Отримайте доступ до більше 2 мільйонів готових рішень, публікацій та оглядів
Оформити
передплату

Формування первісної вартості основних засобів у бухобліку

Нормативні документи:

 • Бюджетний кодекс (далі – БК);
 • Податковий кодекс (далі – ПК);
 • Закон від 16.07.99 р. № 996-XIV «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» (далі – Закон № 996);
 • наказ ГУ Держказначейства та Держкомстату від 02.12.97 р. № 125/70 «Про затвердження типових форм з обліку та списання основних засобів, що належать установам і організаціям, які утримуються за рахунок державного або місцевих бюджетів та Інструкції з їх складання» (далі – Наказ № 125/70);
 • Методичні рекомендації з бухгалтерського обліку основних засобів суб’єктів державного сектора, затверджені наказом Мінфіну від 23.01.15 р. № 11 (далі – Наказ № 11, Методрекомендації «Основні засоби»);
 • Методичні рекомендації щодо облікової політики суб’єкта державного сектора, затверджені Наказом № 11 (далі – Методрекомендації «Облікова політика»);
 • Інструкція щодо застосування економічної класифікації видатків бюджету, затверджена наказом Мінфіну від 12.03.12 р. № 333 (далі – Інструкція № 333);
 • НП(С)БОДС 121 «Основні засоби», затверджене наказом Мінфіну від 12.10.10 р. № 1202;
 • Порядок складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ, затверджений постановою КМУ від 28.02.02 р. № 228 (далі – Порядок № 228);
 • Положення про інвентаризацію активів та зобов’язань, затверджене наказом Мінфіну від 02.09.14 р. № 879 (далі – Положення № 879);
 • План рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ, затверджений наказом Мінфіну від 26.06.13 р. № 611 (далі – План рахунків);
 • Типова кореспонденція субрахунків бухгалтерського обліку для відображення операцій з активами, капіталом та зобов’язаннями, наведена в додатку 2 до Плану рахунків (далі – Типова кореспонденція);
 • Типове положення про бухгалтерську службу бюджетної установи, затверджене постановою КМУ від 26.01.11 р. № 59 (далі – Типове положення № 59).

Прийняті скорочення:

 • ОЗ – основні засоби;
 • НА – необоротні активи;
 • НМА – необоротні матеріальні активи;
 • МНМА – малоцiнні необоротні матеріальні активи.

Як уже було сказано в попередніх публікаціях, об’єкт ОЗ визнається активом, якщо виконуються дві умови:

 • існує вірогідність отримання економічних вигід у майбутньому від його використання та/або він матиме потенціал корисності;
 • вартість об’єкта ОЗ може бути визначена.

Повна версія доступна тільки передплатникам

Кращі матеріали