• Швидкий пошук надійних рішень
  і практичної інформації

Uteka

Я шукаю...

Де шукати:

розширений пошук
Отримайте доступ до більше 2 мільйонів готових рішень, публікацій та оглядів
Оформити
передплату

Благодійні фонди та бюджетні заклади: підстави взаємодії

24.10.2018 373 0 1

Останніми роками отримання благодійної допомоги різних видів стало поширеним явищем у бюджетній сфері. Завдяки додатковим коштам від благодійних організацій бюджетні установи мають можливість підтримувати свою діяльність на належному рівні, попри хронічне недофінансування з боку держави. Чинне законодавство досить чітко регламентує порядок утворення благодійних організацій, надання ними благодійної допомоги та використання її бюджетними установами, з основними положеннями якого пропонуємо ознайомитися в цій статті.

Сфера благодійності регулюється в Україні низкою нормативно-правових актів, основними з яких є:

 • Бюджетний кодекс;
 • Закон від 05.07.12 р. № 5073-VI «Про благодійну діяльність та благодійні організації» (далі – Закон № 5073);
 • Порядок передачі дарунків, одержаних як подарунки державі, Автономній Республіці Крим, територіальній громаді, державним, або комунальним установам чи організаціям, затверджений постановою КМУ від 16.11.11 р. № 1195;
 • Порядок отримання благодійних (добровільних) внесків і пожертв від юридичних та фізичних осіб бюджетними установами і закладами освіти, охорони здоров’я, соціального захисту, культури, науки, спорту та фізичного виховання для потреб їх фінансування, затверджений постановою КМУ від 04.08.2000 р. № 1222 (далі – Порядок № 1222);
 • Порядок розподілу товарів, отриманих як благодійна допомога, та контролю за цільовим розподілом благодійної допомоги у вигляді наданих послуг або виконаних робіт, затверджений постановою КМУ від 17.08.98 р. № 1295 (далі – Порядок № 1295).

Законом № 5073 визначено засади благодійної діяльності, види благодійних організацій, порядок управління ними. Так, п. 2 ст. 3 цього Закону визначає вичерпний перелік сфер благодійної діяльності, цілями якої є надання допомоги для сприяння законним інтересам бенефіціарів (отримувачів допомоги) у цих сферах, а також їх розвиток і підтримка. До сфери благодійної діяльності належать:

 • освіта;
 • охорона здоров’я;
 • екологія, охорона довкілля та захист тварин;
 • запобігання природним і техногенним катастрофам та ліквідація їх наслідків, допомога постраждалим унаслідок катастроф, збройних конфліктів і нещасних випадків, а також біженцям та особам, які перебувають у складних життєвих обставинах;
 • опіка і піклування, законне представництво та правова допомога;
 • соціальний захист, соціальне забезпечення, соціальні послуги та подолання бідності;
 • культура та мистецтво, охорона культурної спадщини;
 • наука й наукові дослідження;
 • спорт і фізична культура;
 • права людини і громадянина та основоположні свободи;
 • розвиток територіальних громад;
 • розвиток міжнародної співпраці України;
 • стимулювання зростання і розвитку економіки України та її окремих регіонів та підвищення конкурентоспроможності України;
 • сприяння здійсненню державних, регіональних, місцевих та міжнародних програм, спрямованих на поліпшення соціально-економічного становища в Україні;
 • сприяння обороноздатності та мобілізаційній готовності країни, захисту населення у надзвичайних ситуаціях мирного і воєнного стану.

Водночас п. 4 ст. 6 Закону № 5073 допускає, що закони України можуть визначати й інші додаткові види благодійної діяльності та особливості регулювання певних її видів.

Повна версія доступна тільки передплатникам

Кращі матеріали