• Быстрый поиск надежных решений
    и практической информации

Uteka

Я ищу...

Где искать:

расширенный поиск
Получите доступ к более 2 миллионов готовых решений, публикаций и обзоров
Оформить
подписку

Заявление об аннулировании/приостановлении действия разрешения на осуществление таможенной брокерской деятельности

18.02.2019 76 0 0

Викладено мовою оригіналу

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
04 серпня 2015 року N 693
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 26 грудня 2018 року N 1142)

 

___________________________________
(найменування центрального органу виконавчої
влади, що забезпечує формування та реалізує
державну податкову і митну політику)

 

ЗАЯВА
про анулювання/зупинення дії дозволу на провадження митної брокерської діяльності

 

 

Прошу анулювати/зупинити дію дозволу на провадження митної брокерської діяльності
                  (непотрібне закреслити)

Заявник _______________________________________________________________________________
                                                           (повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові,
                                          паспортні дані (серія, номер паспорта, ким і коли виданий) фізичної особи - підприємця)
_______________________________________________________________________________________
                                                                   (прізвище, ім'я, по батькові керівника підприємства)
_______________________________________________________________________________________
        (місцезнаходження юридичної особи або місце проживання фізичної особи - підприємця (поштовий індекс, адреса))

_______________________
(телефони)

____________________________
(адреса електронної пошти)

_________________________
(факс)

________________________________________
(організаційно-правова форма (КОД))

________________________________________
(код території підприємства (10 знаків)
(КОАТУУ))

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

(ідентифікаційний код, або реєстраційний номер облікової
картки платника податків та інших обов'язкових платежів,
або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які мають
відмітку у паспорті про право здійснювати будь-які платежі
за серією та номером паспорта))

Дозвіл на провадження митної брокерської діяльності

номер і дата запису в реєстрі митних брокерів серія _______ N ___________ від ______________

Підстава для анулювання/зупинення дії дозволу____________________________________________
                                      (непотрібне закреслити)

Зупинити дію дозволу до ____________
                              (зазначити дату в разі зупинення дії дозволу)

ДОСТОВІРНІСТЬ ЗАЯВЛЕНИХ ВІДОМОСТЕЙ ПІДТВЕРДЖУЮ. Відповідно до Закону України "Про захист персональних даних" надаю згоду на обробку моїх особистих персональних даних у паперових та електронних картотеках.

"___" ____________ 20__ р.

___________________________
(підпис керівника підприємства або
фізичної особи - підприємця)
М. П. (за наявності)

__________________________
(прізвище, ініціали)

Заява про анулювання_зупинення дії дозволу на провадження митної брокерської діяльності.doc

Скачать

Комментарии к материалу

Оформить подписку на раздел «Коммерция»

Надежные решения по бухучету, налогам и праву

2592 грн. / год

Купить

Лучшие материалы