• Швидкий пошук надійних рішень
    і практичної інформації

Uteka

Я шукаю...

Де шукати:

розширений пошук
Отримайте доступ до більше 2 мільйонів готових рішень, публікацій та оглядів
Оформити
передплату

Як увести до штату гімназії посаду фахівця з охорони праці?

28.08.2019 482 0 0

Оплата праці за професіями та галузями: запитання-відповіді (частина девята)

Посада фахівця з охорони праці вводиться до штату закладів загальної середньої освіти (далі – ЗЗСО) відповідно до Типових штатних нормативів загальноосвітніх навчальних закладів, затверджених наказом МОН від 06.12.10 р. № 1205.

Нормативи для таких фахівців визначаються на підставі Типового положення про службу охорони праці, затвердженого наказом Держпраці від 15.11.04 р. № 255 (далі – Положення № 255), та Національного класифікатора «Класифікатор професій ДК 003:2010», затвердженого наказом Держспоживстандарту від 28.07.10 р. № 327 (далі – ДК 003:2010), у якому до фахівців з охорони праці відносять посаду інспектора з охорони праці (код 3152). Можна також скористатися професійною назвою роботи «інженер з охорони праці» (код 2149.2).

Відповідно до п. 1.4 Положення № 255 службу охорони праці утворюють у закладах освіти із чисельністю працюючих 50 і більше осіб. Якщо працюючих менше, функції служби охорони праці можуть виконувати особи, які мають відповідну підготовку, на умовах сумісництва чи суміщення. Якщо в закладі менше ніж 20 працівників, керівник може залучати для виконання цих функцій сторонніх спеціалістів на договірних засадах. Такі особи повинні мати виробничий стаж не менше ніж три роки і пройти навчання з охорони праці.

Умови оплати праці працівників освітньої галузі визначено наказом МОН від 26.09.05 р. № 557 «Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ» (далі – Наказ № 557), Інструкцією про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти, затвердженою наказом Міносвіти від 15.04.93 р. № 102 (далі – Інструкція № 102), та іншими нормативними актами.

Згідно з пп. «б» п. 28 Інструкції № 102 керівні та педагогічні працівники гімназій мають право на 10%-ве підвищення посадових окладів (ставок зарплати) за роботу в цих закладах. Фахівець з охорони праці ЗЗСО, до яких належить і гімназія, не відноситься до керівних або педагогічних працівників. Робота на цій посаді оплачується на умовах і в порядку, передбачених додатком 11 до Наказу № 557, згідно з яким посадовий оклад фахівцю встановлюється за 7–10-м тарифними розрядами за Єдиною тарифною сіткою. Конкретний посадовий оклад такому працівникові встановлюється керівником закладу (пп. 2 п. 1 Наказу № 557).

Повна версія доступна тільки передплатникам

Кращі матеріали