• Швидкий пошук надійних рішень
    і практичної інформації

Uteka

Я шукаю...

Де шукати:

розширений пошук
Отримайте доступ до більше 2 мільйонів готових рішень, публікацій та оглядів
Оформити
передплату

Посадові оклади за ЄТС підвищено: робимо перерахунок заробітку

14.09.2020 427 0 1

Згідно з постановою КМУ від 26.08.20 р. № 750 «Про підвищення оплати праці працівників установ, закладів та організацій бюджетної сфери» (далі – Постанова № 750) з 1 вересня 2020 року збільшено посадовий оклад працівника 1-го тарифного розряду (далі – т. р.) ЄТС. Покажемо, як це вплинуло на зарплату працівників бюджетної сфери.


Згідно з Постановою № 750 посадовий оклад (тарифна ставка) працівника 1-го т. р. з 1 вересня до кінця 2020 року становитиме 2 225 грн, що більше на 5,9 % проти його розміру, установленого на 01.01.20 р. – 2 102 грн.

Зрозуміло, що такі зміни вплинули на заробіток працівників, посадові оклади яких визначаються за ЄТС. Розміри окладів працівників бюджетних установ у поточному році наведемо в табл. 1.

Таблиця 1. Розміри окладів працівників бюджетних установ

(грн)

Тарифний розряд

Розмір ставки

Тарифний розряд

Розмір ставки

1

2

3

4

1-й

2 225

14-й

5 385

2-й

2 425

15-й

5 741

3-й

2 626

16-й

6 208

4-й

2 826

17-й

6 675

5-й

3 026

18-й

7 142

6-й

3 226

19-й

7 610

7-й

3 427

20-й

8 099

8-й

3 649

21-й

8 566

9-й

3 849

22-й

9 034

10-й

4 050

23-й

9 501

11-й

4 383

24-й

9 701

12-й

4 717

25-й

10 035

13-й

5 051

   

Відповідно до п. 2 Постанови № 750 керівникам установ, закладів та організацій бюджетної сфери треба забезпечити внесення змін до штатного розпису з урахуванням нових розмірів посадових окладів (тарифних ставок, ставок зарплати). Тобто всім бюджетним установам слід перезатвердити штатний розпис на 01.09.20 р. з новими окладами, а також провести тарифікацію педагогічних та медичних працівників з урахуванням змінених ставок зарплати.

Утім, установлені Постановою № 750 ставки зарплати, посадові оклади певній категорії працівників, зокрема адміністративно-господарському, молодшому обслуговуючому персоналу та ін., залишилися меншими за мінімальну заробітну плату (далі – МЗП), розмір якої з 1 вересня підвищено. Тому їм і надалі здійснюватиметься доплата до МЗП. Сума такої доплати визначається пропорційно до виконаної норми праці (робочого часу) згідно зі ст. 31 Закону 24.03.95 р. № 108/95-ВР «Про оплату праці».

Нагадаємо, що під час обчислення розміру зарплати працівників для забезпечення її мінімального розміру не враховуються доплати за роботу в несприятливих умовах праці та підвищеного ризику для здоров’я, за роботу в нічний та надурочний час, роз’їзний характер робіт, премії до святкових і ювілейних дат.

Згідно з п. 4 постанови КМУ від 30.08.02 р. № 1298 «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» (далі – Постанова № 1298) право установлювати працівникам бюджетних закладів конкретні розміри посадових окладів надано їх керівникам.

Що стосується посадових окладів та ставок зарплати педагогічних працівників, то їх розміри визначаються з урахуванням підвищення на 10 %, установленого постановою КМУ від 22.01.18 р. № 22 «Про підвищення оплати праці педагогічних працівників» (далі – Постанова № 22), а науково-педагогічних працівників – на 11 %, передбаченого постановою КМУ від 23.01.19 р. № 36 «Про підвищення посадових окладів науково-педагогічних працівників».

Розмір окладів педагогічних працівників з урахуванням 10%-вого підвищення для наочності покажемо в табл. 2.

Таблиця 2. Розміри тарифних ставок за 9–18-м розрядами тарифної сітки

(грн)

Тарифний розряд

Розміри станом на 01.09.20 р.

визначені
від прожиткового мінімуму 2 225 грн

збільшені на 10 %
згідно з Постановою № 22

1

2

3

9-й

3 849,00

4 233,90

10-й

4 050,00

4 455,00

11-й

4 383,00

4 821,30

12-й

4 717,00

5 188,70

13-й

5 051,00

5 556,10

14-й

5 385,00

5 923,50

15-й

5 741,00

6 315,10

16-й

6 208,00

6 828,80

17-й

6 675,00

7 342,50

18-й

7 147,00

7 861,70

Розглянемо на практичних прикладах, як зміниться місячна зарплата окремих працівників закладів загальної середньої освіти.

Приклад 1

Директор ліцею має почесне звання «Заслужений учитель України». Його посадовий оклад установлено за 17-м т. р. Крім того, він веде викладацьку роботу. Стаж педагогічної роботи – понад 20 років. Надбавка за «престижність праці» – 30 %, за почесне звання – 20 %.

Розрахунок зарплати такого працівника наведемо в табл. 3.

Таблиця 3. Розрахунок зарплати працівника

(грн)

Складові зарплати

Розрахунок

Сума

Посадовий оклад

За 17-м т. р.

7 342,50

Підвищення за роботу в гімназії – 10 % (пп. «б» п. 28 Інструкції, затвердженої наказом МОН від 15.04.93 р. № 102, далі – Інструкція № 102)

7 342,50 х 10 %

734,25

Новостворений посадовий оклад (п. 34 Інструкції № 102)

7 342,50 + 734,25

8 076,75

Надбавка за почесне звання «Заслужений учитель України» (пп. 2 п. 4 наказу МОН від 26.09.05 р. № 557, далі – Наказ № 557)

8 076,75 х 20 %

1 615,35

Надбавка за «престижність праці» (постанова КМУ від 23.03.11 р. № 373, далі – Постанова № 373)

8 076,75 х 30 %

2 423,03

Надбавка за вислугу років (п. 1 Порядку, затвердженого постановою КМУ від 31.01.01 р. № 78, далі – Порядок № 78)

8 076,75 х 30 %

2 423,03

Розмір зарплати за посадою директора за місяць

8 076,75 + (2 423,03 х 2) + 1 615,35

14 538,16

Як бачимо, зміна посадового окладу вплинула на розмір підвищення за роботу в ліцеї та надбавки за почесне звання «Заслужений учитель України».

Приклад 2

Учителю, який за результатами атестації має першу кваліфікаційну категорію, встановлено ставку зарплати за 13-м т. р. Стаж його педагогічної роботи – 14 років. Йому встановлено надбавку за «престижність праці» – 30 %.

Ставки зарплати педпрацівників визначають за схемою тарифних розрядів, наведеною в додатку 6 до Наказу № 557.

У табл. 4 покажемо, як зміниться місячна зарплата вчителя з 1 вересня.

Таблиця 4. Розрахунок місячної зарплати вчителя

(грн)

Складові зарплати

Розрахунок

до 01.09.20 р.

з 01.09.20 р.

1

2

3

Ставка зарплати (13-й т. р.)

5 249,20

5 556,10

Надбавка за вислугу років

5 249,20 х 20 % = 1 049,84

5 556,10 х 20 % = 1 111,22

Надбавка за престижність педагогічної праці

5 249,20 х 30 % = 1 574,76

5 556,10 х 30 % = 1 666,83

Усього зарплата за місяць

5 249,20 + 1 049,84 + 1 574,76 = 7 873,80

5 556,10 + 1 111,22 + 1 666,83 = 8 334,15

Отже, за таких умов з 01.09.20 р. вчитель отримуватиме на 460,35 грн зарплати більше.

Нагадаємо, що одночасно з підвищенням ставок зарплати слід здійснити також перерахунок підвищень, доплат і надбавок, які обчислюються виходячи зі ставки зарплати (посадового окладу).

Приклад 3

Обсяг річного навантаження викладача-сумісника на 2020/2021 навчальний рік становить 480 годин у групах, які забезпечують загальну середню освіту. Стаж педагогічної роботи для виплати надбавки за вислугу років відповідно до Порядку № 78 – 18 років. Надбавка за «престижність праці» відповідно до Постанови № 373 – 30 %. За результатами атестації викладач має вищу кваліфікаційну категорію (14-й т. р.).

Розрахунок зарплати викладача за наведених вище умов покажемо в табл. 5.

Таблиця 5. Розрахунок зарплати викладача

(грн)

Назва показника

Розрахунок

Ставка зарплати (14-й т. р., вища кваліфікаційна категорія

5 923,50

Розмір годинної ставки зарплати (п. 78 Інструкції № 102)

5 923,50 : 72 год. = 82,27

Зарплата за години педнавантаження (п. 78 Інструкції № 102)

(82,27 х 480 год.) : 10 міс. = 3 948,96

Надбавка за вислугу років (п. 1 Порядку № 78)

3 948,96 х 20 % = 789,79

Надбавка за «престижність праці» (Постанова № 373)

3 948,96 х 30 % = 1 184,67

Усього заробітна плата на місяць

3 948,96 + 789,70 + 1 184,67 = 5 923,33

Приклад 4

Керівнику гуртка встановлено 12-й т. р. (5 188,70 грн). Стаж педроботи – 11 років. Кількість годин гурткової роботи на тиждень – 19. Надбавка за престижність праці – 30 %.

Подамо приклад обчислення місячної зарплати керівника гуртка у табл. 6.

Таблиця 6. Розрахунок місячної зарплати керівника гуртка

(грн)

Складові зарплати

Розрахунок

Ставка заробітної плати на 01.09.20 р. (12-й т. р.)

5 188,70

Оплата годин гурткової роботи (п. 68 Інструкції № 102)

5 188,70 : 18 ч х 19 ч = 5 476,96

Надбавка за вислугу років (Порядок № 78)

5 476,96 х 20 % = 1 095,39

Надбавка за «престижність праці» (Постанова № 373)

5 476,96 х 30 % = 1 643,08

Усього заробітна плата на місяць

5 476,96 + 1 095,39 + 1 643,08 = 8 215,41

Як бачимо, оскільки працівник підвищень не має, усі розрахунки провадяться зі ставки зарплати, установленої Постановою № 750.

Приклад 5

Бібліотекарю закладу загальної середньої освіти встановлено 9-й т. р. За роботу з бібліотечним фондом підручників йому також доплачують 10 % окладу. Стаж роботи працівника за спеціальністю – 22 роки. Також бібліотекарю виплачують надбавку за особливі умови праці – 30 % його окладу.

Як зміниться заробіток працівника з 1 вересня, покажемо в табл. 7.

Таблиця 7. Розрахунок заробітку працівника з 1 вересня

(грн)

Складові зарплати

Розрахунок

до 01.09.20 р.

з 01.09.20 р.

1

2

3

Посадовий оклад

3 636

3 849

Доплата за роботу з бібліотечним фондом підручників (10 %)

3 636 х 10 % = 363,60

3 849 х 10 % = 384,90

Доплата за вислугу років (30 %)

3 636 х 30 % = 1 090,80

3 849 х 30 % = 1 154,70

Надбавка за особливі умови праці

3 636 х 30 % = 1 090,80

3 849 х 30 % = 1 154,70

Усього

6 181,20

6 543,30

Як бачимо, з 01.09.20 р. зарплата працівника збільшилася на 542,10 грн і за вказаних умов становить 6 543,30 грн.

Приклад 6

Старшій медичній сестрі встановлено 8-й т. р. За наказом керівника закладу їй також нараховують доплату за збільшення обсягу роботи в розмірі 25 % посадового окладу, а також доплату за роботу з дезінфікуючими засобами – 10 %. Стаж медроботи працівниці – понад 20 років.

Нагадаємо, що посадові оклади старших медсестер підвищують на 10 % – так зване підвищення «за старшинство» (пп. 2.2.10 Умов оплати праці працівників закладів охорони здоров’я та установ соціального захисту населення, затверджених наказом Мінпраці та соцполітики, МОЗ від 05.10.05 р. № 308/519).

Розрахунок місячного заробітку медсестри до та після підвищення покажемо в табл. 8.

Таблиця 8. Розрахунок заробітку медсестри

(грн)

Складові зарплати

Розрахунок

до 01.09.20 р.

з 01.09.20 р.

1

2

3

Посадовий оклад за 8-м т. р.

3 447

3 649

Підвищення за старшинство – 10 %

3 447,00 х 10 % = 344,70

3 649,00 х 10 % = 364,90

Новостворений посадовий оклад

3 447,00 + 344,70 = 3 791,70

3 649,00 + 364,90 = 4 013,90

Доплата за збільшення обсягу роботи

3 791,70 х 25 % = 947,93

4 013,90 х 25 % = 1 003,48

Доплата за роботу із деззасобами

3 791,70 х 10 % = 379,17

4 013,90 х 10 % = 401,39

Надбавка за вислугу років (30 %)

3 791,70 х 30 % = 1 137,51

4 013,90 х 30 % = 1 204,17

Усього

3 791,79 + 1 137,51 + 947,93 +
+ 379,17 = 6 256,31

4 013,90 + 1 003,18 + 401,39 +
+ 1 204,17 = 6 622,64

Як видно з таблиці, місячний заробіток медсестри старшої з 1 вересня збільшиться на 366,33 грн.

Приклад 7

Посадовий оклад прибиральника службових приміщень установлено за 2-м т. р. За прибирання санвузлів, використання в роботі дезінфікуючих засобів йому доплачують 10 % окладу.

Розглянемо, як зміниться зарплата цього працівника з 01.09.20 р., ураховуючи, що його посадовий оклад (2-й т. р.) становить 2 425 грн. Розрахунки покажемо в табл. 9.

Таблиця 9. Розрахунок зарплати працівника

(грн)

Складові зарплати

Розрахунок

Сума

Підстава

Посадовий оклад

 

2 425,00

Постанова № 750

Доплата за використання дезінфікуючих засобів,прибирання туалетів

2 425,00 х 10 %

242,50

Постанова № 1298

Усього

2 425,00 + 242,50

2 667,5

Розрахунково

Оскільки нарахована зарплата є нижчою за мінімальну, яка з 1 вересня становить 5 000 грн, працівникові слід здійснити доплату до її розміру.

За використання в роботі дезінфікуючих засобів, а також працівникам, зайнятим прибиранням туалетів, керівник закладу встановлює доплату в розмірі 10 % посадового місячного окладу (пп. «ґ» пп. 3 п. 3 Постанови № 1298). Таку доплату встановлюють, зокрема, і прибиральникам службових приміщень. Виплачується вона понад МЗП.

За даними наведеного прикладу місячна зарплата прибиральника службових приміщень розраховується так:

  • оклад – 2 425 грн;
  • доплата до рівня МЗП – 2 575 грн (5 000 грн – 2 425 грн);
  • доплата за використання дезінфікуючих засобів, прибирання туалетів – 242,50 грн.

Усього:

2 425,00 грн + 2 575,00 грн + 242,50 грн = 5 242,50 грн.

Якщо за трудовим договором працівник має неповний робочий день, оплата здійснюється пропорційно до відпрацьованого часу (ст. 56 КЗпП).

До сказаного вище додамо: Постановою № 750 керівникам установ, закладів та організацій бюджетної сфери органам місцевого самоврядування рекомендовано вжити заходів щодо своєчасного погодження штатних розписів установ, закладів та організацій, що належать до сфери їх управління, а також забезпечити диференціацію зарплати працівників, які отримують зарплату на рівні МЗП, у межах фонду оплати праці шляхом установлення доплат, надбавок, премій з урахуванням складності, відповідальності та умов виконуваної роботи, кваліфікації працівника, результатів його роботи.

Таблиця 1. Розміри окладів працівників бюджетних установ.doc

Завантажити

Таблиця 2. Розміри тарифних ставок за 9–18-м розрядами ТС.doc

Завантажити

Таблиця 3. Розрахунок зарплати працівника.doc

Завантажити

Таблиця 4. Розрахунок місячної зарплати вчителя.doc

Завантажити

Таблиця 5. Розрахунок зарплати викладача.doc

Завантажити

Таблиця 6. Розрахунок місячної зарплати керівника гуртка.doc

Завантажити

Таблиця 7. Розрахунок заробітку працівника з 1 вересня.doc

Завантажити

Таблиця 8. Розрахунок заробітку медсестри.doc

Завантажити

Таблиця 9. Розрахунок зарплати працівника.doc

Завантажити

Коментарі до матеріалу

Оформити передплату на розділ «Бюджет»

Аргументовані рекомендації, надійні рішення з питань планування, обліку, податків і контролю

1344 грн. / рік

Купити

Кращі матеріали