• Швидкий пошук надійних рішень
    і практичної інформації

Uteka

Я шукаю...

Де шукати:

розширений пошук
Отримайте доступ до більше 2 мільйонів готових рішень, публікацій та оглядів
Оформити
передплату

Практикум із розрахунку простим векселем

 

Нормативна база:

Податковий кодекс (далі – ПК);

Закон від 05.04.01 р. № 2374-III (далі – Закон № 2374);

Закон від 23.02.06 р. № 3480-IV (далі – Закон № 3480);

Уніфікований закон про переказні векселі та прості векселі (Женевська конвенція 1930 року), набув чинності для України 06.01.2000 р. (далі – УВЗ);

Положення, затверджене постановою Правління НБУ від 19.12.02 р. № 508 (далі – Положення № 508);

Положення, затверджене рішенням ДКЦПФР від 03.09.13 р. № 1681 (далі – Положення № 1681).

ТЕОРЕТИЧНИЙ МІНІМУМ

Наведемо визначення основних термінів (п. 1.2 Положення № 508):

вексель – це цінний папір, який засвідчує безумовне грошове зобов'язання векселедавця сплатити у визначений строк зазначену суму векселедержателю;

простий вексель – це вексель, що містить зобов'язання векселедавця сплатити в зазначений строк визначену суму векселедержателю;

векселедавець (емітент) – юридична або фізична особа, що видає простий вексель;

векселедержатель – юридична або фізична особа, що одержала простий вексель.

Умови видачі векселя

При видачі векселя слід ураховувати обмеження, установлені в ст. 4 Закону № 2374:

  • вексель можна видавати тільки для оформлення грошового боргу за фактично поставлені товари, виконані роботи, надані послуги (тобто вексель не можна видати, наприклад, як пе-редоплату);
  • сума зобов'язання за товари (роботи, послуги) повинна бути не менша, ніж сума платежу за векселем;
  • умова про проведення розрахунків із використанням векселя повинна бути зафіксована в письмовому договорі між векселедавцем і векселеотримувачем.

За порушення зазначених норм для векселедавця передбачена адміністративна та фінансова відповідальність:

  • адміністративний штраф у розмірі від 400 до 500 НМДГ (від 6 800 до 8 500 грн.) згідно зі ст. 16312 КУпАП;
  • штраф у розмірі від 400 до 500 НМДГ (від 6 800 до 8 500 грн.) згідно зі ст. 131 Зако-ну № 2374.

Також слід дотримуватися й умов, викладених у ст. 6, 12 Закону № 2374:

  • платежі за векселем повинні здійснюватися тільки в безготівковій формі;
  • забороняється використовувати вексель як внесок до статутного капіталу господарського товариства;

Крім того, платники єдиного податку першої–третьої груп не можуть приймати (видавати) векселі в оплату поставлених товарів (робіт, послуг), тому що їм заборонено негрошові форми розрахунків (п. 291.6 ПК; ЗІР, категорія 108.05).

Оформлення бланка векселя

Для оформлення векселя суб'єкту господарювання слід спочатку придбати вексельні бланки (форму бланка простого векселя наведено в додатку 2 до Положення № 1681). Придбати їх можна в комерційних банках.

При купівлі вексельного бланка крім його вартості сплачується також і держмито в розмірі 10 % НМДГ, що становить 1,70 грн. (п. 2 Указу Президента від 02.11.93 р. № 504/93). У бланку необхідно заповнити всі обов'язкові реквізити, які наведено в УВЗ (див. таблицю). Зверніть увагу: вексель, який видається на території України і місце платежу за яким також знаходиться на території України, повинен бути заповнений українською мовою (ст. 5 Закону № 2374).

Обов'язкові реквізити простого векселя

№ п/п

 

Реквізит

 

Вимоги до заповнення реквізиту

 

Норма УВЗ

 

1

 

2

 

3

 

4

 

1

 

Назва – «Простий вексель»

 

Надрукована на бланку друкарським способом тією мовою, якою складається вексель

 

Ст. 1, 6, 75, 77

 

2

 

Валюта і сума грошового зобов'язання

 

Наводиться валюта платежу та сума цифрами і прописом. Якщо сума, зазначена цифрами, не збігається із сумою, написаною словами, уважається, що вексель виданий на суму, зазначену словами

 

3

 

Місце здійснення платежу

 

Якщо таке місце не зазначено, ним уважається місце видачі векселя (якщо й воно не зазначене, тоді адреса векселедавця)

 

Ст. 2, 76

 

4

 

Найменування особи, якій повинен бути здійснений платіж за векселем

 

Наводиться найменування векселедержателя. Найменування векселедержателя повинне точно відповідати найменуванню в його установчих документах (для юрособи) або паспортним даним (для фізособи)

 

Ст. 1, 2, 75, 76

 

5

 

Строк платежу

 

У векселі може бути зазначений один із таків строків платежу:

– при пред'явленні – у цьому випадку вексель пред'являється до оплати протягом одного року з дати його складання і підлягає оплаті в день пред'явлення. При цьому векселедавець може скоротити або збільшити строк пред'явлення векселя або вказати, що вексель не може бути пред'явлений до платежу раніше визначеної дати, наприклад: «По пред'явленню, але не раніше 30 листопада 2015 року»;

– у визначений строк від пред'явлення – у цьому випадку день пред'явлення векселя до оплати фіксується спеціальною відміткою, яку робить векселедавець;

– у визначений строк від дати складання векселя – наводиться конкретна кількість днів, наприклад: «Через 50 днів після складання»;

– на визначену дату – указується конкретний строк платежу, наприклад: «31 грудня 2015 року»

Ст. 33–36, 77

 

6

 

Дата та місце видачі векселя

 

Якщо місце видачі у векселі не назване, таким є адреса, зазначена поруч із найменуванням векселедавця.

Зверніть увагу: вексель повинен містити дату його складання, інакше він буде вважатися недійсним. При цьому дата проставляється без скорочень, наприклад: «01 вересня 2015 року»

Ст. 1, 2, 75, 76

 

7

 

Підпис векселедавця

 

Цей реквізит повинен містити такі дані:

1) при видачі векселя юридичною особою:

– повне найменування підприємства згідно з установчими документами;

– код ЄДРПОУ, точну юридична адресу;

– підписи керівника та головного бухгалтера (при наявності) або уповноважених ними осіб (у цьому випадку треба вказати і відповідний документ, наприклад, довіреність);

– печатку підприємства;

2) при видачі векселя фізособою-підприємцем:

– дату та номер запису в Єдиному держреєстрі;

– паспортні дані;

– підпис фізособи або вповноваженої нею особи (у цьому випадку з посиланням на довіреність) і печатку (при наявності)

Ст. 1, 75

 

 

 

 

Коментарі до матеріалу

Оформити передплату на розділ «Комерція»

Надійні рішення з бухобліку, податків та права

2592 грн. / рік

Купити

Кращі матеріали