• Швидкий пошук надійних рішень
    і практичної інформації

Uteka

Я шукаю...

Де шукати:

розширений пошук
Отримайте доступ до більше 2 мільйонів готових рішень, публікацій та оглядів
Оформити
передплату

Неприбутковий звіт: бюджетні особливості формування

12.02.2019 2215 0 4

З-поміж річної звітності бюджетної установи окремої уваги заслуговує Звіт про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації (далі – Неприбутковий звіт). Його форму затверджено наказом Мінфіну від 17.06.16 р. № 553 (у редакції наказу від 28.04.17 р. № 469). На жаль, у жодному нормативному акті не конкретизовано особливостей відображення в цьому звіті доходів та витрат, специфічних для бюджетної сфери. Тож поділимося власними міркуваннями щодо формування такого звіту бюджетними установами за результатами 2018 року.


Хто та в які терміни подає Неприбутковий звіт

Бюджетні установи віднесені до неприбуткових організацій, що відповідають вимогам п. 133.4 Податкового кодексу (далі – ПК) і не є платниками податку на прибуток (абзац другий пп. 133.4.6 ПК). Своє чергою, такі установи можуть мати (ст. 95 Цивільного кодексу, далі - ЦК):

  • філії (відокремлений підрозділ юрособи, що розташований поза її місцезнаходженням та здійснює всі або частину її функцій);
  • представництва (відокремлений підрозділ юрособи, що розташований поза її місцезнаходженням та здійснює представництво і захист інтересів юрособи).

Філії та представництва не є юрособами. А згідно з пп. 133.4.6 ПК до неприбуткових організацій можуть бути віднесені лише юрособи. До того ж, пп. 133.4.1 ПК визначає, що неприбутковим підприємством, установою та організацією для цілей обкладення податком на прибуток підприємств є підприємство, установа та організація, яка, зокрема, утворена та зареєстрована в порядку, визначеному законом, що регулює діяльність відповідної неприбуткової організації. Порядок ведення Реєстру неприбуткових установ та організацій, включення неприбуткових підприємств, установ та організацій до Реєстру та виключення з Реєстру затверджено постановою КМУ від 13.07.16 р. № 440 (далі – Порядок № 440).

Отже, до Реєстру неприбуткових установ та організацій (далі – Реєстр) може бути включено неприбуткову організацію, що має статус юрособи, яка утворена та зареєстрована відповідно до законів України, що регулюють діяльність відповідної неприбуткової установи та організації, зокрема й бюджетної установи. Відокремлений підрозділ (філія) такої установи, який не є юрособою відповідно до законодавства України, не може бути зареєстрований як неприбуткова організація і тому не включається до Реєстру (див. роз’яснення в ЗІР, категорія 102.04). Отже, оскільки статусу неприбуткової організації набуває лише юрособа, то Неприбутковий звіт має включати показники діяльності всіх підрозділів бюджетної установи без створення юрособи, що входять до її складу (див. ІПК ГУ ДФС в Одеській області від 19.01.18 р. № 229/ІПК/15-32-12-01-04).

За загальними нормами останнього абзацу п. 46.2 ПК неприбуткові підприємства, установи та організації, визначені п. 133.4 ПК, подають до органів ДФС Неприбутковий звіт та річну фінзвітність. У пп. 133.4.7 ПК для них установлено річний податковий (звітний) період. Отже, звітність треба подати протягом 60 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) року (пп. 49.18.3 ПК). Останній день подання бюджетною установою Неприбуткового звіту за 2018 рік – 1 березня 2019 року.

Вступна частина Неприбуткового звіту

У рядку 1 вступної частини звіту потрібно зробити відповідну позначку «х» навпроти:

  • «Звітний» – якщо звіт подається вперше за 2018 рік;
  • «Звітний новий» – якщо звіт з виправленими помилками подається не пізніше 1 березня 2019 року;
  • «Уточнюючий» – якщо звіт з виправленими помилками подається після 1 березня 2019 року.

Рядок 2 «Звітний (податковий) період 20__ року» та рядок 3 «Звітний (податковий) період, що уточнюється 20__ року» вступної частини Неприбуткового звіту передбачають два звітні (податкові) періоди: рік і місяць. Проте місячний податковий (звітний) період стосується лише тих неприбуткових підприємств, установ та організацій, які порушили вимоги п. 133.4 ПК. Це передбачено пп. 133.4.3 ПК.

У рядку 4 зазначається повне найменування бюджетної установи згідно з реєстраційними документами, у рядку 5 – код за ЄДРПОУ, а в рядку 6 – податкова адреса та контактні дані установи (поштовий індекс, телефон, мобільний телефон, факс).

Інформація про дату та номер рішення про включення неприбуткової організації до Реєстру (рядок 7), а також ознака неприбутковості (рядок 8) є обов’язковими реквізитами форми Неприбуткового звіту (п. 48.4 ПК). За відсутності такої інформації звіт втрачає визначений ПК статус із настанням передбачених законом юридичних наслідків (п. 48.2 ПК).

Водночас, як наголошує ДФС в листі від 19.07.17 р. № 19001/7/99-99-15-02-01-17 (далі – Лист № 19001), у рядках 7 та 8 зазначається дата та номер останнього рішення контролюючого органу про включення, повторне включення неприбуткової організації до Реєстру та присвоєння або зміну ознаки неприбутковості.

Нагадаємо, що для бюджетних установ передбачено ознаку неприбутковості (0031). Це випливає зі структури присвоєння цих ознак, наведеної в п. 4 Порядку № 440.

У рядку 9 вказується найменування органу ДФС, до якого подається Неприбутковий звіт.

Доходи та видатки (витрати) бюджетної установи

Бюджетні установи заповнюють лише частину I Неприбуткового звіту.

У рядках 1.1–1.11 відображаються доходи, одержані неприбутковою організацією, а в рядках 2.1–2.6 – суми видатків (витрат). І, як роз’яснює ДФС у Листі № 19001, у зазначених рядках показники заповнюються з урахуванням особливостей діяльності неприбуткової організації відповідно до закону, що регулює діяльність такої неприбуткової організації (у нашому випадку – бюджетної установи).

Разом із тим у Листі № 19001 ДФС намагається вивести єдине правило для всіх неприбуткових організацій: формування доходів і витрат, що відображаються у Неприбутковому звіті, здійснюється за правилами бухобліку, тобто в момент їх виникнення, незалежно від дати надходження або сплати коштів.

Водночас у роз’ясненні, наданому в ЗІР, категорія 102.04, фіскали доходять висновку, що кожен конкретний випадок відображення доходів і витрат у Неприбутковому звіті, який стосується особливостей діяльності неприбуткової організації залежно від закону, що регулює таку діяльність, потребує аналізу договорів та первинних документів.

Відображення в Неприбутковому звіті доходів і витрат за правилами бухобліку підійде для всіх неприбуткових організацій (які застосовують плани рахунків для звичайних госпрозрахункових підприємств), крім бюджетних установ. Адже, як видно з назви специфічних рядків, що заповнюватимуться такими установами в Неприбутковому звіті, логічно все ж таки орієнтуватися не на бухоблік, а на спеціальну звітність бюджетних установ, пов’язану з надходженням і витрачанням коштів загального та спеціального фондів (див. табл. 1). Таку спеціальну звітність передбачено Порядком складання бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, звітності фондами загальнообов’язкового державного соціального і пенсійного страхування, затвердженим наказом Мінфіну від 24.01.12 р. № 44 (далі – Порядок № 44).

Таблиця 1. Взаємозв’язок спеціальної звітності бюджетних установ і Неприбуткового звіту

Бюджетний звіт

Рядок частини І Неприбуткового звіту

назва

форма

додаток до Порядку № 44

графа

рядок

Звіт про надходження та використання коштів загального фонду

№ 2д, № 2м

1

7 «Надійшло коштів за звітний період (рік)»

010 «Видатки та надання кредитів — усього»

1.1 «фактично одержане фінансування бюджетної установи (організації) за загальним фондом»

8 «Касові за звітний період (рік)»

2.1 «сума видатків (витрат) бюджетної установи (організації) за загальним фондом відповідно до затверджених в установленому порядку кошторисів»

Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги

№ 4-1д, № 4-1м

2

9 «Надійшло коштів за звітний період (рік)»

010 «Надходження коштів — усього»

1.3 «доходи, одержані бюджетною установою (організацією), що зараховані на рахунки спеціального фонду цієї установи (організації) згідно із затвердженим у встановленому порядку кошторисом»

10 «Касові за звітний період (рік), усього»

070 «Видатки — усього»

2.2 «сума видатків (витрат) бюджетної установи (організації) за спеціальним фондом відповідно до затверджених в установленому порядку кошторисів»

Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень

№ 4-2д, № 4-2м

3

8 «Надійшло коштів за звітний період (рік)»

010 «Надходження коштів — усього»

1.3 «доходи, одержані бюджетною установою (організацією), що зараховані на рахунки спеціального фонду цієї установи (організації) згідно із затвердженим у встановленому порядку кошторисом»

9 «Касові за звітний період (рік), усього»

070 «Видатки та надання кредитів — усього»

2.2 «сума видатків (витрат) бюджетної установи (організації) за спеціальним фондом відповідно до затверджених в установленому порядку кошторисів»

Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду

№ 4-3д, № 4-3м

4

9 «Надійшло коштів за звітний період (рік)»

010 «Видатки та надання кредитів — усього»

1.3 «доходи, одержані бюджетною установою (організацією), що зараховані на рахунки спеціального фонду цієї установи (організації) згідно із затвердженим у встановленому порядку кошторисом»

10 «Касові за звітний період (рік), усього»

2.2 «сума видатків (витрат) бюджетної установи (організації) за спеціальним фондом відповідно до затверджених в установленому порядку кошторисів»

Звіт про надходження і використання коштів, отриманих на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів

№ 4-4д

5

7 «Надійшло коштів за звітний період (рік)»

010 «Надходження коштів — усього»

1.1 «фактично одержане фінансування бюджетної установи (організації) за загальним фондом»

8 «Касові за звітний період (рік)»

040 «Видатки — усього»

2.1 «сума видатків (витрат) бюджетної установи (організації) за загальним фондом відповідно до затверджених в установленому порядку кошторисів»

Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (позики міжнародних фінансових організацій)

№ 4-3д.1, № 4-3м.1

6

11 «Надійшло коштів за звітний період (рік), грн»

010 «Видатки та надання кредитів — усього»

1.3 «доходи, одержані бюджетною установою (організацією), що зараховані на рахунки спеціального фонду цієї установи (організації) згідно із затвердженим у встановленому порядку кошторисом»

14 «Касові за звітний період (рік), грн»

2.2 «сума видатків (витрат) бюджетної установи (організації) за спеціальним фондом відповідно до затверджених в установленому порядку кошторисів»

Для бюджетних установ у Неприбутковому звіті передбачено ще один рядок – 1.2 «залишки коштів бюджетної установи (організації) на спеціальних рахунках, що перейшли з попереднього року», назва якого говорить сама за себе. Тут треба відобразити загальні суми залишків коштів на спеціальних реєстраційних рахунках на початок звітного року.

Частину II Неприбуткового звіту передбачено для розрахунку податкового зобов’язання з податку на прибуток підприємств. Заповнюється вона лише тими неприбутковими організаціями, які не дотримали вимог, визначених у п. 133.4 ПК.

Фінзвітність як додаток до Неприбуткового звіту

Окремим додатком ФЗ до Неприбуткового звіту є форми фінзвітності. Суб’єкти бухобліку в державному секторі під час складання такої звітності застосовують норми НП(С)БОДС 101 «Подання фінансової звітності», затвердженого наказом Мінфіну від 28.12.09 р. № 1541. У п. 1 розд. IV цього стандарту визначено, що фінзвітність в державному секторі складається з: Балансу, Звіту про фінансові результати, Звіту про власний капітал, Звіту про рух грошових коштів і Приміток до річної фінансової звітності (форми №№ 1-дс–5-дс). Зауважимо, що форму Приміток до річної фінансової звітності (ф. № 5-дс) затверджено наказом Мінфіну від 29.11.17 р. № 977.

Про те, що всі перелічені вище форми додаються до Неприбуткового звіту бюджетної установи, наголошує ДФС у роз’ясненні, розміщеному в ЗІР, категорія 102.23.02.

Підтвердженням подання фінзвітності разом із Неприбутковим звітом є позначка «+» у клітинці «ФЗ» таблиці «Наявність додатків» та в таблиці «Наявність поданих до Звіту про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації додатків – форм фінансової звітності». Бюджетна установа проставляє позначку в тих графах таблиці, що відповідають назвам форм фінзвітності, поданої разом із Неприбутковим звітом.

Відповідальність щодо Неприбуткового звіту

І насамкінець з’ясуємо, чим загрожує бюджетній установі неподання Неприбуткового звіту до органу ДФС або заповнення його з помилками. Відповідь у табл. 2.

Таблиця 2. Відповідальність щодо Неприбуткового звіту

Вид порушення

Відповідальність

Норма

Категорія ЗІР

Неподання/

несвоєчасне подання

Фінансова відповідальність: штраф у розмірі 170 грн. за кожне неподання або несвоєчасне подання (за повторне порушення протягом року штраф у розмірі 1 020 грн.)

П. 120.1 ПК

102.25

Подання без фінзвітності*

Порушення порядку заповнення

Адміністративна відповідальність: штраф від 85 до 170 грн.

Ч. 1 ст.1631 КпАП

* Оскільки в такому разі Неприбутковий звіт не визнають податковою декларацією

Коментарі до матеріалу

Оформити передплату на розділ «Бюджет»

Аргументовані рекомендації, надійні рішення з питань планування, обліку, податків і контролю

1344 грн. / рік

Купити

Кращі матеріали