ФРАГМЕНТ 1

Типова форма № МШ-2

ТОВ «Барвінок»

підприємство, організація

Ідентифікаційний код ЄДРПОУ 12345678

<...>

Картка
обліку малоцінних та швидкозношуваних предметів

Прізвище, і., по б. Назаров Володимир Васильович

Цех, відділ, дільниця

Комора

Табельний номер

Професія Технік

Посада Технік відділу збуту

Відділ збуту

1

051

Предмет

Видано

Повернуто

Акт вибуття

Строк служби

Номер паспорта

наймену-
вання, марка, розмір

но­мен­-кла­тур­ний но­мер

дата

кіль­кість

підпис робіт­ника (брига­дира)

дата

Кіль­кість

підпис
комір­ника

номер

дата

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Кальку­лятор

25

01.10.13 р.

1

Наза­ров

12 міс.

НК1245

Лампа

32

01.12.13 р.

1

Наза­ров

01.08.14 р.

1

Шу­мей­ко

10

01.08.14 р.

8 міс.

ЛО 2532

Друкувати із зворотом без заголовочної частини.