• Швидкий пошук надійних рішень
    і практичної інформації

Uteka

Я шукаю...

Де шукати:

розширений пошук
Отримайте доступ до більше 2 мільйонів готових рішень, публікацій та оглядів
Оформити
передплату

Річна амортизація: показуємо в бухобліку

27.12.2019 1135 0 0

Бухоблік за П(С)БО та МСФЗ

Як відомо, юридичні особи всіх форм власності, зокрема і бюджетні установи, що мають на балансі основні засоби, мають провести підготовчу роботу, яка передує складанню річної фінансової звітності. Одним із таких заходів є нарахування амортизації. Розглянемо особливості її нарахування та відображення в бухгалтерському обліку.

Амортизація або амортизаційні відрахування – це процес поступового перенесення вартості необоротних активів на продукт, що виготовляється з їх допомогою. Для заміщення зношеної частини основних засобів (далі – ОЗ) виробництва підприємства роблять амортизаційні відрахування, тобто відрахування певних грошових сум відповідно до розмірів фізичного і морального зносу. Амортизаційні відрахування використовуються для повного відтворювання зношених основних фондів (на реновацію), а також для їх часткового відшкодування (на капітальний ремонт і модернізацію).

Як бачимо, амортизація – це систематичний розподіл вартості необоротних активів, яка амортизується, протягом строку їх корисного використання (експлуатації).

Основні правила нарахування амортизації, алгоритм її розрахунку та порядок відображення даних щодо амортизації в регістрах бухобліку визначено в:

  • НП(С)БОДС 121;
  • НП(С)БОДС 122;
  • Методичних рекомендаціях з бухгалтерського обліку основних засобів суб’єктів державного сектору, затверджених наказом Мінфіну від 23.01.15 р. № 11 (далі – Наказ № 11, Методрекомендації ОЗ);
  • Методичних рекомендаціях з бухгалтерського обліку нематеріальних активів суб’єктів державного сектору, затверджених Наказом № 11 (далі – Методрекомендації НА).

Повна версія доступна тільки передплатникам

Кращі матеріали