• Швидкий пошук надійних рішень
  і практичної інформації

Uteka

Я шукаю...

Де шукати:

розширений пошук
Отримайте доступ до більше 2 мільйонів готових рішень, публікацій та оглядів
Оформити
передплату

Індексація грошових доходів у 2017 році

Нина Пидлужная

15.03.2017 3548 0 1


Для кого ця стаття: для всіх підприємств, які виплачують доходи фізичним особам і проводять індексацію доходів.

Із цієї статті ви дізнаєтесь: основні правила розрахунку індексації та їх практичне застосування.


Правові, економічні та організаційні основи проведення індексації грошових доходів громадян визначено Законом від 03.07.91 р. № 1282-XII «Про індексацію грошових доходів населення».

Правила обчислення індексу споживчих цін (далі – ІСЦ) та сум індексації визначено Порядком проведення індексації грошових доходів населення, затвердженим постановою КМУ від 17.07.03 р. № 1078 (далі – Порядок № 1078).

Об’єкти індексації

Відповідно до п. 2 Порядку № 1078 індексації підлягають грошові доходи громадян, одержані ними у гривнях на території України, які не мають разового характеру, а саме:

 • оплата праці найманих працівників підприємств, установ, організацій у грошовому виразі, яка включає оплату праці за виконану роботу згідно з тарифними ставками (окладами) і відрядними розцінками, доплати, надбавки, премії, гарантійні та компенсаційні виплати, передбачені законодавством, а також інші компенсаційні виплати, що мають постійний характер;
 • пенсії або щомісячне довічне грошове утримання (з урахуванням надбавок, підвищень, додаткової пенсії, цільової грошової допомоги, пенсії за особливі заслуги перед Україною та інших доплат, установлених законодавством);
 • стипендії;
 • грошове забезпечення військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу, посадових осіб митної служби;
 • розмір аліментів, визначений судом у твердій грошовій сумі;
 • суми виплат, що здійснюються відповідно до законодавства про загальнообов’язкове державне соціальне страхування (допомога по безробіттю, матеріальна допомога у період професійної підготовки, перепідготовки або підвищення кваліфікації безробітного, щомісячна грошова сума, що компенсує відповідну частину втраченого заробітку потерпілого внаслідок нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання (з урахуванням виплат на необхідний догляд за потерпілим), щомісячна страхова виплата особам, які перебували на утриманні потерпілого внаслідок нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання, страхова виплата дитині, яка народилась інвалідом унаслідок травмування на виробництві або професійного захворювання її матері під час вагітності);
 • суми відшкодування шкоди, заподіяної працівникові каліцтвом або іншим ушкодженням здоров’я, а також суми, що виплачуються особам, які мають право на відшкодування шкоди в разі втрати годувальника.

До об’єктів індексації не належать (п. 3 Порядку № 1078):

 • виплати, які обчислюються із середньої зарплати (у т. ч. оплата за час відпусток, відрядження, лікарняні тощо);
 • доходи громадян від надання в оренду майна, від акцій та інших цінних паперів, ведення селянського (фермерського) і особистого підсобного господарства, підприємницької діяльності, яка є для громадян джерелом грошових доходів від власності;
 • одноразова виплата допомоги по безробіттю для організації безробітним підприємницької діяльності, одноразова допомога у разі стійкої втрати професійної працездатності або смерті потерпілого внаслідок нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання;
 • допомога у зв’язку з вагітністю та пологами, допомога при народженні дитини, допомога на поховання;
 • цільова разова матеріальна допомога, одноразова допомога при виході на пенсію, суми соціальних пільг;
 • винагорода за підсумками роботи за рік;
 • соціальні виплати, які визначаються залежно від прожиткового мінімуму (далі – ПМ).

ІСЦ для проведення індексації

Для проведення індексації грошових доходів населення ІСЦ обчислюється наростаючим підсумком.

Розрахунок ІСЦ для проведення індексації здійснюється підприємствами, установами та організаціями на основі щомісячних ІСЦ, які обчислюються Держстатом і не пізніше 10-го числа місяця, що настає за звітним, публікуються в офіційних періодичних виданнях, а також на сайті Держстату.

Поріг індексації та підстави для проведення індексації

Індексація грошових доходів громадян проводиться в разі, коли величина ІСЦ, обчисленого наростаючим підсумком, перевищить поріг індексації, який становить 103 % (п. 11 Порядку № 1078). Для проведення подальшої індексації обчислення ІСЦ здійснюється за місяцем, у якому відбувається перевищення порога індексації. Підвищення грошових доходів громадян у зв’язку з індексацією проводиться з місяця, що настає за місяцем, в якому офіційно опубліковано ІСЦ і на підставі якого відбувається перевищення порога індексації.

Приклад 1
ІСЦ за січень 2017 року становив 101,1 %. Цей індекс опубліковано в лютому 2017 року. Оскільки він не перевищує порога індексації (103 %), право на індексацію в місяці, що настає за місяцем, у якому опубліковано цей індекс, тобто в березні 2017 року, не настає.

Якщо умовно ІСЦ у лютому 2017 року становитиме 100,9 %, а в березні 2017 року – 101,2 % і за січень – березень 2017 року дорівнюватиме 103,2 % (1,011 х 1,009 х 1,012), то право на індексацію виникне у травні 2017 року на величину приросту ІСЦ 3,2 % (103,2 – 100).

Межа доходу, що підлягає індексації

Грошові доходи індексуються в межах ПМ, установленого для відповідних соціальних і демографічних груп населення (п. 4 Порядку № 1078). Частина грошових доходів, яка перевищує ПМ, індексації не підлягає.

Зарплата індексується в межах ПМ, установленого для працездатних осіб (у січні – квітні 2017 року – 1 600 грн., у травні – листопаді – 1 684 грн., у грудні – 1 762 грн.).

Визначення суми індексації

Сума індексації грошових доходів громадян визначається як результат множення грошового доходу, що підлягає індексації, на величину приросту ІСЦ, поділений на 100 %.

Приклад 2
Зарплата у травні 2017 року становитиме 5 000 грн., величина приросту ІСЦ для проведення індексації – 3,2 %. Сума індексації нараховується на частину зарплати, що не перевищує ПМ для працездатних осіб (у травні – 1 684 грн.).

Сума індексації у травні 2017 року дорівнює 53,89 грн. (1 684 грн. х 3,2 : 100).

Зарплата з урахуванням суми індексації – 5 053,89 грн. (5 000,00 грн. + 53,89 грн.).

Проведення індексації в разі підвищення грошових доходів

У місяці, в якому відбувається підвищення тарифних ставок (окладів), пенсій або щомісячного довічного грошового утримання, стипендій, виплат, що здійснюється відповідно до законодавства про загальнообов’язкове державне соцстрахування, значення ІСЦ приймається за 1 або 100 % (п. 5 Порядку № 1078).

Обчислення ІСЦ для проведення подальшої індексації здійснюється з місяця, що настає за місяцем підвищення зазначених грошових доходів населення.

Сума індексації не нараховується, якщо в місяці підвищення тарифних ставок (окладів), пенсій або щомісячного довічного грошового утримання, стипендій, виплат, що здійснюються відповідно до законодавства про загальнообов’язкове державне соцстрахування, розмір підвищення грошового доходу перевищує суму індексації, що склалась у місяці підвищення доходу.

Сума індексації в місяці підвищення грошового доходу розраховується як різниця між сумою індексації та розміром підвищення доходу.

У разі якщо підвищення зарплати відбувається за рахунок інших її складових, наприклад збільшення доплат, надбавок та премій, які не мають разового характеру, але тарифна ставка (оклад) не підвищується, то сума індексації не зменшується на розмір підвищення зарплати.

Якщо відбувається підвищення тарифної ставки (окладу), то в місяці такого підвищення враховуються всі складові зарплати, які не мають разового характеру. Тобто береться загальний розмір заробітної плати з урахуванням доплат, надбавок та премій.

До чергового підвищення тарифних ставок (окладів), пенсій або щомісячного довічного грошового утримання, стипендій, виплат, що здійснюються відповідно до законодавства про загальнообов’язкове державне соціальне страхування, до визначеної суми індексації додається сума індексації, яка складається внаслідок перевищення величини ІСЦ порога індексації.

Приклад 3
Підвищення посадового окладу (з 3 000 грн. до 3 500 грн.) відбулося в січні 2017 року. Крім окладу працівник отримував надбавку за напруженість у роботі – 20 % від посадового окладу та премію – 10 % від посадового окладу. Величина приросту ІСЦ для проведення індексації становила 8,4 %, сума індексації – 134,40 грн. (1 600 грн. х 8,4 : 100).

Ураховуючи що в січні відбулося підвищення посадового окладу, при визначенні суми підвищення враховуються всі складові зарплати.

Зарплата до підвищення дорівнювала:

3 000 грн. + 3 000 грн. х 20 % +
+ 3 000 грн. х 10 % = 3 000 грн. +
+ 600 грн. + 300 грн. = 3 900 грн.

Після підвищення вона становить:

3 000 грн. + 500 грн. + 3 500 грн. х 20 % +
+ 3 500 грн. х 10 % = 3 500 грн. +
+ 700 грн. + 350 грн. = 4 550 грн.

Оскільки сума підвищення зарплати – 650 грн. (4 550 грн. – 3 900 грн.) перевищила суму індексації – 134,40 грн., у січні 2017 року значення ІСЦ для проведення індексації приймається за 1 або 100 %.

Сума індексації в січні не нараховується, а для проведення подальшої індексації ІСЦ розраховується з лютого 2017 року.

Приклад 4
Підвищення посадового окладу (з 3 500 грн. до 3 600 грн.) відбулося в січні 2017 року. Крім окладу працівник отримував надбавку за напруженість у роботі – 15 % від посадового окладу та премію – 10 % від посадового окладу. Величина приросту ІСЦ для проведення індексації становила 12,6 %, сума індексації – 201,60 грн. (1 600 грн. х 12,6 : 100).

Зважаючи що підвищення посадового окладу відбулося в січні 2017 року, під час визначення суми підвищення враховуються всі складові зарплати.

Заробітна плата до підвищення дорівнювала:

3 500 грн. + 3 500 грн. х 15 % +
+ 3 500 грн. х 10 % = 3 500 грн. +
+ 525 грн. + 350 грн. = 4 375 грн.

Після підвищення зарплата становить:

3 500 грн. + 100 грн. + 3 600 грн. х 15 % +
+ 3 600 грн. х 10 % = 3 600 грн. +
+ 540 грн. + 360 грн. = 4 500 грн.

Оскільки сума підвищення зарплати – 125 грн. (4 500 грн. – 4 375 грн.) не перевищила суму індексації (201,60 грн.), у січні 2017 року сума індексації визначається як різниця між сумою підвищення зарплати та сумою індексації і становить 76,60 грн. (201,60 грн. – 125,00 грн.).

Для проведення подальшої індексації ІСЦ розраховується з лютого 2017 року.

Приклад 5
Розрахуємо суму індексації виходячи з умов прикладу 4, якщо подальше підвищення зарплати відбудеться в липні 2017 року.

При цьому у травні 2017 року відбудеться право на нарахування індексації на підставі величини приросту ІСЦ 3,9 %, яка склалась з урахуванням умовних ІСЦ за лютий – березень 2017 року:

1,019 (101,9 – ІСЦ за лютий) х
х 1,020 (102,0 – ІСЦ за березень) – 100) = 3,9.

Сума індексації мала становити в лютому – квітні 2017 року 76,60 грн., у травні – 142,28 грн. [76,60 грн. + 65,68 грн. (1 684 грн. (ПМ у травні) х 3,9 %)]. У червні та липні сума індексації дорівнюватиме також 142,28 грн.

Підвищення зарплати в липні 2017 року відбудеться за рахунок підвищення посадового окладу на 100 грн. та відповідного збільшення надбавки за напруженість у роботі та премії.

Сума підвищення зарплати дорівнюватиме:

3 600 грн. + 100 грн. + 3 700 грн. х 15 % +
+ 3 700 грн. х 10 % – 4 500 грн. =
= 3 700 грн. + 555 грн. + 370 грн. –
– 4 500 грн. = 125 грн.

Сума індексації в липні 2017 року становитиме 17,28 грн. (142,28 грн. – 125,00 грн.).

Для проведення подальшої індексації ІСЦ розраховується із серпня 2017 року.

Приклад 6
Обчислимо суму індексації виходячи з умов прикладу 4, якщо подальше підвищення зарплати відбудеться в липні 2017 року, але за рахунок підвищення розміру надбавки за напруженість у роботі з 15 % до 25 %. Посадовий оклад при цьому не змінюється.

Зважаючи що не відбувається підвищення посадового окладу, а лише збільшується відсоток надбавки, нарахування сум індексації зберігається і ця сума не зменшується на суму підвищення зарплати.

Урахування суми індексації в разі підвищенні МЗП до 3 200 грн.

Відповідно до п. 5 Порядку № 1078 у місяці, в якому відбувається підвищення тарифної ставки (окладу), має бути здійснено порівняння суми підвищення зарплати та суми індексації, яка склалась у місяці підвищення тарифних ставок (окладів).

Сума індексації у місяці підвищення тарифних ставок (окладів) зменшується на суму підвищення зарплати і включається у розрахунок мінімальної заробітної плати (далі – МЗП).

Законом від 06.12.16 р. № 1774-VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України» було змінено підходи щодо визначення МЗП та забезпечення її рівня. Зокрема, під час обчислення розміру зарплати працівника для забезпечення її мінімального розміру не враховуються доплати за роботу в несприятливих умовах праці та підвищеного ризику для здоров’я, за роботу в нічний та надурочний час, роз’їзний характер робіт, премії до святкових і ювілейних дат.

Суми виплат, пов’язаних із індексацією зарплати працівників, відносяться до фонду додаткової заробітної плати. Отже, вони мають ураховуватись при визначенні МЗП.

Приклад 7
Зарплата працівника з урахуванням індексації в січні 2017 року становить 1 920 грн., з них:

 • 1 600 грн. – посадовий оклад;
 • 320 грн. – надбавка за вислугу років (20 % від окладу);

Крім того, працівник отримує 832 грн. індексації, яку обчислено з урахуванням величини ІСЦ 52 %, виходячи із ПМ для працездатних осіб – 1 600 грн.:

1 600 грн. х 52 : 100 = 832 грн.

У січні 2017 року відбувається підвищення посадового окладу працівника на 200 грн., який після підвищення становить 1 800 грн. (1 600 грн. + 200 грн.).

Зарплата працівника після підвищення посадового окладу становить 2 160 грн., з них:

 • 1 800 грн. – посадовий оклад;
 • 360 грн. – надбавка за вислугу років (20 % від окладу).

У зв’язку з тим, що розмір підвищення зарплати в січні 2017 року – 240 грн. (2 160 грн. – 1 920 грн.) не перевищив суму індексації, яка склалась у зазначеному місяці (832 грн.), сума індексації в січні 2017 року зменшується на суму підвищення зарплати і становить 592 грн. (832 грн. – 240 грн.).

Для проведення подальшої індексації розрахунок ІСЦ здійснюється з лютого 2017 року.

Оскільки розмір зарплати не досягає розміру МЗП – 3 200 грн., то має здійснюватись доплата до цього розміру.

Зарплата працівника в січні 2017 року має становити 3 200 грн. [1 800 грн. (оклад) + 360 грн. (надбавка) + 592 грн. (сума індексації) + 448 грн. (доплата до МЗП)].

Також читайте:

«Індексація зарплати для різних категорій працівників»

Коментарі до матеріалу

Оформити передплату на розділ «Агро»

Надійні рішення з бухобліку, податках і праву

2736 грн. / рік

Купити

Кращі матеріали

Індексація грошових доходів у 2017 році