Отримайте доступ до більше 2 мільйонів готових рішень, публікацій та оглядів
Оформити
передплату

Унормування робочого часу в колдоговорі

01.02.2019 564 0 0

Гарячі питання трудових правовідносин

Як піти у відпустку у 2019

Колективний договір: галузеві особливості оплати праці


Розділи колдоговору, які визначають робочий час працівників, його використання та облік, час відпочинку, а також правила прийняття та звільнення працівників тощо, є не менш важливими складовими цього локального документа, ніж розділ щодо умов оплати праці. Розглянемо, які саме положення слід передбачити в них.


Підґрунтя для розроблення

Підґрунтям для розроблення та ухвалення норм зазначених розділів колдоговору бюджетної установи слугує КЗпП, низка законів, урядових рішень тощо.

Ці розділи регламентують:

  • порядок прийняття та звільнення працівників;
  • тривалість робочого часу та його використання (години початку та закінчення трудового дня, час і тривалість обідньої перерви, режим роботи напередодні святкових і неробочих днів, залучення до надурочної роботи тощо);
  • порядок надання відпусток працівникам та їх види;
  • особливості обліку робочого часу, зокрема складання графіків змінності;
  • дотримання трудової дисципліни;
  • застосування дисциплінарних стягнень.

Наведений перелік не є вичерпним. Кожна установа з урахуванням особливостей виконуваних нею функцій та повноважень передбачає саме ті позиції, які необхідні для забезпечення її роботи та надання визначених її розпорядчими документами послуг відповідному контингенту.

Зокрема, мають застосовуватися такі Закони:

1) охорона здоров’я:

2) культура:

3) освіта:

4) держслужба:

5) органи місцевого самоврядування:

Важливо зафіксувати в цих розділах позиції щодо нормальної чи скороченої тривалості робочого тижня за окремими посадами (професіями). У такому разі слід звернутися до чинного законодавства із цих питань, зокрема, до:

  • розд. ІV «Робочий час» КЗпП;
  • Переліку виробництв, цехів, професій і посад із шкідливими умовами праці, робота в яких дає право на скорочену тривалість робочого тижня, затвердженого постановою КМУ від 21.02.01 р. № 163;
  • галузевих наказів (МОН, Мінкультури, МОЗ, Мінсоцполітики тощо), якими установлено норми робочого часу для відповідних категорій працівників.

Окремим локальним документом або ж додатком до відповідного розділу колдоговору затверджуються правила внутрішнього трудового розпорядку установи.

Радимо роботодавцям довести такі правила до відома працівників під підпис і розмістити їх на видному місці у приміщеннях установи. Звісно, якщо до сфери управління установи чи відповідних органів належать підприємства, установи та організації, їх працівники мають також знати ці правила.

Формулюємо положення колдоговору щодо робочого часу та відпочинку

Отже, колективний договір має розроблятися з урахуванням норм вищеперелічених нор­мативно-правових актів. Грамотно сформулювати його положення допоможуть зразки, наведені далі.

Робочий час

1 из 1

робочий час_зразок.doc

Завантажити

Радимо також в установах, де запроваджується підсумований облік робочого часу, ретельно опрацювати, на яких посадових осіб покладається здійснення обліку робочого часу, ким складаються графіки змінності, табелі обліку робочого часу.

Нагадаємо головні правила, яких слід неухильно дотримуватися, приймаючи рішення щодо роботи працівників окремих категорій за підсумованим обліком робочого часу. Насамперед, у наказі керівника обґрунтовується доцільність роботи за таким режимом, зазначаються посади працівників, яких це стосуватиметься, інші організаційні питання.

Щодо внормування, то в колдоговорі конче важливим є визначення облікового періоду: квартал, півріччя, рік. Обов’язковою умовою є те, що тривалість робочого часу за обліковий період не може перевищувати нормального числа робочих годин, установлених ст. 50 і 51 КЗпП.

Відповідальні працівники, яких визначив керівник установи, мають розробляти графіки роботи закладу, установи, графіки змінності з таким розрахунком, щоб не перевищувати нормальної тривалості робочого тижня (визначеної законодавством) та нормальної тривалості робочого дня/зміни, визначеної колдоговором. Для цього можна скористатися Методичними рекомендаціями щодо застосування підсумованого обліку робочого часу, затвердженими наказом Мінпраці та соцполітики від 19.04.06 р. № 138.

У п. 6 цих Методрекомендацій визначено, що обліковий період (декада, місяць, квартал, півріччя, рік) установлюється в колдоговорі. Він охоплює робочий час і години роботи у вихідні та святкові дні, години відпочинку. Щоденна або щотижнева тривалість робочого часу, установлена графіком, може коливатися протягом облікового періоду, але загальна сума годин роботи за обліковий період має дорівнювати нормі робочого часу в обліковому періоді.

Відпустки

1 из 1

відпустки_зразок.doc

Завантажити

Зазначимо, що відповідно до Закону № 504 та постанови КМУ від 14.04.97 р. № 346 (далі – Постанова № 346) працівникам навчальних закладів надається основна щорічна відпустка тривалістю до 56 календарних днів (далі – к. д.).

Увага! Дотримуємося правила встановлення загальної тривалості основної та додаткових відпусток не більш ніж 59 к. д.

Звертаємо також увагу на деякі особливості надання відпусток медичним працівникам. Зокрема, тим медпрацівникам, які були заражені вірусом імунодефіциту людини або захворіли на СНІД через виконання своїх професійних обов’язків, згідно із Законом від 03.03.98 р. № 155/98-ВР «Про запобігання захворюванню на синдром набутого імунодефіциту (СНІД) та соціальний захист населення» надається щорічна основна відпустка тривалістю 56 к. д.

Ще одну преференцію визначено Законом від 05.07.01 р. № 2586-ІІІ «Про боротьбу із захворюванням на туберкульоз» – відповідна відпустка триває щонайменше протягом 36 к. д.

Не забуваймо, що додаткова щорічна відпустка за особливий характер праці надається відповідно до Списку виробництв, робіт, професій і посад працівників, робота яких пов’язана з підвищеним нервово-емоційним та інтелектуальним навантаженням або виконується в особливих природних географічних і геологічних умовах та умовах підвищеного ризику для здоров’я, що дає право на щорічну додаткову відпустку за особливий характер праці, затвердженого постановою КМУ від 17.11.97 р. № 1290.

1 из 1

відпустки_зразок2.doc

Завантажити

Правила внутрішнього трудового розпорядку

Внутрішній трудовий розпорядок в установі унормовується в колективному договорі, зокрема такими положеннями (див. зразок 4).

1 из 1

внутрішній трудовий розпорядк_зразок.doc

Завантажити

Загальні вимоги щодо трудових відносин у колдоговорі

Питання оформлення трудових відносин із працівниками, зокрема порядок прийняття на відповідну посаду та звільнення, оформлення записів до трудових книжок тощо, узагальнюються у розділі колдоговору «Трудовий договір. Створення сприятливих умов праці».

Пропонуємо формулювання деяких положень цього розділу (див. зразок 5).

1 из 1

сприятливі умови праці_зразок.doc

Завантажити

Коментарі до матеріалу

Оформити передплату на розділ «Бюджет»

Аргументовані рекомендації, надійні рішення з питань планування, обліку, податків і контролю

1344 грн. / рік

Купити

Кращі матеріали