• Швидкий пошук надійних рішень
  і практичної інформації

Uteka

Я шукаю...

Де шукати:

розширений пошук
Отримайте доступ до більше 2 мільйонів готових рішень, публікацій та оглядів
Оформити
передплату

З’ясовуємо нюанси заповнення таблиць 5 та 6 Звіту з ЄСВ

06.12.2018 6773 0 1


Цю консультацію підготовлено у вигляді відповідей на запитання, що надійшли від наших читачів після нововведень у формах таблиць 5 та 6 Звіту з ЄСВ (далі – таблиці 5, 6). Отже, читайте та перевіряйте себе.


Чи показувати прийняття внутрішнього сумісника в таблиці 5? Як відобразити зарплату такого працівника за основним місцем роботи та за внутрішнім сумісництвом у таблиці 6: двома рядками чи одним?

Порядок формування та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування затверджено наказом Мінфіну від 14.04.15 р. № 435 (далі – Порядок № 435). Форму Звіту про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, надбавки, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування наведено в додатку 4 до Порядку № 435 (далі – Звіт із ЄСВ).

У разі прийняття особи на роботу за сумісництвом інформацію щодо неї обов’язково відображаємо в таблицях 5 та 6 Звіту з ЄСВ.

Таблиця 5 заповнюється так:

 • у реквізиті 7 «Договір ЦПХ за основним місцем роботи або за сумісництвом (1 – так, 0 – ні)» – 1;
 • реквізиті 8 «Категорія особи» – 2 (найманий працівник без трудової книжки);
 • реквізиті 9 «Реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія (за наявності) та номер паспорта за формою БКNNXXXXXX/ПXXXXXXXXX ЗО» – ідентифікаційний номер або серія та номер паспорта з константою БК;
 • реквізиті 10 «Прізвище, ім’я, по батькові ЗО» – дані працівника;
 • реквізиті 11 «Період трудових або цивільно-правових відносин, проходження військової служби та відпусток» – зазначається дата прийняття на роботу особи;
 • реквізиті 12 «Професійна назва роботи» – професійна назва роботи відповідно до Класифікатора професій;
 • реквізиті 13 «Код ЗКППТР» – код професії відповідно до Класифікатора професій (за наявності);
 • реквізиті 14 «Код класифікатора професій» – код професії відповідно до Класифікатора професій;
 • реквізиті 15 «Посада» – назва посади, яку обіймає працівник;
 • реквізиті 16 «Документ-підстава про початок роботи та відпустку, кінець трудових або цивільно-правових відносин, переведення на іншу посаду, роботи та відпусток» – дату та номер наказу (розпорядження).
 • реквізитах 17, 18, 19 ставимо прочерк.

Щодо інформації з реквізиту 16 зазначимо таке. Згідно з ч. 1 ст. 24 КЗпП трудовий договір, як правило, укладається в письмовій формі. Однак на практиці трудові відносини зазвичай оформлюються не письмовим трудового договором, а наказом роботодавця про прийняття працівника на роботу. Для цього можна використати типову форму № П-1 «Наказ (розпорядження) про прийняття на роботу» (затверджена наказом Держкомстату від 05.12.08 р. № 489), а можна скласти наказ у довільній формі. У будь-якому разі він має бути підписаний керівником підприємства, а працівника слід обов’язково ознайомити з наказом та отримати його підпис під таким наказом.

Пам’ятайте, що у випадках, передбачених у ч. 1 ст. 24 КЗпП, укладання самого трудового договору як окремого документа є обов’язковим (наприклад: у разі організованого набору працівників, укладення контракту, у разі якщо працівник наполягає на укладенні трудового договору в письмовій формі, якщо трудовий договір укладається з неповнолітнім). Крім того, якщо є підстави для укладення договору про повну матеріальну відповідальність, то це бажано зробити саме на цьому етапі оформлення трудових відносин.

У таблиці 6 інформацію про внутрішніх сумісників наводимо двома рядками: «з трудовою книжкою» та «без трудової книжки». Тобто в таблиці 6 інформацію про особу, яка працює на різних посадах, доцільно відображати двома рядками з такими особливостями.

У першому рядку:

 • у реквізиті 15 зазначається кількість календарних днів перебування у трудових відносинах (28, 29, 30 31 або інше);
 • реквізиті 17 та 18 – сума зарплати за основним місцем роботи;
 • реквізиті 22 «Ознака наявності трудової книжки» – «так».

У другому рядку:

 • у реквізиті 15 – прочерки, інформація зазначається лише в одному: в тому, де вказуються дані про суми зарплати (за їх наявності);
 • реквізиті 17 та 18 – сума зарплати за сумісництвом;
 • реквізиті 22 «Ознака наявності трудової книжки» – «ні».

Працівник звільнився з основного місця роботи та працевлаштувався в іншу установу. Водночас на попередньому місці роботи він почав працювати на умовах сумісництва. Як роботодавцю заповнювати таблиці 5 та 6 Звіту з ЄСВ, якщо працівник протягом одного місяця працював за трудовим договором спочатку за основним місцем роботи, а потім – за сумісництвом?

Працівник має право реалізувати здібності до продуктивної та творчої праці, укладаючи трудовий договір на одному або одночасно на кількох підприємствах, якщо інше не передбачено законодавством, колдоговором або угодою сторін (ст. 21 КЗпП).

Сумісництво – інша регулярна оплачувана робота на умовах трудового договору у вільний від основної роботи час на тому самому або іншому підприємстві. Платять за фактично виконану роботу без обмежень (ст. 1021 КЗпП, ст. 19 Закону від 24.03.95 р. № 108/95-ВР «Про оплату праці»). Працю сумісника оплачують пропорційно до відпрацьованого часу або залежно від виробітку.

Якщо особа, яка була основним працівником, стає на підприємстві до роботи на умовах сумісництва (основною буде робота в іншого роботодавця), то відбувається звільнення з основної роботи та працевлаштування наступного робочого дня на це саме підприємство за сумісництвом.

У такому разі відомості до таблиці 5 Звіту з ЄСВ вносяться двома рядками.

У першому рядку показуємо інформацію про звільнення працівника:

 • у реквізиті 7 «Договір ЦПХ за основним місцем роботи або за сумісництвом (1 – так, 0 – ні)» – 1;
 • реквізиті 8 «Категорія особи» – 2 (найманий працівник з трудовою книжкою),
 • реквізиті 9 «Реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія (за наявності) та номер паспорта за формою БКNNXXXXXX/ПXXXXXXXXX ЗО» – ідентифікаційний номер або серія та номер паспорта з константою БК;
 • реквізиті 10 «Прізвище, ім’я, по батькові ЗО» – дані працівника;
 • реквізиті 11 «Період трудових або цивільно-правових відносин, проходження військової служби та відпусток» – зазначається дата звільнення з роботи;
 • реквізиті 12 «Професійна назва роботи» – зазначається професійна назва роботи відповідно до Класифікатора професій;
 • реквізиті 13 «Код ЗКППТР» – код професії відповідно до Класифікатора професій (за наявності);
 • реквізиті 14 «Код класифікатора професій» – код професії відповідно до Класифікатора професій;
 • реквізиті 15 «Посада» – назва посади, яку обіймає працівник;
 • реквізиті 16 «Документ-підстава про початок роботи та відпустку, кінець трудових або цивільно-правових відносин, переведення на іншу посаду, роботи та відпусток» – дату та номер наказу (розпорядження);
 • реквізиті 17 «Підстава для припинення трудових або цивільно-правових відносин» – зазначаємо підставу для звільнення (вибираємо із довідника).

У другому рядку зазначаємо інформацію про прийняття на роботу цієї особи вже як сумісника:

 • у реквізиті 7 «Договір ЦПХ за основним місцем роботи або за сумісництвом (1 – так, 0 – ні)» – 0;
 • реквізиті 8 «Категорія особи» – 2 (найманий працівник без трудової книжки),
 • реквізиті 9 «Реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія (за наявності) та номер паспорта за формою БКNNXXXXXX/ПXXXXXXXXX ЗО» – ідентифікаційний номер або серія та номер паспорта з константою БК;
 • реквізиті 10 «Прізвище, ім’я, по батькові ЗО» – дані працівника;
 • реквізиті 11 «Період трудових або цивільно-правових відносин, проходження військової служби та відпусток» – зазначається дата прийняття на роботу особи;
 • реквізиті 12 «Професійна назва роботи» – професійна назва роботи відповідно до Класифікатора професій;
 • реквізиті 13 «Код ЗКППТР» – код професії відповідно до Класифікатора професій (за наявності);
 • реквізиті 14 «Код класифікатора професій» – код професії відповідно до Класифікатора професій;
 • реквізиті 15 «Посада» – назва посади яку обіймає працівник;
 • реквізиті 16 «Документ-підстава про початок роботи та відпустку, кінець трудових або цивільно-правових відносин, переведення на іншу посаду, роботи та відпусток» – дату та номер наказу (розпорядження).

У таблиці 6 відомості про нарахування зарплати (доходу) цій особі також відображають двома рядками.

Перший рядок:

 • реквізит 9 «Код категорії ЗО» зазначаємо 1;
 • реквізит 10 «Код типу нарахувань» – прочерк;
 • реквізит 11 «Місяць та рік, за який проведено нарахування» – зазначаємо місяць, за який проводиться нарахування;
 • реквізити 13 та 14 – прочерки;
 • реквізит 15 «Кількість календарних днів перебування у трудових/цивільно-правових відносинах протягом звітного місяця» – календарні днів перебування у трудових відносинах, тобто 28, 29, 30,31 або інше;
 • реквізит 16 – прочерк;
 • реквізит 17 «Загальна сума нарахованої заробітної плати/доходу (усього з початку звітного місяця)» – зарплата за основним місцем роботи по трудовому договору;
 • реквізит 18 «Сума нарахованої заробітної плати/доходу у межах максимальної величини, на яку нараховується єдиний внесок» – зарплата за основним місцем роботи по трудовому договору;
 • реквізити 19 та 20 – прочерки;
 • реквізит 21 «Сума нарахованого єдиного внеску за звітний місяць (на заробітну плату/дохід» – сума ЄСВ;
 • реквізит 22 «Ознака наявності трудової книжки» – зазначаємо «Так»;
 • реквізити 23–25 – прочерки.

Другий рядок:

 • реквізит 9 «Код категорії ЗО» – зазначаємо 1;
 • реквізит 10 «Код типу нарахувань» – прочерк;
 • реквізит 11 «Місяць та рік, за який проведено нарахування» – місяць, за який проводиться нарахування;
 • реквізити 13–16 – прочерки (за наявності декількох рядків щодо однієї застрахованої особи реквізит 15 заповнюється лише в одному, в якому наводять дані про суми зарплати (за їх наявності));
 • реквізит 17 «Загальна сума нарахованої заробітної плати/доходу (усього з початку звітного місяця)» – тут зазначається зарплата за сумісництвом;
 • реквізит 18 «Сума нарахованої заробітної плати/доходу у межах максимальної величини, на яку нараховується єдиний внесок» – повторно зазначається сума зарплати за сумісництвом;
 • реквізити 19 та 20 – прочерки;
 • реквізит 21 «Сума нарахованого єдиного внеску за звітний місяць (на зарплату/дохід» – сума ЄСВ;
 • реквізит 22 «Ознака наявності трудової книжки» – зазначаємо «Ні»;
 • реквізити 23–25 – прочерки.

Як у таблиці 5 Звіту з ЄСВ показувати виконання працівником обов’язків іншого працівника?

Суміщення – це виконання працівником на тому самому підприємстві (в установі) поряд зі своєю основною роботою, обумовленою трудовим договором, додаткової роботи за іншою професією (посадою) або обов’язків тимчасово відсутнього працівника без звільнення від своєї основної роботи (ст. 105 КЗпП).

Під розширенням зон обслуговування та збільшенням обсягу виконуваних робіт слід розуміти виконання поряд зі своєю основною роботою, обумовленою трудовим договором, додаткового обсягу робіт за однією і тією самою професією або посадою;

Під виконанням обов’язків тимчасово відсутнього працівника без звільнення від своєї основної роботи слід розуміти заміну працівника, відсутнього у зв’язку з хворобою, відпусткою, відрядженням та з інших причин, коли відповідно до чинного законодавства за ним зберігається робоче місце (посаду).

Отже, якщо має місце суміщення, розширення зони обслуговування чи виконання обов’язків тимчасово відсутнього працівника без звільнення від своєї основної роботи, то таблиця 5 Звіту з ЄСВ не формується та не подається.

У разі виконання обов’язків тимчасово відсутнього працівника зі звільненням від своєї основної роботи (у разі тимчасового переведення) таблиця 5 також не формується та не подається.

Чи треба відображати в таблиці 5 Звіту з ЄСВ переведення працівника на інше підприємство за п. 5 ч. 1 ст. 36 КЗпП?

Так, треба відображати. Адже переведення працівника на інше підприємство за п. 5 ч. 1 ст. 36 КЗпП (переведення працівника, за його згодою, на інше підприємство, в установу, організацію або перехід на виборну посаду) – це одна з форм припинення трудових відносин, а не переведення в розумінні ст. 32 КЗпП. Тому таке переведення слід показувати в таблиці 5.

Чи показувати в таблиці 5 Звіту з ЄСВ працівників, посади яких просто перейменували: старі скасовано, нові введено? Є наказ про перейменування посад згідно з Класифікатором професій.

Так, обов’язково. Адже нові норми Порядку № 435 набули чинності 01.08.18 р. і з вересня Звіт із ЄСВ подається за новими правилами.

10.09.18 р. у працівниці закінчилась відпустка для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, а на перод з 11.09.18 р. до 25.09.18 р. включно вона оформила щорічну відпустку, після чого 26.09.18 р. – звільнилась. Особу, яка працювала на її посаді тимчасово (на період відпустки для догляду за дитиною), з 26.09.18 р. переведено на цю посаду на постійній основі. Як показати таку ситуацію в таблиці 5 Звіту з ЄСВ?

Спочатку розберемося з першою працівницею, у якої період перебування у відпустці для догляду за дитиною та в щорічній відпустці, а також дата звільнення припадають на один місяць.

Заповнюємо таблицю 5 Звіту з ЄСВ.

У першому рядку відобразимо закінчення відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку:

 • у реквізиті 6 «Громадянин України (1 – так, 0 – ні)» – 1;
 • реквізиті 7 «Договір ЦПХ за основним місцем роботи або за сумісництвом (1 – так, 0 – ні)» – 0;
 • реквізиті 8 «Категорія особи» – 6 (особи, яким надано відпустку по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку);
 • реквізиті 9 «Реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія (за наявності) та номер паспорта за формою БКNNXXXXXX/ПXXXXXXXXX ЗО» – ідентифікаційний номер або серія та номер паспорта з константою БК;
 • реквізиті 10 «Прізвище, ім’я, по батькові ЗО» – дані працівника;
 • реквізиті 11 «Період трудових або цивільно-правових відносин, проходження військової служби та відпусток» – зазначається дата закінчення відпустки для догляду за дитиною – «10.09»;
 • реквізиті 12 «Професійна назва роботи» – прочерк;
 • реквізиті 13 «Код ЗКППТР» – прочерк;
 • реквізиті 14 «Код класифікатора професій» – прочерк;
 • реквізиті 15 «Посада» – прочерк;
 • реквізиті 16 «Документ-підстава про початок роботи та відпустку, кінець трудових або цивільно-правових відносин, переведення на іншу посаду, роботи та відпусток» – дата та номер наказу (розпорядження);
 • реквізитах 17, 18, 19 «Підстава для припинення трудових або цивільно-правових відносин» – прочерк.

У другому рядку показуємо звільнення працівниці:

 • у реквізиті 6 «Громадянин України (1 – так, 0 – ні)» – 1;
 • реквізиті 7 «Договір ЦПХ за основним місцем роботи або за сумісництвом (1 – так, 0 – ні)» – 0;
 • реквізиті 8 «Категорія особи» – 2 (найманий працівник з трудовою книжкою);
 • реквізиті 9 «Реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія (за наявності) та номер паспорта за формою БКNNXXXXXX/ПXXXXXXXXX ЗО» – ідентифікаційний номер або серія та номер паспорта з константою БК;
 • реквізиті 10 «Прізвище, ім’я, по батькові ЗО» – дані працівника;
 • реквізиті 11 «Період трудових або цивільно-правових відносин, проходження військової служби та відпусток» – зазначається дата звільнення з роботи – «26.09»;
 • реквізиті 12 «Професійна назва роботи» – професійна назва роботи відповідно до Класифікатора професій;
 • реквізиті 13 «Код ЗКППТР» – код професії відповідно до Класифікатора професій (за наявності);
 • реквізиті 14 «Код класифікатора професій» – код професії відповідно до Класифікатора професій;
 • реквізиті 15 «Посада» – назва посади, яку обіймає працівник;
 • реквізиті 16 «Документ-підстава про початок роботи та відпустку, кінець трудових або цивільно-правових відносин, переведення на іншу посаду, роботи та відпусток» – дата та номер наказу (розпорядження);
 • реквізиті 17 «Підстава для припинення трудових або цивільно-правових відносин» – зазначаємо підставу для звільнення (вибираємо із довідника).

Але працівниця після закінчення відпустки для догляду за дитиною до трьох років та перед звільненням оформила щорічну відпустку з 11.09.18 р. до 25.09.18 р. Цей період входить до трудового і страхового стажу працівниці, тому його потрібно відобразити в таблиці 6 Звіту з ЄСВ.

Заповнюємо таблицю 6:

 • реквізит 9 «Код категорії ЗО» – зазначаємо 1;
 • реквізит 10 «Код типу нарахувань» – 10;
 • реквізит 11 «Місяць та рік, за який проведено нарахування» – зазначаємо місяць, за який проводиться нарахування «9»;
 • реквізити 13 та 14 – прочерки;
 • реквізит 15 «Кількість календарних днів перебування у трудових/цивільно-правових відносинах протягом звітного місяця» – календарні дні перебування у трудових відносинах, «26» (оскільки особа звільнилася 26.09.18 р.);
 • реквізит 16 – прочерк;
 • реквізит 17 «Загальна сума нарахованої заробітної плати/доходу (усього з початку звітного місяця)» – заробітна плата (у нашому випадку – сума відпусткових плюс можливі розрахункові суми у зв’язку зі звільненням);
 • реквізит 18 «Сума нарахованої заробітної плати/доходу у межах максимальної величини, на яку нараховується єдиний внесок» – зазначається зарплата (у нашому випадку – сума відпусткових плюс можливі розрахункові суми у зв’язку зі звільненням);
 • реквізити 19 та 20 – прочерки;
 • реквізит 21 «Сума нарахованого єдиного внеску за звітний місяць (на заробітну плату/дохід» – сума ЄСВ;
 • реквізит 22 «Ознака наявності трудової книжки» – зазначаємо «Так»;
 • реквізити 23–25 – прочерки.

Інформацію про працівницю, яка тимчасово працювала на декретній посаді, а потім переведена на постійне місце роботи, у таблиці 5 не наводимо. Лише робиться запис її трудовій книжці про те, що особу переведено з декретної посади на постійну.

Медсестра працює за основним місцем роботи в лікарні на 0,75 ставки і ще має чергування у стаціонарі. Нарахована зарплата за основним місцем роботи – 2 500 грн., оплата чергування – 1 800 грн. Як відобразити в таблиці 6 такий випадок та чи потрібно донараховувати ЄСВ до мінімальної зарплати (далі – МЗП) за основним місцем роботи?

У разі внутрішнього сумісництва для цілей нарахування ЄСВ з мінімальною та максимальною базами порівнюють загальну суму зарплати, нараховану за основним місцем роботи та сумісництвом.

Робота за суміщенням виконується лише на одному підприємстві. Доплата за суміщення посад (професій) входить до фонду оплати праці (далі – ФОП) підприємства за основною посадою. Якщо загальна сума зарплати працівника (не інваліда) або будь-якого працівника, що отримує зарплату з ФОП підприємства, менше мінімальної бази, то ЄСВ нараховують на МЗП.

У нашій ситуації основне місце роботи – це лікарня, а робота за сумісництвом – стаціонар. Отже, якщо все це в одній установі (лікарні), то суми зарплати додаємо:

2 500 грн. + 1 800 грн. = 4 300 грн.

Оскільки МЗП становить 3 723 грн., «дотягування» робити не потрібно.

Якби, наприклад, чергування у стаціонарі відбувалося в іншій лікарні, ніж основне місце роботи, то розрахунок ЄСВ мав проводитися окремо за кожною роботою і тому в обох випадках потрібно було б робити «дотягування» до МЗП.

Заповнимо таблицю 6 Звіту з ЄСВ для випадку, коли особа працює за основним місцем роботи і за сумісництвом в одній лікарні.

У першому рядку наводимо інформацію про зарплату за основним місцем роботи в лікарні:

 • реквізит 9 «Код категорії ЗО» – зазначаємо 1;
 • реквізит 10 «Код типу нарахувань» – прочерк;
 • реквізит 11 «Місяць та рік, за який проведено нарахування» – місяць, за який проводиться нарахування;
 • реквізити 13 та 14 – прочерки;
 • реквізит 15 «Кількість календарних днів перебування у трудових/цивільно-правових відносинах протягом звітного місяця» – календарні дні перебування у трудових відносинах  (28, 29, 30,31 або інше);
 • реквізит 16 – прочерк;
 • реквізит 17 «Загальна сума нарахованої заробітної плати/доходу (усього з початку звітного місяця)» – зазначається сума зарплати (у нашій ситуації – за основним місцем);
 • реквізит 18 «Сума нарахованої заробітної плати/доходу у межах максимальної величини, на яку нараховується єдиний внесок» – зазначається сума зарплати (у нашій ситуації – за основним місцем роботи);
 • реквізити 19 та 20 – прочерки;
 • реквізит 21 «Сума нарахованого єдиного внеску за звітний місяць (на заробітну плату/дохід» – сума ЄСВ за основним місцем роботи;
 • реквізит 22 «Ознака наявності трудової книжки» – зазначаємо «Так»;
 • реквізити 23–25 – прочерки.

У другому рядку наводимо інформацію про зарплату за внутрішнім сумісництвом:

 • реквізит 9 «Код категорії ЗО» – зазначаємо 1;
 • реквізит 10 «Код типу нарахувань» – прочерк;
 • реквізит 11 «Місяць та рік, за який проведено нарахування» – зазначаємо місяць, за який проводиться нарахування;
 • реквізити 13 та 14 – прочерки;
 • реквізит 15 «Кількість календарних днів перебування у трудових/цивільно-правових відносинах протягом звітного місяця» – зазначаються календарні днів перебування у трудових відносинах (28, 29, 30,31 або інше);
 • реквізит 16 – прочерк;
 • реквізит 17 «Загальна сума нарахованої заробітної плати/доходу (усього з початку звітного місяця)» – сума зарплати (у нашій ситуації – за сумісництвом);
 • реквізит 18 «Сума нарахованої заробітної плати/доходу у межах максимальної величини, на яку нараховується єдиний внесок» – сума зарплати (у нашій ситуації – за сумісництвом);
 • реквізити 19 та 20 – прочерки;
 • реквізит 21 «Сума нарахованого єдиного внеску за звітний місяць (на заробітну плату/дохід)» – сума ЄСВ за сумісництвом;
 • реквізит 22 «Ознака наявності трудової книжки» – зазначаємо «Ні»;
 • реквізити 23–25 – прочерки.

У вересні 2018 року працівника звільнено, а таблицю 5 не подали. Як виправити? Чи будуть нараховані штрафні санкції?

Якщо в таблиці 5 Звіту з ЄСВ страхувальник не зазначив будь-якої дії щодо застрахованої особи, то він подає Звіт за попередній період, який містить: титульний аркуш (перелік таблиць Звіту) із зазначенням типу форми «додаткова» та таблицю 5 із зазначенням типу форми «додаткова», яка містить дані щодо цієї застрахованої особи. Звіт із ЄСВ із зазначенням типу форми «додаткова» не повинен містити таблиць 1–4. Аналогічно подається таблиця 7 Звіту. Штрафні санкції для наведених дій роботодавця не застосовуються.

Як бути, якщо штатний працівник є внутрішнім сумісником (працює на двох різних посадах) і, крім того, ще працює на тому самому підприємстві за договором ЦПХ?

Порядок відображення в таблиці 5 інформації про цивільно-правові договори не змінився. Заповнення таблиці 5 Звіту з ЄСВ див. фрагмент 1.

1 из 1

Працівниці в липні 2018 року було нараховано та виплачено відпусткові за повний місяць серпень, а 20 вересня цього року вона звільняється. Оскільки відпустку надано наперед за невідпрацьований час, установа має повернути зайво нараховані кошти. Як відобразити у Звіті з ЄСВ повернення коштів за минулий період?

У наведеній ситуації бухгалтер має відкоригувати суми відпусткових за серпень з урахуванням сплати мінімального страхового внеску.

Згідно з Порядком № 435 унесення від’ємних значень сум нарахованої зарплати (доходу) допускається лише в разі відображення:

 • сум перерахунків заробітку (доходу), пов’язаних із уточненням кількості відпрацьованого часу у зв’язку з відпусткою, тимчасовою непрацездатністю, і допомоги по вагітності та пологах, нарахованих у попередніх періодах;
 • сторнованих сум відпусткових і допомоги з тимчасової непрацездатності та допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами.

У першому рядку таблиці 6 Звіту з ЄСВ за вересень:

 • у графі 9 «код категорії ЗО» – зазначаємо «1»;
 • графі 11 «Місяць та рік, за який проведено нарахування» – вересень 2018 року;
 • графі 15 «Кількість календарних днів перебування у трудових відносинах» – «20» (днів);
 • графі 17 «Загальна сума нарахованої заробітної плати/доходу (усього з початку звітного місяця)» – сума нарахованої зарплати за 20 днів вересня;
 • графі 18 «Сума нарахованої заробітної плати/доходу у межах максимальної величини, на яку нараховується єдиний внесок» – сума нарахованої зарплати за 20 днів вересня;
 • графі 21 «Сума нарахованого єдиного внеску за звітний місяць (на заробітну плату/доходу)» – сума ЄСВ.

У другому рядку відображаємо зайво нараховані суми відпусткових за серпень:

 • у графі 9 «код категорії ЗО» – зазначаємо «1»;
 • графі 10 «код типу нарахування» – «10»;
 • графі 11 «Місяць та рік, за який проведено нарахування» – серпень 2018 року;
 • графі 15 «Кількість календарних днів перебування у трудових відносинах» – пусто;
 • графі 17 «Загальна сума нарахованої заробітної плати/доходу (усього з початку звітного місяця)» – сума відпусткових, яку треба сторнувати, зі знаком «–»;
 • графі 18 «Сума нарахованої заробітної плати/доходу в межах максимальної величини, на яку нараховується єдиний внесок» – сума відпусткових, яку треба сторнувати, зі знаком «–»;
 • графа 21 «Сума нарахованого єдиного внеску за звітний місяць (на заробітну плату/доходу)» – сума ЄСВ зі знаком «–».

Якщо після перерахунку сум відпусткових зарплата за серпень становить менше ніж МЗП, то потрібно зробити донарахування до мінімального внеску та застосувати новий код типу нарахування «14».

Отже, у третьому рядку зазначаємо:

 • у графі 9 «код КЗО» –«1»;
 • графі 10 «код типу нарахування» – «14»;
 • графі 11 «Місяць та рік, за який проведено нарахування» – серпень 2018 року;
 • графі 15 «Кількість календарних днів перебування у трудових відносинах» – пусто;
 • графі 17 «Загальна сума нарахованої заробітної плати/доходу (усього з початку звітного місяця)» – пусто;
 • графі 18 «Сума нарахованої заробітної плати/доходу у межах максимальної величини, на яку нараховується єдиний внесок» – пусто;
 • графі 19 «Сума різниці між розміром мінімальної заробітної плати та фактично нарахованою заробітною платою за звітний місяць (із заробітної плати/доходу)» – сума дотягування до МЗП;
 • графі 21 «Сума нарахованого єдиного внеску за звітний місяць (на заробітну плату/доходу)» – сума ЄСВ;

Крім того, у таблиці 5 відображаємо звільнення працівника, заповнюючи всі реквізити, у тому числі 12–17.

Особливості заповнення таблиць 5 та 6 Звіту з ЄСВ див. у фрагментах 2, 3.

1 из 2

Коментарі до матеріалу

Оформити передплату на розділ «Бюджет»

Аргументовані рекомендації, надійні рішення з питань планування, обліку, податків і контролю

899 грн. / рік

Купити

Кращі матеріали