Отримайте доступ до більше 2 мільйонів готових рішень, публікацій та оглядів
Оформити
передплату

Працівникам НАЗЯВО підвищуватимуться посадові оклади

12.06.2019 1458 0 0

Нещодавно урядовим рішенням установлено додаткові коефіцієнти, що застосовуватимуться для визначення посадових окладів працівників Нацагентства із забезпечення якості вищої освіти (далі – НАЗЯВО). Розглянемо, як відтепер розраховуватиметься заробіток цих працівників.


Повноваження та виконувані завдання НАЗЯВО

Відповідно до Закону від 01.07.14 р. № 1556-VІІ «Про вищу освіту» НАЗЯВО є постійно діючим колегіальним органом, уповноваженим цим Законом на реалізацію держполітики у сфері забезпечення якості вищої освіти. Тобто це агентство покликане не лише формувати вимоги до системи забезпечення якості вищої освіти, а й аналізувати якість діяльності ЗВО, а також розробляти положення про акредитацію освітніх програм.

До речі, детальніше завдання та повноваження цієї бюджетної установи прописано в її Статуті, ухваленому постановою КМУ від 15.04.15 р. № 244 (далі – Статут № 244). У п. 12–14 цього Статуту передбачено, що агентство складається з 23 осіб, призначених на конкурсній основі, і їхній строк повноважень становить 3 роки (допускається призначення особи ще й на другий строк). Щодо оплати праці, то вона здійснюється згідно з укладеними із членами агентства цивільно-правовими договорами, однак винятком є голова НАЗЯВО та його заступники, які працюють на постійній основі.

У Статуті № 244 зазначено, що організаційне, фінансово-господарське, матеріально-технічне, інформаційно-довідкове та інше забезпечення НАЗЯВО здійснює його секретаріат, положення про який, поряд із структурою та штатним розписом, затверджує це агентство.

Керівники та працівники секретаріату НАЗЯВО мають працювати на постійній основі, причому чітко визначено: керівник та заступник керівника цього секретаріату або його працівником не може бути член агентства.

Окремо зупиняємось на цих питаннях, оскільки ці засади безпосередньо впливають на визначення умов оплати праці в НАЗЯВО.

Умови оплати праці

На сьогодні, визначаючи умови оплати праці працівників Агентства, слід керуватися постановою КМУ від 30.08.02 р. № 1298 «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» (далі – Постанова № 1298). Зокрема, посадові оклади працівників визначаються згідно з розд. ХХХV цього документа.

Після прийняття постанови КМУ від 03.04.19 р. № 392 «Деякі питання оплати праці працівників Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти» (далі – Постанова № 392) для визначення граничних розмірів посадових окладів працівників НАЗЯВО, умови оплати праці яких затверджено Постановою № 1298, мають застосовуватись додаткові коефіцієнти підвищення посадових окладів. Для наочності покажемо це в таблиці:

(грн.)

Найменування
посади

Діапазон розрядів
за ЄТС

Тарифні
коефіцієнти

Посадовий
оклад станом
на 13.05.19 р.

Додаткові
коефіцієнти
за Постановою № 392

Посадовий
оклад станом
на 14.05.19 р.

1

2

3

4

5

6

Голова

25

4,51

8 664

6

51 984

Заступник голови*

   

7 364–8 231

6

44 184–49 386

Керівник секретаріату

22

4,06

7 799

5

38 995

Заступник керівника секретаріату

21

3,85

7 396

5

36 980

Директор департаменту секретаріату

19–20

3,42–3,64

6 570–6 992

4

26 280–27 968

Керівник відділу

15–18

2,58–3,21

4 956–6 166

4

19 824–24 664

Завідувач сектору

13–14

2,27–2,42

4 361–4 649

4

17 444–18 596

Фахівець:

– провідний


12


2,12

4 073


3


12 219

– І категорії

11

1,97

3 784

3

11 352

– ІІ категорії

10

1,82

3 496

3

10 488

– без категорії

9

1,73

3 323

3

9 969

* За п. 2 Постанови № 1298 посадовий оклад заступника керівника бюджетної установи встановлюється на 5–15 % нижче від посадового окладу керівника, визначеного за схемами тарифних розрядів, затвердженими цією постановою.

Розрахунок посадових окладів у цьому прикладі здійснено, виходячи з прожиткового мінімуму для працездатних осіб, установленого на 01.01.19 р., – 1 921 грн., а також з урахуванням правил заокруглення, передбачених у п. 1 примітки до додатка 1 до Постанови № 1298.

Практичні питання

Оскільки Постанова № 392 набула чинності з 14.05.19 р., з цієї дати й установлюються нові розміри посадових окладів працівників НАЗЯВО.

Тому звертаємо увагу: визначені з урахуванням додаткових коефіцієнтів посадові оклади є граничними. Тобто відповідно до п. 4 Постанови № 1298 керівник НАЗЯВО має право встановлювати конкретні розміри посадових окладів працівникам у межах фонду зарплати, затвердженого в кошторисі агенства.

Не забуваймо й про те, що, як і раніше, працівники цієї установи мають право розраховувати на виплату їм доплат, надбавок, матеріальної допомоги та премії. Звісно, якщо для цього є достатньо обґрунтоване фінансове підґрунтя.

Наприклад, працівникові секретаріату, який обіймає посаду фахівця І категорії, зокрема, можуть бути встановлені:

  • одна з надбавок у розмірі до 50 % посадового окладу (за високі досягнення у праці; за виконання особливо важливої роботи (на строк її виконання); за складність, напруженість у роботі);
  • за знання та використання в роботі іноземної мови в розмірі від 10 % до 25 % посадового окладу (залежно від кількості мов, що він використовує);
  • доплати в розмірі до 50 % посадового окладу, а саме: за виконання обов‘язків тимчасово відсутніх працівників; за суміщення професій (посад); за розширення зони обслуговування або збільшення обсягу виконуваних робіт.

Не виключається можливість наявності у працівника почесного звання або ж ученого звання, наукового ступеня, що також має стимулюватися відповідною виплатою.

Як і всі працівники бюджетної сфери, працівники НАЗЯВО можуть одержувати матеріальну допомогу, у тому числі на оздоровлення, а також премію згідно із ухваленим положенням про преміювання.

Радимо економічній службі секретаріату НАЗЯВО, переглядаючи конкретні умови оплати праці кожного працівника, дотримуватися не лише встановлених Постановами № 392 та № 1298 правил, а й локального документа, яким регулюються умови оплати праці. За потреби цей локальний документ має бути переглянутий та ухвалений за вимогами трудового законодавства.

Наприкінці зазначимо таке. Обсяг асигнувань із держбюджету на утримання НАЗЯВО, включаючи видатки на оплату праці його працівників, щорічно затверджується окремим рядком під час прийняття Закону про Держбюджет на відповідний рік. Тож сподіваємося, що працівники цієї структури починаючи з 14.05.19 р. зможуть отримувати заробіток у нових обсягах, для чого бухгалтерській службі секретаріату НАЗЯВО необхідно здійснити відповідний перерахунок.

таблиця.doc

Завантажити

Коментарі до матеріалу

Оформити передплату на розділ «Бюджет»

Аргументовані рекомендації, надійні рішення з питань планування, обліку, податків і контролю

1344 грн. / рік

Купити

Кращі матеріали