• Швидкий пошук надійних рішень
    і практичної інформації

Uteka

Я шукаю...

Де шукати:

розширений пошук
Отримайте доступ до більше 2 мільйонів готових рішень, публікацій та оглядів
Оформити
передплату

Умови праці та трудові відносини

27.12.2019 256 0 0

Умови та оплата праці в бюджетних установах (частина 1)

Розглянемо, якими мають бути умови праці, щоб кожен працівник своєчасно та в повному обсязі виконував покладені на нього завдання, а також зупинимося на деяких моментах щодо трудових відносин із працівниками в разі наявності в установі несприятливих умов праці.

Право кожного працівника на належні, безпечні та здорові умови праці передбачено ст. 43 Конституції.

Одним із основних законодавчих актів, яким визначено правові засади і гарантії здійснення громадянами нашої держави права розпоряджатися своїми здібностями до продуктивної і творчої праці, є КЗпП, яким регулюються трудові відносини всіх працівників. У ст. 1 цього документа наголошено, що законодавство про працю встановлює високий рівень умов праці, всемірну охорону трудових прав працівників, а у ст. 2 передбачено, серед іншого, право працівників на здорові та безпечні умови праці.

Умови праці на робочому місці, безпека технологічних процесів, машин, механізмів, устаткування та інших засобів виробництва, стан засобів колективного та індивідуального захисту, що використовуються працівником, а також санітарно-побутові умови мають відповідати вимогам нормативних актів про охорону праці (ст. 153 КЗпП).

Важливою є законодавча норма, згідно з якою роботодавець не має права вимагати від працівника виконання роботи, поєднаної з явною небезпекою для життя, а також в умовах, що не відповідають законодавству про охорону праці. Саме тому встановлено право працівника відмовитися від дорученої роботи, якщо створилася небезпечна для життя чи здоров’я його або оточення та навколишнього середовища ситуація.

Повна версія доступна тільки передплатникам

Кращі матеріали