Отримайте доступ до більше 2 мільйонів готових рішень, публікацій та оглядів
Оформити
передплату

Інтегровані та технологічно-суміжні професії

15.05.2019 1437 0 0

Що робити, якщо є розпорядження про реструктуризацію установи шляхом скорочення штату працівників, а таке скорочення фактично унеможливлює належне функціонування певних напрямів роботи? Розв’язків цього питання може бути декілька: від суміщення та сумісництва до використання інтегрованих і технічно-суміжних професій чи посад. Розглянемо це на прикладах.

Спочатку нагадаємо значення термінів суміщення, сумісництво, інтегрованість (укрупненість) та технічну суміжність професій у кадровому діловодстві.

Інтеграція професій – це поєднання професій і робіт у нову роботу (професію) більш широкого профілю; утворення професії за допомогою поєднання в ній подібних за змістом завдань та обов’язків, кваліфікаційних вимог та інших норм професій, які інтегруються зі збереженням їх головних функцій і дотриманням норм законодавства про працю (особливо в разі належності або неналежності відповідних професій до Списків виробництв, робіт, професій, посад і показників, зайнятість в яких дає право на пенсію за віком на пільгових умовах, затверджених постановою КМУ від 16.01.03 р. № 36, та Списків виробництв, робіт, цехів, професій і посад, зайнятість працівників в яких дає право на щорічні додаткові відпустки за роботу із шкідливими і важкими умовами праці та за особливий характер праці, затверджених постановою КМУ від 17.11.97 р. № 1290).

У разі інтеграції професій у нову ті, що були інтегровані, залишаються чинними. А от якщо йдеться про укрупнену професію, то в загальній сукупності ті професії, що увійшли до неї, скасовуються, тобто є нечинними. Отже, слід розрізняти поняття інтегрована та укрупнена професія. У статті йтиметься і про укрупнені, і про інтегровані професійні назви робіт.

Такі професії на сьогодні передбачено в Національному класифікаторі ДК 003:2010 «Класифікатор професій», затвердженому наказом Держспоживстандарту від 28.07.10 р. № 327 (далі – ДК 003:2010).

Зменшення витрат із боку роботодавців завдяки використанню нових інтегрованих професій пояснюється тим, що до них входить певна кількість подібних за функціональними обов’язками професій, а отже, зменшується штат робітників та вивільняються певні кошти. Наприклад, якщо роботодавець використовує працю робітників за такими професіями, як «Коваль на молотах і пресах», «Коваль ручного кування», «Коваль-штампувальник», «Коваль-штампувальник на ротаційних машинах», то можливе їх об’єднання в одну нову інтегровану професію «Коваль у виробництві готових металевих виробів».

Повна версія доступна тільки передплатникам

Кращі матеріали