• Быстрый поиск надежных решений
    и практической информации

Uteka

Я ищу...

Где искать:

расширенный поиск
Получите доступ к более 2 миллионов готовых решений, публикаций и обзоров
Оформить
подписку

Реестр изменений в сети распорядителей и получателей средств местного бюджета

15.03.2019 1012 0 0

Сеть распорядителей и получателей средств местного бюджета


Викладено мовою оригіналу

Додаток 5
до Порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів
(пункт 4.3 глави 4)

 

 

 

 

_________________________
                    (код бюджету)

_________________________
                  (назва бюджету)

ПОГОДЖЕНО
_____________________________________
(посада)

 

ЗАТВЕРДЖУЮ
_______________________________________
(посада)

__________________
(підпис)

_________________
(ініціали, прізвище)

 

__________________
(підпис)

___________________
(ініціали, прізвище)

_____________________________________
(число, місяць, рік)       М. П.

 

______________________________________
(число, місяць, рік)         М. П.

 

РЕЄСТР ЗМІН N ____ від _______
до мережі розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету на 20__ рік

Код відомчої класифікації видатків
та кредитування бюджету (КВК) _____________
Код програмної класифікації видатків
та кредитування (КПКВК) ______________          __________________________________________________________________________________
                                                                                                              (найменування розпорядника бюджетних коштів)

N з/п

Код розпорядника/одержувача бюджетних коштів за Єдиним реєстром розпорядників бюджетних коштів та одержувачів бюджетних коштів

Код за ЄДРПОУ*

Найменування установи (організації) (скорочене та повне)**

Рівень розпорядника/
одержувача бюджетних коштів (РРК)***

Код розпорядника бюджетних коштів вищого рівня****

Код органу Державної казначейської служби

Найменування органу Державної казначейської служби

Код відповідального виконавця бюджетних програм

Примітка

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

 

Головний бухгалтер (начальник
планово-фінансового управління/відділу)

_________
(підпис)

_____________________________
(ініціали, прізвище)

 

 

____________
* Якщо одержувачем бюджетних коштів є фізична особа - підприємець, зазначається реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія (за наявності) та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті / запис в електронному безконтактному носії або в паспорті проставлено слово "відмова").

** Якщо одержувачем бюджетних коштів є фізична особа - підприємець, зазначаються прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи - підприємця.

*** Рівень розпорядника/одержувача бюджетних коштів визначається так: головному розпоряднику присвоюється код 1; розпорядникам коштів нижчого рівня, що мають власну мережу, - 2; бюджетним установам, що не мають мережі, - 3; одержувачам бюджетних коштів - 9.

**** Код розпорядника бюджетних коштів вищого рівня за Єдиним реєстром розпорядників бюджетних коштів та одержувачів бюджетних коштів (головного розпорядника бюджетних коштів або розпорядника бюджетних коштів нижчого рівня).

Реєстр змін до мережі розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету_Додаток 5.doc

Скачать

Комментарии к материалу

Оформить подписку на раздел «Коммерция»

Надежные решения по бухучету, налогам и праву

2178 грн. / год

Купить

Лучшие материалы