• Швидкий пошук надійних рішень
  і практичної інформації

Uteka

Я шукаю...

Де шукати:

розширений пошук
Отримайте доступ до більше 2 мільйонів готових рішень, публікацій та оглядів
Оформити
передплату

Конкурс на посаду держслужби: що нового

10.07.2019 35663 0 3

Укладення трудового договору з деякими категоріями працівників бюджетних установ передбачає за законодавством проходження попереднього конкурсного відбору. Ураховуючи повноваження, що покладаються на держслужбовців, правила проходження конкурсу претендентами для зайняття посади в держоргані досить серйозні. Розглянемо, яких саме змін зазнало урядове рішення, яким визначено ці правила.


Загальні процедурні питання

Згідно з постановою КМУ від 05.06.19 р. № 462 (далі – Постанова № 462), що набула чинності з 14.06.19 р., упорядковано практично всі позиції раніше затвердженого постановою від 25.03.16 р. № 246 Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби (далі – Постанова № 246, Порядок № 246).

Стисло розглянемо, що саме змінилося на сьогодні.

Увага! Відтепер оголошення щодо проведення конкурсу на зайняття посад держслужби категорій «Б» та «В», оприлюднених на офіційному веб-сайті Нацдержслужби, мають бути пронумеровані для ідентифікації відповідної посади. Так передбачено оновленим за постановою КМУ від 05.06.19 р. № 462 п. 10 Порядку № 246.

Звернемо увагу на нову норму, що з‘явилась у Порядку № 246 (це п. 181), згідно з якою члени комісії та адміністратори, залучені до роботи комісії, несуть персональну відповідальність за розголошення інформації, що стала їм відома під час проведення конкурсу. Зокрема, ідеться про зміст ситуаційних завдань, а також завдань для перевірки володіння іноземною мовою країн Ради Європи. Розголошувати це не можна до завершення конкурсу.

Важливим для керівника держслужби відповідного держоргану є й те, що зараз ним може бути ухвалено рішення, згідно з яким функції адміністратора виконуватимуть дві особи, а не одна, як це було раніше.

Нагадаємо: виконання таких функцій під час проведення конкурсу керівник держслужби покладає на осіб з-поміж працівників служби персоналу держоргану або на іншу, визначену ним особу. Радимо в такому наказі також зазначити про персональну відповідальність адміністратора за розголошення інформації, про яку він дізнається під час чи в процесі підготовки до проведення конкурсу.

Як відомо, законодавчо підсилено відповідальність за наявність заборгованості зі сплати аліментів на утримання дитини. Через це Порядок № 246 доповнено нормою, яка передбачає надання претендентом на зайняття вакантної посади держслужби категорії «А» або «Б», окрім передбаченого законодавством пакета документів, ще й заяви про відсутність згаданої заборгованості, сукупний розмір якої перевищує суму відповідних платежів за 6 місяців із дня пред‘явлення виконавчого документа до примусового виконання. Форма такої заяви міститься в додатку 21 до Порядку № 246.

Проведення конкурсу в малочисельних держорганах

Знаємо: згідно із п. 15 Порядку № 246 конкурсна комісія має бути утворена та функціонувати чисельністю щонайменше 5 осіб. Однак за неможливості утворення такої конкурсної комісії в держоргані, де чисельність становить менше 10 осіб, є можливість проведення конкурсу комісією (далі – комісія), що її утворив керівник держслужби держоргану вищого рівня. Зауважимо, що раніше було встановлено певні нюанси роботи комісії щодо держорганів, де штатна чисельність працівників становила менше ніж 15 осіб.

Отже, коли йдеться про конкурс на вакантні посади у місцевих держадміністраціях, то його особливістю є те, що у разі фактичної чисельності працівників держоргану меншої ніж 10 осіб конкурс проводитиме комісія, утворена керівником держслужби органу вищого рівня.

За цих умов у структурному підрозділі облдержадміністрації зі статусом юрособи публічного права конкурсна процедура проводитиметься комісією, утвореною керівником апарату цієї адміністрації; в апараті чи структурному підрозділі райдержадміністрації – комісією, утвореною керівником облдержадміністрації; у структурному підрозділі зі статусом юрособи публічного права – комісією, утвореною керівником апарату райдержадміністрації.

Участь у конкурсі осіб з інвалідністю

На сьогодні претендентові на посаду держслужби, який є особою з інвалідністю, необхідно, окрім усього, надати до відповідної комісії заяву за формою, наведеною в додатку 3 до Порядку № 246, щоб конкретизувати вигляд розумного пристосування, потрібного йому у зв‘язку з особливостями його здоров‘я (наприклад, сурдопереклад або наявність підйомника для коляски тощо).

Змінений Порядок № 246 передбачає, що стосовно осіб з інвалідністю, які бажають взяти участь у конкурсі на зайняття посад держслужби, Нацдержслужба має затвердити ще один документ, а саме: методику забезпечення видів розумного пристосування та способів їх застосування. Чекаємо такого документа.

Нюанси конкурсу на «реформаторські» посади

Нині для проведення конкурсу на посади фахівців із питань реформ не можна призначати двох адміністраторів – працюватиме лише один.

Ще один момент: залежно від етапу конкурсу, до якого претендент був допущений, кандидатові на таку посаду надано можливість згідно з письмовим зверненням до відповідної комісії отримати витяг із попередньої зведеної відомості середніх балів або витяг із зведеної відомості середніх балів.

Однак такі витяги потребують засвідчення:

 • спеціальним структурним підрозділом Нацдержслужби – стосовно кандидатів на посади категорії «А»;
 • службою управління персоналом держоргану, в якому проводився конкурс, – щодо кандидатів на посади категорії «Б» та «В».

Співбесіда з кандидатами на посади

Пункт 50 Порядку № 246 передбачає проведення співбесіди з кандидатами на посади держслужби. Відтепер згідно із цим пунктом установлено, що час для її проведення визначається комісією.

Стосовно осіб, які потребують розумного пристосування, то до часу проходження ними співбесіди не має включатись час наданої їм перерви саме для такого пристосування. Про таку особливість комісія зобов‘язана зазначити у своєму протоколі. Така норма передбачена й для ситуації, коли співбесіда проводиться для оцінювання відповідності професійної компетенції кандидата встановленим вимогам, які не були оцінені на попередніх етапах конкурсу (п. 83 Порядку № 246).

Додамо: аналогічна норма передбачена й при визначенні для згаданих осіб часу на розв’язання ситуаційних завдань в усній та письмовій формі.

Як і раніше, остаточною оцінкою у балах за кожною вимогою під час згаданої процедури є середнє арифметичне значення індивідуальних балів, виставлених комісією. При цьому за оновленим п. 53 Порядку № 246 члени комісії відомості щодо результатів співбесіди мають надати адміністраторові, щоб той заповнив зведену відомість середніх балів.

Оприлюднення результатів конкурсу

Знаємо: стосовно посадовців категорії «А» результати конкурсу оприлюднюються спеціальним підрозділом Нацдержслужби впродовж наступного робочого дня з дати підписання протоколу засідання комісії.

Оскільки дотепер не до кінця було врегульовано питання такого оприлюднення щодо держслужбовців категорій «Б» та «В», п. 59 Порядку № 246 доповнено відповідними позиціями.

Отже, на держорган, в якому проводився конкурс на зайняття посад категорій «Б» та «В», віднині покладається функція щодо передання Нацдержслужбі інформації про результати конкурсу в електронній формі також не пізніше ніж протягом наступного робочого дня з дати підписання відповідного протоколу засідання комісії. Йдеться про відомості про переможця конкурсу та другого за результатами конкурсу кандидата (за наявності) або про відсутність переможця конкурсу.

Готувати таку інформацію має служба управління персоналу держоргану, в якому проводиться конкурс.

Зміни, унесені до додатків Порядку № 246

Цілком логічною необхідністю є приведення у відповідність до змінених норм Порядку № 246 додатків до цього документа.

Так, відтепер у розділі «Загальні умови» додатка 1 до Порядку № 246 серед документів, необхідних для участі в конкурсі, передбачено надання такого додаткового (необов‘язкового), як заява щодо забезпечення розумного пристосування. Звісно ж, цю заяву подаватиме особа з інвалідністю для визначення вигляду пристосування, якого потребує саме вона. Мають бути надані копії довідки про встановлення інвалідності та за наявності – індивідуальної програми реабілітації, чого раніше не передбачалося.

Також згідно з оновленим Порядком № 246 передбачено необхідність визначення місця, часу та дати початку проведення перевірки володіння іноземною мовою, яка є однією з офіційних мов Ради Європи (тестування).

Звертаємо увагу: стосовно кандидатів на посади держслужби категорії «А» має бути зазначено дату перевірки щодо володіння певною іноземною мовою, а кандидатів на посади категорій «Б» та «В» – дату початку тестування.

Після внесення змін до Порядку № 246 претендент на посаду держслужби в заяві про допуск до участі в конкурсі має також зазначити номер оголошення (тобто номер вакансії, оприлюдненої на офіційному веб-сайті Нацдержслужби). Це стосується посад категорій «Б» та «В».

Чомусь так вийшло, що підтвердна інформація про відсутність 6-місячної заборгованості за «дитячими» аліментами подається лише кандидатами на посади категорій «А» та «Б», тобто інші держслужбовці про таке інформувати не зобов‘язані.

Зазнали редакційних та інших змін і додатки, зокрема ті, в яких наводяться форми відомостей про результати:

 • тестування;
 • розв‘язання ситуаційних завдань;
 • співбесіди.

Звертаємо увагу: практично всі додатки до Порядку № 246 відтепер доповнено посиланнями, тому радимо керівникам держслужби відповідних держорганів та працівникам служб управління персоналом неухильно дотримуватися норм, указаних у них, під час проведення конкурсів, які заплановано провести найближчим часом.

Деякі норми, що не зазнали змін

Залишилися незмінними положення Порядку № 246 щодо:

 • умов та етапів проведення конкурсу;
 • можливості залучення до участі в роботі комісії держслужбовців з інших держорганів, а також представників профспілок, науковців, експертів певних галузей;
 • загального порядку документів для участі в конкурсі, а також здійснення перевірки таких документів;
 • балів, що виставляються за результатами тестування кандидатів (включаючи кандидатів на посади фахівців із питань реформ), а також тестування на знання спеціального законодавства;
 • складання рейтингового списку кандидатів;
 • проведення закритого конкурсу з «таємних», мобілізаційних питань та питань оборони і нацбезпеки.

Дотепер, приймаючи на службу до органів місцевого самоврядування, маємо застосовувати й Порядок проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців, затверджений постановою КМУ від 15.02.02 р. № 169. При цьому дотримуємося Закону від 07.06.01 р. № 2493-ІІІ «Про службу в органах місцевого самоврядування».

Висновки

Оскільки організаційна та підготовча робота з проведення конкурсу на посади держслужби є досить копіткою, необхідно з усією увагою поставитися до цієї процедури від її початку й до самого завершення. Від сумлінності посадовців, які залучатимуться до проведення конкурсу, залежить, які саме кадри працюватимуть у держоргані – професіонали чи особи безвідповідальні.

Тому уважно опрацьовуємо привила проведення конкурсу, ураховуючи внесені до них поправки.

Коментарі до матеріалу

Оформити передплату на розділ «Бюджет»

Аргументовані рекомендації, надійні рішення з питань планування, обліку, податків і контролю

1344 грн. / рік

Купити

Кращі матеріали