• Швидкий пошук надійних рішень
  і практичної інформації

Uteka

Я шукаю...

Де шукати:

розширений пошук
Отримайте доступ до більше 2 мільйонів готових рішень, публікацій та оглядів
Оформити
передплату

Облік самостійно виготовлених основних засобів

05.06.2019 980 0 2

Ситуація: бюджетна установа з метою покращення умов проживання студентів власними силами виготовляє меблі для гуртожитку. Для цього за кошти спецфонду вона придбаває деякі необхідні матеріали (цвяхи, клей тощо) та отримує дошку соснову від відокремленого структурного підрозділу за операціями з внутрішньовідомчої передачі. Як таке виготовлення відобразити на рахунках бухобліку?


Загальні положення

Основні засоби (далі – ОЗ) – це матеріальні активи, які утримуються для використання їх у виробництві/діяльності або при постачанні товарів, виконанні робіт і наданні послуг для досягнення поставленої мети та/або задоволення потреб суб’єкта держсектору або здавання в оренду іншим особам і використовуються, за очікуванням, більше одного року (абзац п’ятнадцятий п. 4 розд. І НП(С)БОДС 121).

Об’єкт ОЗ визнається активом, якщо (п. 2 розд. 2 НП(С)БОДС 121):

 • існує ймовірність отримання суб’єктом держсектору майбутніх економічних вигід, пов’язаних з його використанням, та/або він має потенціал корисності для суспільства;
 • вартість об’єкта ОЗ може бути визначена.

Собівартість виробництва (створення) об’єкта ОЗ складається з витрат, понесених суб’єктом держсектору на його виготовлення (створення), з урахуванням (п. 6 розд. 2 НП(С)БОДС 121):

 • сум, що сплачують постачальникам активів та підрядникам за виконання будівельно-мон­тажних робіт (без непрямих податків);
 • реєстраційних зборів, державного мита та аналогічних платежів, що здійснюються у зв’язку з придбанням (отриманням) прав на об’єкт ОЗ;
 • ввізного мита;
 • непрямих податків у зв’язку з придбанням (створенням) ОЗ (якщо вони не відшкодовуються суб’єктові держсектору);
 • витрат зі страхування ризиків доставки ОЗ;
 • витрат на транспортування, установку, монтаж, налагодження ОЗ;
 • інших витрат, безпосередньо пов’язаних із доведенням ОЗ до стану, у якому вони придатні для використання із запланованою метою.

Зверніть увагу! Фінансові витрати не включаються до первісної вартості ОЗ, придбаних (створених) повністю або частково за рахунок запозичень (за винятком фінансових витрат, які включаються до собівартості кваліфікаційних активів відповідно до НП(С)БОДС).

Порядок обліку

Розглянемо на умовному прикладі, як показати в обліку операцію з виготовлення меблів власними силами.

Приклад

За кошти спецфонду установа придбала витратні матеріали для виготовлення меблів на загальну суму 3 500 грн. За операціями внут­рішньовідомчої передачі було отримано дош­ку соснову загальною вартістю 10 000 грн. Зарплата персоналу, що був задіяний для виготовлення меблів, становить 25 000 грн., нарахування на зарплату – 5 500 грн., витрати на оплату комунальних послуг – 1 200 грн.

Працівниками установи було виготовлено: шафи для одягу – 6 шт. вартістю 6 700 грн. за одиницю, дворівневі полиці для книг – 10 шт. вартістю 500 грн. за одиницю.

Облік цих операцій ведеться так:

(грн.)


п/п

Зміст операції

Бухгалтерський облік

Дт

Кт

Сума

1

2

3

4

5

1

Оприбутковано витратні матеріали, отримані від постачальника

1513

6211

3 500

2

Перераховано плату за витратні матеріали

6211

2313

3 500

3

Оприбутковано дошку, отриману за внутрішньовідомчою передачею

1513

6611

10 000

4

Передано запаси в переробку:

– витратні матеріали


8113


1513


3 500

– дошку, отриману за внутрішньовідомчою передачею

6611

10 000

5

Віднесено до капітальних інвестицій суму витрат, понесених на виготовлення ОЗ

1311

8113

3 087

6611

8 900

6

Віднесено до капітальних інвестицій суму витрат (витратних матеріалів та дошки), понесених на виготовлення інших необоротних матеріальних активів (далі – ІНМА)

1312

8113

413

6611

1 100

7

Віднесено на витрати суми:

– нарахованої та виплаченої зарплати працівникам, що були задіяні у виготовленні ОЗ та ІНМА


8111


6511


25 000

– ЄСВ, нарахованого на зарплату працівників

8112

6313

5 500

8

Віднесено до капітальних інвестицій суму витрат на нарахування та виплату зарплати працівникам, які виготовляли:

– ОЗ1311811122 250

– ІНМА

1312

2 750

9

Віднесено до капітальних інвестицій суму витрат на нарахування ЄСВ на зарплату працівників, які виготовляли:

– ОЗ131181124 895

– ІНМА

1312

605

10

Нараховано та включено до витрат виробництва суму оплачених комунальних послуг

8113

6211

1 200

11

Віднесено до капітальних інвестицій суму оплачених комунальних послуг

1311

8113

1 068

1312

132

12

Оприбутковано готову продукцію та введено меблі в експлуатацію:

– шафи для одягу


1016


1311


40 200

– дворівневі полиці для книг

1113

1312

5 000

13

Вилучено з доходу звітного періоду і віднесено на цільове фінансування суму поточних витрат, включених до первісної вартості ОЗ та ІНМА

7111

5411

35 200

14

Зменшено суму зобов’язань за внутрішніми розрахунками

6611

5411

10 000

15

Збільшено суму внесеного капіталу

5411

5111

45 200

16

Нараховано амортизацію в розмірі 50 % на момент уведення в експлуатацію дворівневих полиць для книг

8114

1412

2 500

17

Наприкінці звітного періоду закрито рахунок витрат

5511

8114

2 500

Усі витрати, понесені в процесі виготовлення ОЗ та ІНМА, акумулюються та обліковуються на рахунку 13 «Капітальні інвестиції», який призначений для обліку витрат на придбання або створення матеріальних і нематеріальних необоротних активів, довгострокових біологічних активів.

За дебетом рахунка 13 відображається збільшення витрат суб’єкта держсектору на придбання або створення необоротних активів, зокрема суми, сплачені за придбання, виконання будівельно-монтажних робіт, реєстраційні збори, державне мито та аналогічні платежі, суми ввізного мита, суми непрямих податків (якщо вони не відшкодовуються суб’єктові держсектору), витрати зі страхування ризиків доставки, витрати на транспортування, установку, монтаж налагодження тощо, витрати на поліпшення об’єкта ОЗ (реконструкцію (реставрацію), модернізацію, добудову, дообладнання) та суми витрат, пов’язаних з удосконаленням нематеріальних активів і підвищенням їх можливостей та продовженням строку використання.

За кредитом рахунка 13 відображається зменшення витрат на придбання або створення необоротних активів (введення в експлуатацію придбаних або створених необоротних активів тощо).

До моменту введення в експлуатацію ОЗ та ІНМА витрати на їх створення обліковуються на рахунку 13. Під час введення в експлуатацію ОЗ та ІНМА складається Акт введення в експлуатацію основних засобів за формою, затвердженою наказом Мінфіну від 13.09.16 р. № 818 (далі – Наказ № 818). Цей акт застосовується для оформлення господарських операцій із зарахування об’єктів незавершених капітальних інвестицій до складу придбаних, створених (виготовлених) ОЗ, а також для введення в експлуатацію безплатно отриманих ОЗ.

Для довідки: до акта вноситься така інформація про ОЗ: назва об’єкта, інвентарний (номенклатурний) номер, первісна і ліквідаційна вартість, строк корисного використання, рік випуску (побудови), номер паспорта, коротка характеристика об’єкта тощо.

Крім того, бухгалтерською службою обов’язково відкривається Інвентарна картка обліку об’єкта основних засобів за формою, затвердженою Наказом № 818. Інвентарна картка є регістром аналітичного обліку ОЗ. Вона заповнюється в одному примірнику на підставі акта введення в експлуатацію ОЗ, акта приймання-передачі ОЗ, технічної та іншої супровідної документації, а також інших первинних документів.

У картці наводяться: назва об’єкта, інвентарний (номенклатурний) номер, рік випуску (побудови), паспорт (модель, тип, марку), місцезнаходження об’єкта при оприбуткуванні, первісна, ліквідаційна вартість та вартість, яка амортизується, строк корисного використання, коротка характеристика об’єкта, зміни у вартості об’єкта, сума нарахованої амортизації тощо.

Також для обліку однорідних об’єктів ОЗ, які мають одне і те саме призначення, однакову технічну характеристику і вартість можна відкрити Інвентарну картку групового обліку основних засобів за формою, затвердженою Наказом № 818.

Висновки

Незалежно від способу придбання ОЗ (за плату чи створено самостійно) слід контро­лювати всі витрати, понесені на доведення об’єкта до стану, у якому він визнається активом і може виконувати певні функції. Треба пам’ятати, що первісна вартість об’єкта ОЗ може формуватися за рахунок як капітальних, так і поточних витрат (витрати на транспортування, установку, монтаж, налагодження ОЗ тощо). У разі виготовлення ОЗ власними силами ми акумулюємо всю інформацію про здійснені витрати, яка є підставою для формування первісної вартості новоствореного об’єкта ОЗ.

таблиця.doc

Завантажити

Коментарі до матеріалу

Оформити передплату на розділ «Бюджет»

Аргументовані рекомендації, надійні рішення з питань планування, обліку, податків і контролю

1344 грн. / рік

Купити

Кращі матеріали