• Швидкий пошук надійних рішень
    і практичної інформації

Uteka

Я шукаю...

Де шукати:

розширений пошук
Отримайте доступ до більше 2 мільйонів готових рішень, публікацій та оглядів
Оформити
передплату

Чи оплачується науково-педагогічному працівникові ЗВО час навчання на курсах підвищення кваліфікації?

10.07.2019 166 0 0

Викладача медичного факультету закладу вищої освіти, доцента направлено на курси підвищення кваліфікації до іншого ЗВО. Чи зберігається за цим працівником зарплата на час підвищення кваліфікації?

Положенням про підвищення кваліфікації та стажування педагогічних і науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів, затвердженим наказом МОНМС від 24.01.13 р. № 48, визначено порядок підвищення кваліфікації та стажування (далі – навчання) педагогічних і науково-педагогічних працівників закладів вищої освіти І–ІV рівнів акредитації незалежно від форм власності та підпорядкування.

Метою навчання працівників є вдосконалення професійної підготовки особи шляхом поглиблення і розширення її професійних знань, умінь і навичок, набуття особою досвіду виконання додаткових завдань та обов’язків у межах спеціальності.

У разі навчання з відривом від основного місця роботи працівники мають право на гарантії та компенсації, передбачені законодавством України.

Навчання працівників здійснюється на підставі договорів, що укладаються між закладом-замовником та закладом-виконавцем.

Фінансування витрат, пов’язаних із навчанням працівників, здійснюється за кошти державного та місцевих бюджетів, інших джерел, не заборонених законодавством України, а також за кошти фізичних та юридичних осіб.

Зарахування на навчання здійснюється за наказом керівника закладу-виконавця на підставі направлення на підвищення кваліфікації (стажування) педагогічного (науково-педагогічного) працівника.

Для працівників, які направляються для підвищення кваліфікації, підготовки, перепідготовки і навчання інших професій із відривом від виробництва, держава гарантує збереження середньої зарплати за основним місцем роботи на час навчання. За вчителями та іншими працівниками освіти, які направляються на курси до інститутів післядипломної педагогічної освіти, зберігається середня зарплата за кожним місцем роботи (пп. «а» п. 1 постанови КМУ від 28.06.97 р. № 695 «Про гарантії і компенсації для працівників, які направляються для підвищення кваліфікації, підготовки, перепідготовки, навчання інших професій із відривом від виробництва»).

Щодо посади доцента, викладача вищого навчального закладу III–IV рівнів акредитації зазначимо, що вказану посаду включено до Переліку посад педагогічних та науково-педагогічних працівників, затвердженого постановою КМУ від 14.02.2000 р. № 963, а університет згідно із Законом від 01.07.14 р. № 1556-VII «Про вищу освіту» належить до закладів освіти. Тож за працівником, якого направлено на курси підвищення кваліфікації, зберігається середній заробіток як за основним місцем роботи, так і за сумісництвом.

Обчислюють середній заробіток, який зберігають за працівником на час його навчання, керуючись нормами Порядку обчислення середньої заробітної плати, затвердженого постановою КМУ від 08.02.95 р. № 100.

Коментарі до матеріалу

Оформити передплату на розділ «Бюджет»

Аргументовані рекомендації, надійні рішення з питань планування, обліку, податків і контролю

1344 грн. / рік

Купити

Кращі матеріали