• Швидкий пошук надійних рішень
    і практичної інформації

Uteka

Я шукаю...

Де шукати:

розширений пошук
Отримайте доступ до більше 2 мільйонів готових рішень, публікацій та оглядів
Оформити
передплату

Декларація відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань пожежної безпеки

12.03.2019 98 0 0

 

Додаток
до Порядку
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 20 травня 2015 р. № 311)

ДЕКЛАРАЦІЯ №_______ 
відповідності матеріально-технічної бази вимогам 
законодавства з питань пожежної безпеки
 


1. Повне найменування суб’єкта господарювання ________________________________________
___________________________________________________________________________________

2. Керівник суб’єкта господарювання __________________________________________________
__________________________________________________________________________________
(прізвище, ім’я та по батькові)

3. Ідентифікаційний код юридичної особи або реєстраційний номер облікової картки платника податку чи серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття такого номера та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті)__________________________________________

Повна версія доступна тільки передплатникам

Кращі матеріали