• Швидкий пошук надійних рішень
    і практичної інформації

Uteka

Я шукаю...

Де шукати:

розширений пошук
Отримайте доступ до більше 2 мільйонів готових рішень, публікацій та оглядів
Оформити
передплату

Фінансова оренда: облік в орендодавця

Нормативні документи:

Суб’єкт держсектора, якому законодавство надає відповідне право (орендодавець), відображає в бухобліку актив, наданий у фінансову оренду, як дебіторську заборгованість орендаря в сумі мінімальних орендних платежів та негарантованої ліквідаційної вартості за вирахуванням доходу від фінансової діяльності, що підлягає отриманню з визнанням доходу від реалізації необоротних активів, з одночасним виключенням з балансу орендодавця залишкової вартості об’єкта фіноренди з відображенням у складі витрат (собівартості реалізованих необоротних активів), якщо це передбачено законодавством та умовами договору фіноренди (п. 1 розд. IV НП(С)БОДС 126 «Оренда»).

Отже, витрати, пов’язані зі списанням залишкової вартості ОЗ, переданих у фіноренду, слід списувати на субрахунок 8212 «Витрати, пов’язані з реалізацією майна». На ньому ведеться облік витрат на реалізацію в установленому порядку майна (крім майна, доходи від продажу якого вважаються доходами відповідного бюджету).

Орендні платежі, що підлягають отриманню за фінансовою орендою, відображаються як погашення дебіторської заборгованості та отримання доходу (п. 2 розд. IV НП(С)БОДС 126). Зокрема, дебіторську заборгованість з фіноренди слід відображати на субрахунку 2011 «Довгострокова дебіторська заборгованість за операціями з оренди». На ньому ведеться облік указаної заборгованості з відкриттям аналітичних рахунків для кожного об’єкта оренди (наприклад, 2011.1) та фінансових доходів у сумі орендних платежів за перший період, що виникла за операціями з оренди (наприклад, 2011.2).

У свою чергу, дохід від передачі необоротних активів у фіноренду відображається орендодавцем на субрахунках:

Повна версія доступна тільки передплатникам

Кращі матеріали