Отримайте доступ до більше 2 мільйонів готових рішень, публікацій та оглядів
Оформити
передплату

Складаємо бухгалтерську довідку

Безумовно, кожному бухгалтеру не раз доводилося складати бухгалтерську довідку. Яке її призначення – тільки як інструмент для виправлення помилок чи це первинний документ? Про це, а також про порядок оформлення бухгалтерської довідки ви дізнаєтеся з нашої консультації.

Призначення та оформленнябухгалтерської довідки

На підставі правильно і своєчасно складених первинних документів вносяться записи в регістри бухгалтерського обліку: книги, відомості, журнали і т. п. (п. 3, 6 Методрекоменда-цій по застосуванню регістрів бухгалтерського обліку, затверджені наказом Мінфіну України від 29.12.2000 р. № 356 -далі Методрекомендації № 356).

В облікових регістрах підчистки й необумовлені виправлення тексту і цифр не допускаються (п. 9 Методрекомендацій № 356).

У недалекому минулому, коли регістри велися на паперових носіях, виправити помилку можна було тільки коректурним способом: неправильний запис закреслювали, робили напис «виправлено», робили правильний запис, ставили дату виправлення – і всі ці дії підтверджували підписами відповідальних осіб. Виправлення помилки даним методом допускалося до внесення підсумків у Головну книгу. Якщо записи в Головній книзі виконано, то підставою для виправлення помилки служила тільки бухгалтерська довідка.

Зараз бухгалтерський облік на підприємствах автоматизовано. Напевно, уже ніде й не зустрінеш ручних записів у паперових регістрах. Зрозуміло, що виправити помилку коректурним способом в автоматизованій системі бухобліку неможливо. У цьому нам допоможе бухгалтерська довідка, типову форму якої наведено в Методрекомендаціях № 356. Довідка призначена тільки для виправлення помилок в облікових регістрах.

Чи є виправлення помилки господарською операцією?

При проведенні будь-якої господарської операції в підприємницькій або іншій діяльності повинен бути отриманий певний результат у вигляді зміни майна, капіталу, зобов'язань (п. 2.1 Положення № 88). Факт учинення операції підтверджується первинним документом, на підставі якого вносяться записи в регістри.

Виправлення помилки в облікових регістрах не призводить до зміни майна, капіталу або зобов'язань, тому господарською операцією не є. Таким чином, бухгалтерська довідка не є первинним документом.

У бухгалтерській довідці обов'язково заповнюються такі реквізити (п. 4.3 Положення № 88):

 

  • назва документа;
  • причина помилки, посилання на документи та облікові регістри, у яких допущена помилка;
  • підпис відповідальної особи і головного бухгалтера.

 

Не зайвим буде вказати й назву підприємства, в обліку якого допущено помилку, а також дату складання документа.

Правильно оформлена бухгалтерська довідка відповідає вимогам, пропонованим до оформлення первинних документів. По суті, запов-нювані реквізити ідентичні, за винятком місця складання.

У яких випадках бухгалтерською довідкою можна оформити господарську операцію?

Бухгалтерською довідкою, складеною в довільній формі із заповненням усіх обов'язкових для первинного документа реквізитів, можна оформити господарську операцію. У цьому випадку така довідка служить первинним документом. Дане роз'яснення наведено в Листі № 2333.

Бухгалтерською довідкою, яка використовується як первинний документ і на підставі якої вносяться записи в облікові регістри, оформляються:

 

  • різного виду розрахунки, наприклад, резерву сумнівних боргів, резерву відпусткових, фінансового доходу при передачі об'єкта у фінансову оренду в орендодавця, відстрочених податкових активів або зобов'язань і т. д.;
  • різні нарахування, наприклад, дивідендів, доходів або витрат майбутніх періодів, податкових зобов'язань і податкового кредиту з ПДВ і т. п.;
  • списання з балансу безнадійної заборгованості.

 

У принципі, бухгалтерську довідку можна використовувати для будь-яких операцій, що вимагають пояснень і розрахунків. Але якщо підприємство вважатиме за необхідне, то факт вчинення операцій, для яких не передбачені стандартні (типові) форми, можна підтвердити не бухгалтерською довідкою, а будь-яким іншим самостійно розробленим первинним документом. Головна вимога до такого докумен-та – заповнення обов'язкових реквізитів.

ПРИКЛАД 1

Підприємство ТОВ «Соната» одержало від ТОВ «Мить» акт виконаних робіт від 28.11.14 р.із техобслуговування автомобіля на суму 2 832 грн. (у т. ч. ПДВ 20 % – 472 грн.).

Акт проведено в листопаді 2014 року в сумі 2 382 грн. й оплачено в грудні 2014 року в зазначеній у ньому сумі. Бухгалтерський облік підприємства автоматизовано. В обліку виконано такі проведення:

Дт 93 – Кт 631 – на суму 1 985 грн.;

Дт 641/ПДВКт 631 – 397 грн.;

Дт 631 – Кт 311 – 2 382 грн.;

Дт 371 – Кт 311 – 450 грн.;

Дт 641/ПДВ – Кт 644 – 75 грн.

Помилку виявлено в березні 2015 року й виправлено на підставі бухгалтерської довідки (див. зразок 1).

Зразок 1

Бухгалтерська довідка до Журналу 3 «Облік розрахунків за товари, роботи, послуги» за березень 2015 року ТОВ «Соната»

№п/п

 

Зміст операції

 

Дт

 

Кт

 

Сума

 

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

Виправлено результати описки, допущеної при проведенні Акта виконаних робіт від 28.11.14 г. № 8, отриманого від контрагента «Мить»

1

 

Збільшено витрати минулого періоду

441

 

631

 

375

 

2

 

Виконано коригування розрахунків за ПДВ

641/ПДВ

 

631

 

75

 

641/ПДВ

 

644

 

75

 

3

 

Виконано коригування розрахунківі з контрагентом

371

 

311

 

450

 

631

 

311

 

450

 

Виконавець Головний бухгалтер

(підпис) Дивна В. С.

(підпис) Березкин С. П.

30.03.15 р.

ПРИКЛАД 2

На підприємстві проведено річну інвентаризацію, за результатами якої виявлено безнадійну дебіторську заборгованість за деякими контрагентами. Керівництво підприємства вирішило списати цю заборгованість з балансу за рахунок резерву сумнівних боргів. Цю операцію оформлено бухгалтерською довідкою (див. зразок 2).

Зразок 2

ТОВ «Соната»

Бухгалтерська довідка

31.12.14 р. м. Дніпропетровськ

На підприємстві на підставі наказу від 22.10.14 г. № 164 проведено інвентаризацію розрахунків із дебіторами та кредиторами.

У результаті інвентаризації встановлено, що на балансі підприємства обліковується безнадійна дебіторська заборгованість у сумі 37 600 грн.

№п/п

 

Бухгалтерський рахунок

 

Найменування дебітора

 

За що числиться заборгованість

 

Дата виникнення заборгованості

 

Сума заборго-ваності

 

Документ, що підтверджує заборгованість

 

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

7

 

1

 

361

 

ПП «Рекорд»

 

За реалізацію запасів

 

01.09.10 р.

 

5 600

 

РН-006 від 01.09.10 г.

 

2

 

361

 

ТОВ «Дельта»

 

За відвантаження готової продукції

 

30.09.10 г.

 

32 000

 

РН-134 від 01.09.10 г.

 

РАЗОМ

37 600

 

 

Результати інвентаризації затверджено наказом від 31.12.14 р. № 203.

У бухгалтерському обліку безнадійну дебіторську заборгованість списати з балансу за рахунок резерву сумнівних боргів і виконати проведення: Дт 38 – Кт 361 (у розрізі аналітики за контрагентами) – 37 600 грн.

Виконавець (підпис) Петрова А. А.

Головний бухгалтер (підпис) Березкин С. П.

У прикладі 2 бухгалтерська довідка виступає первинним документом, яким оформлена операція зі списання безнадійної заборгованості.

Бухгалтерська довідка типової форми, призначена для виправлення помилок, первинним документом не є, тому що сам факт виправлення помилки не вважається господарською операцією підприємства.

Однак бухгалтерську довідку можна використовувати як первинний документ для оформлення будь-яких операцій, що вимагають пояснень і розрахунків. При цьому необхідно заповнити всі обов'язкові для первинного документа реквізити.

Коментарі до матеріалу

Оформити передплату на розділ «Комерція»

Надійні рішення з бухобліку, податків та права

2592 грн. / рік

Купити

Кращі матеріали