• Швидкий пошук надійних рішень
    і практичної інформації

Uteka

Я шукаю...

Де шукати:

розширений пошук
Отримайте доступ до більше 2 мільйонів готових рішень, публікацій та оглядів
Оформити
передплату

999 бюджетних проведень: безплатне отримання основних засобів та ІНМА

10.01.2019 646 0 1

999 бюджетних проведень

У консультації ми розглянемо, як відображаються у бухгалтерському обліку господарські операції з безплатного отримання основних засобів (далі – ОЗ) та інших необоротних матеріальних активів (далі – ІНМА).

Відповідно до п. 7 розд. ІІ НП(С)БОДС 121 первісною вартістю ОЗ, отриманих безплатно від фізичних та юридичних осіб (крім суб’єктів держсектору), є їх справедлива вартість на дату отримання з урахуванням витрат, які включаються до первісної вартості. Згідно із Законом № 2658 справедливу вартість може визначати суб’єкт оціночної діяльності.

Крім того, первісною вартістю таких ОЗ може бути вартість, щодо якої є достовірна інформація, зокрема згідно з первинними документами.

Приклад 1
Безплатне отримання ОЗ та ІНМА від суб’єкта господарювання (бюджетна установа не є платником ПДВ)

Заклад освіти за договором отримав безплатно від суб’єкта господарювання (далі – СГ) 5 ноутбуків та 5 маніпуляторів «миша». Умовами договору передбачено навчання студентів за програмою СГ sз метою подальшого їх працевлаштування.
Відповідно до первинних документів (накладних) вартість ноутбука становить 8 400 грн. (у т. ч. ПДВ – 1 400 грн.); маніпулятора «миша» – 360 грн. (у т. ч. ПДВ – 60 грн.). Жодних додаткових витрат, пов’язаних з отриманням ноутбуків, у закладу освіти не було.
Комісія прийняла рішення про оприбуткування ноутбуків і маніпуляторів «миша» за вартістю, вказаною у первинних документах. За результатами роботи комісії складено акт уведення в експлуатацію ОЗ. Строк корисного використання ноутбуків установлено 10 років. Розрахунок амортизації проводиться закладом освіти раз на рік.

В обліку такі операції відображаються так:

Повна версія доступна тільки передплатникам

Кращі матеріали