• Швидкий пошук надійних рішень
    і практичної інформації

Uteka

Я шукаю...

Де шукати:

розширений пошук
Отримайте доступ до більше 2 мільйонів готових рішень, публікацій та оглядів
Оформити
передплату

Декларація відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань пожежної безпеки

12.03.2019 150 0 0

 

Додаток
до Порядку
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 20 травня 2015 р. № 311)

ДЕКЛАРАЦІЯ №_______ 
відповідності матеріально-технічної бази вимогам 
законодавства з питань пожежної безпеки
 


1. Повне найменування суб’єкта господарювання ________________________________________
___________________________________________________________________________________

2. Керівник суб’єкта господарювання __________________________________________________
__________________________________________________________________________________
(прізвище, ім’я та по батькові)

3. Ідентифікаційний код юридичної особи або реєстраційний номер облікової картки платника податку чи серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття такого номера та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті)__________________________________________

4. Телефон __________________ телекс ____________________ телефакс ____________________

5. Адреса електронної пошти __________________________________________________________

6. Адреса суб’єкта господарювання ____________________________________________________
___________________________________________________________________________________
                                                     (індекс, область, місто, район, вулиця, будинок)

7. Ступінь ризику ____________________________________________________________________
                                 (відповідно до критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської
___________________________________________________________________________________
                            діяльності та визначається періодичність здійснення планових заходів державного
___________________________________________________________________________________
                                     нагляду (контролю) у сфері техногенної та пожежної безпеки)

8. Об’єкт нерухомості, що декларується: ________________________________________________
___________________________________________________________________________________
(назва та місцезнаходження)
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

9. Стан утримання об’єкта нерухомості: ________________________________________________
___________________________________________________________________________________
                  (об’єкт утримується відповідно до вимог Правил пожежної безпеки в Україні (далі - Правила)
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
території ___________________________________________________________________________,
                       (відповідно до вимог розділу III Правил)
будівель, приміщень та споруд ________________________________________________________,
                                                                                               (відповідно до вимог розділу III Правил)
евакуаційних шляхів і виходів ________________________________________________________,
                                                                                               (відповідно до вимог розділу III Правил)
електрогосподарства ________________________________________________________________,
                                                                                               (відповідно до вимог розділу IV Правил)
систем опалення ____________________________________________________________________,
                                                                                               (відповідно до вимог розділу IV Правил)
систем вентиляції і кондиціонування ___________________________________________________,
                                                                                               (відповідно до вимог розділу IV Правил)
газового обладнання _________________________________________________________________,
                                                                                               (відповідно до вимог розділу IV Правил)
автоматичних установок протипожежного захисту та систем раннього виявлення надзвичайних ситуацій

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
(відповідно до вимог розділу V Правил)
систем внутрішнього та зовнішнього протипожежного водопостачання _____________________
___________________________________________________________________________________,
(відповідно до вимог розділу V Правил)
пожежної техніки та первинних засобів пожежогасіння ___________________________________
___________________________________________________________________________________
(відповідно до вимог розділу V Правил)

 

_________________________
(найменування посади керівника субєкта господарювання)

______________
(підпис)

________________________
(прізвище, імя та по батькові)

 

 

 

М.П.

 

 

декл_пожеж_безп.doc

Завантажити

Коментарі до матеріалу

Оформити передплату на розділ «Комерція»

Надійні рішення з бухобліку, податків та права

2268 грн. / рік

Купити

Кращі матеріали