Отримайте доступ до більше 2 мільйонів готових рішень, публікацій та оглядів
Оформити
передплату

Надбавка за престижність: бути чи не бути?

16.10.2019 13675 0 0

Оплата праці за професіями та галузями: запитання-відповіді (частина девята)


Установлюємо надбавку «за престижність праці»: чи все врахували?

Директор, заступник директора з навчально-виховної роботи спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату для дітей, які потребують корекції фізичного та(або) розумового розвитку, викладають у цьому самому закладі. Як нараховувати їм надбавку «за престижність праці»: лише за вказаними посадами чи й за викладацькі години також?

Зазначену надбавку передбачено постановою КМУ від 23.03.11 р. № 373 (далі – Постанова № 373). Право на неї мають усі педагогічні працівники закладів загальної середньої освіти, дошкільних, позашкільних, професійно-технічних навчальних закладів, вищих навчальних закладів І–ІІ рівня акредитації, інших установ і закладів незалежно від їх відомчого підпорядкування, якщо їхні посади містяться в Переліку, затвердженому постановою КМУ від 14.06.2000 р. № 963 (далі – Перелік № 963).

Граничний розмір надбавки становить 30 % посадового окладу (ставки зарплати), але не менш як 5 %.

Надбавку «за престижність праці» слід нараховувати працівникам як за займаними посадами, так і за години викладацької роботи. Про це зазначено як у самій Постанові № 373, так і в роз’ясненнях, наданих листом МОНмолодьспорту від 25.05.11 р. № 1/9-385.

Зауважимо також, що відсотковий розмір цієї надбавки керівнику закладу освіти встановлюється за рішенням органу вищого рівня в межах наявних коштів на оплату праці (лист Мінсоцполітики від 28.05.19 р. № 1/13-319).

Для наочності розглянемо цю ситуацію на прикладі.

Приклад

Директору спеціальної школи-інтернату для дітей, які потребують корекції фізичного та(або) розумового розвитку, за тарифікацією встановлено 16-й тарифний розряд (далі – т. р.) за ЄТС. Як учитель вищої категорії він має 14-й т. р. Стаж педагогічної роботи цього працівника – 19 років. Його педагогічне навантаження – 12 годин математики (інтернат розташований у сільській місцевості). Надбавка «за престижність праці» – 30 % посадового окладу, ставки зарплати. За посадою вчителя йому встановлено доплату за завідування кабінетом у розмірі 13 % ставки зарплати.

Покажемо в таблиці, як за таких умов розрахувати надбавку «за престижність праці».

(грн)

Складові зарплати

Розрахунок

Сума

Посадовий оклад директора (16-й т. р. за ЄТС)

(наказ МОН від 26.09.05 р. № 557, далі – Наказ № 557)

5 360,00

Підвищення (10 %)

(постанова КМУ від 11.01.18 р. № 22, далі – Постанова № 22)

5 360,00 х 10%

536,00

Підвищення за роботу в спецшколі-інтернаті

(п. 29 Інструкції, затвердженої наказом Міносвіти від 15.04.93 р. № 102, далі – Інструкція № 102)

5 360,00 х 25 %

1 340,00

Новостворений посадовий оклад (п. 34 Інструкції № 102)

5 360,00 + 536,00 + 1 340,00

7 236,00

Надбавка «за престижність праці» (Постанова № 373)

7 236,00 х 30 %

2 170,80

Надбавка за вислугу років (Порядок, затверджений постановою КМУ від 31.01.01 р. № 78, далі – Порядок № 78)

7 236,00 х 20 %

1 447,20

Місячна зарплата за посадою директора (розрахунково)

7 236,00 + 2 170,80 + 1 447,20

10 854,00

Ставка зарплати вчителя (14-й т. р.) (Наказ № 557)

4 649,00

Підвищення за роботу в спецшколі-інтернаті

(п. 29 Інструкції № 102)

4 649,00 х 25 %

1 162,25

Підвищення (10 %) (Постанова № 22)

4 649,00 х 10 %

464,90

Новостворена ставка вчителя (п. 34 Інструкції № 102)

4 649,00 + 1 162,25 + 464,90

6 276,15

Зарплата за години викладацької роботи

(п. 68 Інструкції № 102)

6 276,15 х 12 год. : 18 год.

4 184,10

Доплата за завідування кабінетом – 13 %

(п. 41 Інструкції № 102)

6 276,15 х 13 %

815,90

Доплата за перевірку зошитів (15 %)

(п. 37 Інструкції № 102)

4 184,10 х 15 %

627,62

Надбавка за вислугу років (Порядок № 78)

4 184,10 х 20 %

836,82

Надбавка «за престижність праці» (Постанова № 373)

4 184,10 х 30 %

1 255,23

Місячна зарплата за викладацькі години (розрахунково)

4 184,10 + 815,90 + 627,62 +
+ 836,82 + 1255,25

7 719,69

Отже, надбавка «за престижність праці» директору цього закладу освіти із загально нарахованої зарплати – 18 573,69 грн (10 854,00 грн + 7 719,69 грн) становить 3 426,05 грн (1 255,25 грн + 2 170,80 грн).

Слід зазначити, що пп. 6.3.20 Галузевої угоди між Міністерством освіти і науки України та ЦК Профспілки працівників освіти і науки України на 2016–2020 рр. сторони угоди рекомендують керівникам закладів освіти забезпечити встановлення надбавок педагогічним працівникам відповідно до Постанови № 373 в максимальному граничному розмірі.

Під час установлення надбавки враховуються положення п. 34 Інструкції № 102, а саме надбавка нараховується виходячи з новоствореного окладу (ставки зарплати). На це вказує і п. 2 спільного листа МОН і Мінпраці від 15.02.10 р. № 1/9-80 та від 17.02.10 р. № 1632/0/14-10/13.

Ця надбавка не залежить ні від стажу педагогічної роботи, ні від кваліфікації педагогічного працівника, і встановлюється на весь обсяг педагогічного навантаження. Також нагадаємо, що надбавка «за престижність праці» виплачується в межах фонду оплати праці.

З наведеного вище розрахунку бачимо, що надбавка «за престижність праці» нараховується у відсотках до посадового окладу, ставки зарплати з урахуванням фактичного обсягу педагогічного навантаження. Такі доплати, як за перевірку зошитів, завідування кабінетом та інші, до уваги не беруться.

Через брак коштів педпрацівникам закладу загальної середньої освіти з 1 червня 2019 року не виплачують надбавку за престижність праці. Чи правомірно це?

Оплата праці педагогічних працівників установ і закладів освіти провадиться виходячи з установлених ставок заробітної плати (посадових окладів) з урахуванням підвищень, фактичного обсягу педагогічної роботи, доплат і надбавок.

Розмір місячної зарплати цих працівників визначається під час тарифікації й затверджується штатним розписом закладу освіти. Основними нормативними документами, які регулюють умови оплати праці педпрацівників, є:

  • Інструкція про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти, затверджена наказом Міносвіти від 15.04.93 р. № 102 (далі – Інструкція № 102);
  • наказ МОН від 26.09.05 р. № 557 «Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ» (далі – Наказ № 557) тощо.

Відповідно до постанови КМУ від 23.03.11 р. № 373 «Про встановлення надбавки педагогічним працівникам дошкільних, позашкільних, загальноосвітніх, професійно-технічних навчальних закладів, вищих навчальних закладів I–II рівня акредитації, інших установ і закладів незалежно від їх підпорядкування» (далі – Постанова № 373) педпрацівникам установлюється надбавка за престижність праці. Загальні роз’яснення щодо встановлення цієї надбавки було надано в листі Міносвіти, молоді та спорту від 25.05.11 р. № 1/9-385.

Нагадаємо: обсяг педагогічного навантаження вчителів визначається керівником закладу і затверджується у державних і комунальних закладах відповідним органом управління освітою.

Оскільки педагогічне навантаження названої категорії працівників установлюється під час тарифікації обсягом більше або менше норми, що відповідає ставці зарплати, розмір надбавки обчислюється пропорційно до обсягу виконаної роботи.

До тарифікаційного списку вносяться також суми надбавок, зокрема надбавки за престижність праці. Ця надбавка виплачується у межах установленого граничного розміру – від 5 до 30 % посадового окладу (ставки зарплати). Конкретний її розмір установлюється керівником закладу в межах наявного фонду зарплати.

Отже, оскільки ця виплата визначається не у фіксованому розмірі, у закладі має бути розроблено положення про виплату надбавки за престижність праці, а конкретний її розмір працівникові встановлюється керівником у відповідному наказі по закладу.

Розмір надбавки за престижність праці може змінюватися у разі зміни посадових окладів (ставок зарплати) відповідно до п. 5, 76 Інструкції № 102, тобто якщо ці зміни пов’язані зі зміною педнавантаження. В іншому разі ця виплата не повинна змінюватися, а тим більше скасовуватися.

Розв’язати це питання можна за рахунок зменшення або скасування надбавок стимулюючого характеру, які встановлюються згідно з пп. «а» пп. 2 п. 4 Наказу № 557, а також доплат, передбачених пп. «а» пп. 3 п. 4 цього наказу.

Приклад.doc

Завантажити

Коментарі до матеріалу

Оформити передплату на розділ «Бюджет»

Аргументовані рекомендації, надійні рішення з питань планування, обліку, податків і контролю

1344 грн. / рік

Купити

Кращі матеріали