• Швидкий пошук надійних рішень
    і практичної інформації

Uteka

Я шукаю...

Де шукати:

розширений пошук
Отримайте доступ до більше 2 мільйонів готових рішень, публікацій та оглядів
Оформити
передплату

Що робити, коли постачальник передав неякісний товар?

За результатами відкритих торгів було укладено договір на закупівлю риби мороженої. Договором передбачено купити різні види мороженої риби: пангасіус, хек, минтай. Постачальник почав возити хек із великою кількістю води. У зв’язку із цим у замовника виникли запитання:

1. Чи можна замінити хек на інший вид риби, тобто внести до договору зміни щодо покращення якості предмета закупівлі?
2. Чи можна не закуповувати неякісний хек за укладеним договором, а укласти новий договір на його закупівлю? Та чи не йтиметься про поділ предмета закупівлі, якщо хека треба закупити на залишок у сумі 90 тис. грн.?

1. Як передбачено п. 3 ч. 4 ст. 36 Закону від 25.12.15 р. № 922-VIII «Про публічні закупівлі» (далі – Закон № 922), істотні умови договору про закупівлю не можуть змінюватися після його підписання до виконання зобов’язань сторонами в повному обсязі, крім випадку покращення якості предмета закупівлі за умови, що таке покращення не призведе до збільшення суми, визначеної в договорі.

Згідно із ч. 2 ст. 180 Господарського кодексу (далі – ГК) істотними є умови, визнані такими за законом чи необхідні для договорів даного виду, а також умови, щодо яких на вимогу однієї із сторін повинна бути досягнута згода. ГК до істотних умов віднесено: предмет, ціну та строк дії договору (ч. 3 ст. 180).

Предметом господарського договору є найменування (номенклатура, асортимент), кількість продукції (робіт, послуг) та вимоги до її якості (ч. 4 ст. 180 ГК). Вимоги до якості предмета договору визначаються обов’язковими для сторін нормативними документами, зазначеними у ст. 15 ГК, а в разі їх відсутності – у договірному порядку, з додержанням умов, що забезпечують захист інтересів кінцевих споживачів товарів і послуг.

Відповідно до ч. 2 ст. 720 Цивільного кодексу (далі – ЦК) до договору поставки застосовуються загальні положення про купівлю-продаж, якщо інше не встановлено договором, законом або не випливає з характеру відносин сторін. Так, за договором купівлі-продажу одна сторона (продавець) передає або зобов’язується передати майно (товар) у власність другій стороні (покупцеві), а покупець приймає або зобов’язується прийняти майно (товар) і сплатити за нього певну грошову суму (ч. 1 ст. 655 ЦК).

Повна версія доступна тільки передплатникам

Кращі матеріали