Акт приймання-передачі виконаних робіт
від 20.07.21 р. № 5/2021 за договором підряду від 21.06.21 р. № 15

с. Верхнє Чернігівської обл.

Цей акт (далі – Акт) складено на виконання пп. 2.5 п. 2 договору підряду від 21.06.21 р. № 15 (далі – Договір), укладеного між Фермерським господарством «Агростар» (код ЄДРПОУ 22222222) (далі – Підрядник, ФГ) та Приватним підприємством «Стар-Агро» (код ЄДРПОУ 11111111) (далі – Замовник, ПП) про таке.

1. Ми, що нижче підписалися, Підрядник в особі голови ФГ Юхименка Петра Івановича, який діє на підставі статуту, з однієї сторони, і Замовник в особі директора ПП Верещагіна Олега Степановича, склали Акт про те, що роботи, передбачені в п. 2.5 Договору, виконано якісно та у строк, обумовлений умовами Договору.

(грн)

№ п/п

Найменування робіт

Вартість робіт
на 1 га

Площа, га

Усього

1

2

3

4

5

1

Збирання врожаю пшениці озимої сорту «Акратос»

5 500

20

110 000

2

Збирання врожаю ячменю сорту «Грейс»

3 400

35

119 000

ПДВ

45 800

Разом із ПДВ

274 800

2. За виконану роботу Замовник сплачує Підряднику винагороду в розмірі 274 800 грн.

3. Акт складено в двох оригінальних примірниках, що мають однакову юридичну силу, по одному для Замовника і Підрядника, та є підставою для проведення розрахунків, строки яких визначено в п. 3.2 Договору.

4. Сторони не мають претензій одна до одної.

Від підрядника: Від замовника:
голова ФГ «Агростар»                              директор ПП «Стар-Агро»
(підпис)        П. І. Юхименко                    (підпис)       О. С. Верещагін