуть бути:

 • роз'їзний характер роботи;
 • виконання роботи, пов'язаної з перевезенням та зберіганням документів.

1.6. Бухгалтер зобов'язаний дотримуватися правил внутрішнього трудового розпорядку, режиму праці та відпочинку і виконувати вимоги інструкції з охорони праці.

1.7. У випадках травмування і несправностей в устаткуванні бухгалтер має негайно припинити роботу і повідомити свого безпосереднього керівника про те, що трапилося, надати собі або іншому працівнику першу долікарську допомогу та організувати, за необхідності, транспортування потерпілого до лікувально-профілактичного закладу.

1.8. Працівник зобов'язаний знати та дотримуватися правил особистої гігієни:

 • приходити на роботу в чистому одязі і взутті;
 • постійно стежити за чистотою тіла, рук, волосся;
 • мити руки з милом після відвідування туалету, дотику з забрудненими предметами, після закінчення роботи.

1.9. Забороняється зберігати на своєму робочому місці пожежо- та вибухонебезпечні речовини.

1.10. З огляду на роз'їзний характер роботи, співробітники повинні приходити на роботу в зручному одязі і взутті, відповідно до сезону року.

1.11. За порушення (невиконання) вимог нормативно-правових актів з охорони праці працівник залучається до дисциплінарної, а у відповідних випадках – матеріальної та кримінальної відповідальності в порядку, встановленому законодавством.

1.12. На робочому місці працівник отримує первинний інструктаж з охорони праці та проходить: 

 • стажування, навчання правилам експлуатації використовуваного устаткування; 
 • перевірку знань з електробезпеки (при використанні устаткування, що працює від електричної мережі), 
 • теоретичних знань і набутих навичок безпечних способів роботи.

1.13. Під час роботи працівник проходить: повторний інструктаж з охорони праці на робочому місці (один раз на півроку).

1.14. На роботу в якості бухгалтера приймаються чоловіки та жінки досягли вісімнадцятирічного віку.

2. Вимоги безпеки перед початком роботи

2.1. Прибрати з кишень колючо-ріжучі, крихкі та гострі предмети.

2.2. Підготувати робочу зону для безпечного виконання роботи:

 • перевірити оснащеність робочого місця, справність обладнання, електропроводки на видимі пошкодження. При несправності повідомити безпосередньому керівнику про виявлені недоліки;
 • візуально перевірити ззовні достатність освітлення і справність вимикачів і розеток.

3. Вимоги безпеки під час роботи

3.1. Бухгалтер має виконувати тільки ту роботу, по якій пройшов навчання, інструктаж з охорони праці і до якої допущений працівником, відповідальним за безпечне виконання робіт.

3.2. Не передоручати свою роботу стороннім особам.

3.3. Під час знаходження на робочому місці бухгалтер не повинен здійснювати дії, який можуть спровокувати нещасний випадок:

 • не гойдатися на стільці;
 • не торкатися оголених проводів;
 • не працювати на обладнанні мокрими руками;
 • не розмахувати гострими і ріжучими предметами.

3.4. Бухгалтер повинен дотримуватися правил переміщення в приміщенні і на території підприємства, користуватися тільки відведеними для руху проходами. Не захаращувати встановлені проходи і проїзди.

3.7. Бухгалтер повинен зберігати документацію в шафах у спеціально обладнаному кабінеті відповідно до вимог, встановлених на підприємстві.

3.8. Враховуючи те, що переважна частина робочого часу присвячена роботі на комп'ютері, необхідно кожні дві години, відволікатися і робити 15-ти хвилинну перерву, для зниження стомлюваності загальнофізичного характеру.

4. Вимоги безпеки після закінчення роботи

4.1. Відключити технологічне електрообладнання, що використовувалось під час роботи.

4.2. Привести в порядок робоче місце, прибрати сміття і відходи.

4.3. Повідомити керівника робіт про порушення, що мали місце під час роботи.

5. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях

5.1. В аварійній ситуації слід сповістити про небезпеку оточуючих людей і діяти відповідно до плану ліквідації аварій.

5.2. У разі виникнення спалаху або пожежі, необхідно негайно повідомити про це в пожежну частину та попередити оточуючих людей і вжити заходів для гасіння пожежі.

5.3. При травмуванні, отруєнні або раптовому захворюванні припинити роботу і звернутися за допомогою до медпрацівника, а в разі його відсутності – надати собі або іншим постраждалим першу долікарську допомогу і повідомити про те, що трапилося безпосередньому керівнику. Далі діяти за його вказівкою.

5.4. У ситуаціях, які загрожують життю та здоров'ю – покинути небезпечну ділянку.

__________________________________                                           ____________     __________________
(посада керівника підрозділу (організації) - розробника)                     (підпис)            (прізвище, ініціали)

Візи:

Керівник (спеціаліст)
служби охорони праці підприємства
_____________    _____________________
     (підпис)                     (прізвище, ініціали)
Юрисконсульт 
_____________    _____________________
       (підпис)                   (прізвище, ініціали)
 

інстр_бухг_р.doc

Завантажити

Коментарі до матеріалу

Оформити передплату на розділ «Комерція»

Надійні рішення з бухобліку, податків та права

2592 грн. / рік

Купити

Кращі матеріали