ОБРАЗЕЦ 1

Акт приймання-передачі виконаних робіт
від 21.09.2022 № 2/2020

с. Першотравневе Дніпропетровської області

Ми, що підписалися нижче, ФГ «Максим» (код ЄДРПОУ 22222222) в особі голови Петренка Олега Олександровича, який діє на підставі статуту (далі – Замовник), з однієї сторони, і ТОВ «Лан» (код ЄДРПОУ 11111111) в особі заступника директора Іваненка Петра Олександровича, який діє на підставі статуту (далі – Виконавець), з іншої сторони, склали цей акт (далі – Акт) про таке:

1. Актом сторони підтверджують, що передбачений п. 1.2 договору від 08.04.2022 № 2 комплекс робіт (послуг) із вирощування насіння соняшнику на землі Замовника площею 20 га здійснений Виконавцем у період з 9 квітня по 21 вересня (включно) у повному обсязі на загальну суму 374 400 грн:

(грн)

№ п/п

Найменування послуги

Вартість
на 1 га

Площа, га

Усього

1

2

3

4

5

1

Комплекс робіт: передпосівний обробіток, сівба, оброблення та обприскування, збирання врожаю обсягом 500 ц

15 600

20

312 000

ПДВ

62 400

Разом із ПДВ

374 400

2. Акт складено у двох оригінальних примірниках, що мають однакову юридичну силу, по одному для Замовника і Виконавця, та є підставою для проведення розрахунків, строки яких визначено в п. 2.5 договору від 08.04.2022 № 2.

3. Сторони не мають претензій одна до одної.

Від виконавця:
Заступник директора ТОВ «Лан»
(підпис)       П. О. Іваненко  

Від замовника:
Голова ФГ «Максим»
    (підпис)       О. О. Петренко

<...>