ТОВ «Маяк»

ЗАТВЕРДЖУЮ
Керівник підприємства
Лагідний
"17" березня 2020 р.

Номер документу

Дата складання

1

17.03.2020 р.

 

 

АКТ
про консервацію об’єктів основних засобів

На підставі наказу керівника підприємства від "17" березня 2020 р. N 22 проведено консервацію об’єкта (ів) основних засобів.

1. Загальні відомості про об’єкт(и) основних засобів

№ з/п

Найменування/інвентарний номер

Рік випуску (побудови)

Дата введення в експлуатацію

(місяць, рік)

Фактичний строк експлуатації, міс.

1

2

3

4

5

1

Лінія автоматичного переміщення готової продукції цеху № 1/ 1040003

2018

08.2018

20

2. Відомості про вартість об'єкта(ів) основних засобів на дату переведення на консервацію

№ з/п

Найменування/інвентарний номер

Первісна (відновлювана) вартість, грн

Строк корисного використання, міс.

Ліквідаційна вартість, грн.

Сума накопиченої амортизації, грн

Залишкова вартість, грн

1

2

3

4

5

6

7

1

Лінія автоматичного переміщення готової продукції цеху № 1/ 1040003

1 800 000

84

61 200

414 000

1 324 800

3. Відомості про переведення на консервацію об'єкта(ів) основних засобів

№ п/п

Найменування/інвентарний номер

Причини переведення на консервацію

Срок закінчення консервации

Особи, відповідальні за збереження об'єкта (ів) на консервації

1

2

3

4

5

1

Лінія автоматичного переміщення готової продукції цеху № 1/ 1040003

Простій на підприємстві у зв’язку із введенням карантину

24.04.2020 р.

С. М. Бойко

4. Відомості про проведені роботах і витратах на консервацію об'єкта(ів) основних засобів

№ п/п

Вид робіт

Первинний документ, номер, дата

Вартість, грн

1

2

3

4

1

Лінія автоматичного переміщення готової продукції цеху № 1/ 1040003

1.1

Мастильні матеріали

Накладна № 230 від 17.03.20

2 600

1.2

Запчастини

Накладна № 231 від 17.03.20

2 100

Висновок комісії:

Передбачені наказом керівника від "20" березня 2020 р. N 22 заходи щодо консервації проведені (вибрати потрібне):

  • повністю;
  • не повністю _______________ 

(вказати, що саме не виконано)

Після закінчення робіт з консервації та після затвердження цього акту об'єкт(и) вважає(ю)ться законсервованим(и).

Голова комісії     Лагідний     Л. В. Лагідний

Члени комісії

Бойко     С. М. Бойко

Шевчук     О. П. Шевчук

Іваненко     С. М. Іваненко