Назва показників

 

Код рядка

 

Фактично за рік

 

1

 

2

 

3

 

Середньооблікова кількість штатних працівників облікового складу (осіб)

 

01

 

61

 

з них: середньооблікова кількість штатних працівників, яким відповідно до чинного законодавства встановлена інвалідність (осіб)

 

02

 

4

 

Кількість інвалідів – штатних працівників, які повинні працювати на робочих місцях, створених відповідно до вимог статті 19 Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні» (осіб)

 

03

 

2

 

Фонд оплати праці штатних працівників (тис. грн.)

 

04

 

2 562,00

 

Середньорічна заробітна плата штатного працівника (грн.)

 

05

 

42 000,00

 

Сума адміністративно-господарських санкцій за невиконання нормативу робочих місць для працевлаштування інвалідів (грн.)

 

06

 

0