• Быстрый поиск надежных решений
    и практической информации

Uteka

Я ищу...

Где искать:

расширенный поиск
Получите доступ к более 2 миллионов готовых решений, публикаций и обзоров
Оформить
подписку

Уточнююча податкова декларація:як заповнювати

ред. Uteka.ua

16.05.2018 152 0 0

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДФС У М. КИЄВІ

ІНДИВІДУАЛЬНА ПОДАТКОВА КОНСУЛЬТАЦІЯ

від 10.01.2018 р. № 88/ІПК/26-15-13-06-12

Головне управління Державної фіскальної служби у м. Києві розглянуло запит про надання роз'яснення щодо заповнення та подання уточнюючої податкової декларації платника єдиного податку та в межах компетенції повідомляє.

Порядок самостійного виправлення помилок, що містяться у раніше поданій платником податку податковій декларації, визначено ст. 50 Податкового кодексу України від 2 грудня 2010 року № 2755-VI (із змінами та доповненнями) (далі - ПКУ).

Відповідно п. 50.1 ст. 50 ПКУ у разі самостійного виявлення у майбутніх податкових періодах (з урахуванням строків давності, визначених ст. 102 ПКУ) помилок (у тому числі за результатами електронної перевірки), що містяться у раніше поданій ним податковій декларації (крім обмежень, визначених ст. 50 ПКУ), він зобов'язаний надіслати уточнюючий розрахунок до такої податкової декларації за формою чинною на час подання такого уточнюючого розрахунку.

Платник податків має право не подавати такий розрахунок, якщо відповідні уточнені показники зазначаються ним у складі податкової декларації за будь-який наступний податковий період, протягом якого такі помилки було самостійно (у тому числі за результатами електронної перевірки) виявлено.

Платник податків, який самостійно (у тому числі за результатами електронної перевірки) виявляє факт заниження податкового зобов'язання минулих податкових періодів, зобов'язаний, за винятком випадків, установлених п. 50.2 ст. 50 ПКУ:

а) або надіслати уточнюючий розрахунок і сплатити суму недоплати та штраф у розмірі трьох відсотків від такої суми до подання такого уточнюючого розрахунку;

б) або відобразити суму недоплати у складі декларації з цього податку, що подається за податковий період, наступний за періодом, у якому виявлено факт заниження податкового зобов'язання, збільшену на суму штрафу у розмірі п'яти відсотків від такої суми, з відповідним збільшенням загальної суми грошового зобов'язання з цього податку.

Форма податкової декларації платника єдиного податку - фізичної особи - підприємця (далі - декларація) затверджена наказом Міністерства фінансів України від 19.06.2015 № 578 із змінами і доповненнями (далі - наказ № 578).

При виправленні самостійно виявлених помилок, що містяться у раніше поданих деклараціях, також використовується декларація за формою, затвердженою наказом № 578.

Декларація може подаватися фізичною особою - підприємцем - платником єдиного податку як звітна (звітна нова) так і уточнююча (відповідні відмітки робляться в полі 01 декларації).

У разі подання звітної (звітної нової) декларації у полі 02 такої декларації зазначається звітний (податковий) період, за який вона подається. Якщо у складі звітної (звітної нової) уточнюються показники минулих звітних періодів, то у полі 03 декларації зазначається звітний (податковий) період, який уточнюється. При цьому, у складі звітної або звітної нової декларації платник може уточнити показники декларації за один податковий (звітний) період, що минув.

У разі подання уточнюючої декларації у полях 02 та 03 такої декларації податковий (звітний) період та податковий (звітний) період, який уточнюється, заповнюються однаковими значеннями, що відповідають звітному (податковому) періоду, що уточнюється.

Якщо виправлення помилок за минулі звітні періоди здійснюється у складі звітної (звітної нової) декларації, то фізична особа - платник єдиного податку, в залежності від обраної групи, зазначає правильні значення показників господарської діяльності за звітний (податковий) період, за який подається декларація, у відповідних розділах з II по IV декларації, та визначає:

- виправлені податкові зобов'язання по єдиному податку за звітний (податковий) період у розділі V декларації (рядки 08 - 14);

- суму збільшення (зменшення) податкового зобов'язання по єдиному податку у зв'язку з виправленням самостійно виявлених помилок за минулі періоди, суму пені та штрафу (в розмірі 5 % від суми збільшення) у розділі VI декларації (рядки 15 - 20).

Якщо виправлення проводиться в уточнюючій декларації, то фізична особа - підприємець - платник єдиного податку, в залежності від обраної групи, зазначає правильні показники господарської діяльності за звітний (податковий) період, що уточнюється у відповідних розділах з II по IV декларації, та визначає:

- податкове зобов'язання за звітний (податковий) період, що уточнюється в розділі V декларації (рядки 08 - 14);

- суму збільшення (зменшення) податкового зобов'язання по єдиному податку у зв'язку з виправленням самостійно виявлених помилок, суму пені та штрафу (в розмірі 3 % від суми збільшення) у розділі VI декларації (рядки 15 - 20).

Обмежень щодо кількості подання уточнюючих декларацій ПКУ не встановлено.

Кожна подана уточнююча декларація є дійсною та уточнює показники попередньо поданих декларацій та уточнюючих декларацій.

Водночас повідомляємо, що згідно п. 52.2 ст. 52 ПКУ податкова консультація має індивідуальний характер і може використовуватися виключно платником податків, якому надано таку консультацію.

 

Комментарии к материалу

Лучшие материалы

Уточнююча податкова декларація:як заповнювати