• Швидкий пошук надійних рішень
    і практичної інформації

Uteka

Я шукаю...

Де шукати:

розширений пошук
Отримайте доступ до більше 2 мільйонів готових рішень, публікацій та оглядів
Оформити
передплату

Деякі аспекти діяльності академій наук

16.08.2018 71 0 0

Виходячи з актуальності порушеного читачами питання, стисло зупинимось на діяльності таких наукових установ, як академії наук, та нормативному підґрунті цієї діяльності.

До числа установ, що фінансуються державним коштом, належить Національна академія наук та національні галузеві академії наук. Діяльність цих установ регулюється, зокрема, Законом від 26.11.15 р. № 848-VІІІ «Про наукову та науково-технічну діяльність» (далі – Закон № 848).

Згідно зі ст. 17 Закону № 848 Національна академія наук (далі – НАН) є вищою науковою самоврядною організацією, заснованою на державній власності. Створена вона як неприбуткова державна бюджетна установа. За ст. 18 цього Закону є ще такі самоврядні наукові організації, що діють як неприбуткові державні бюджетні установи, як національні галузеві академії наук (далі – НГАН). До них належать нацакадемії: аграрних наук, медичних наук, педагогічних наук, правових наук, мистецтв.

Зауважимо, що такі питання, як матеріально-фінансове забезпечення та гарантії діяльності НГАН, безумовно мають ураховувати специфіку цих установ, а також положення Закону від 07.02.02 р. № 3065-ІІІ «Про особливості правового режиму діяльності Національної академії наук України, національних галузевих академій наук та статусу їх майнового комплексу» (далі – Закон № 3065).

На НГАН покладено функції щодо здійснення фундаментальних досліджень, організації, проведення та координації прикладних досліджень у відповідних галузях науки.

Важливо, що згідно зі ст. 1 Закону № 3065 у віданні НАН та НГАН перебувають установи, організації, підприємства, перелік яких має бути затверджений Кабміном за поданням НАН та відповідних галузевих академій. Проте такий перелік досі не впорядковано.

Повна версія доступна тільки передплатникам

Кращі матеріали