• Быстрый поиск надежных решений
    и практической информации

Uteka

Я ищу...

Где искать:

расширенный поиск
Получите доступ к более 2 миллионов готовых решений, публикаций и обзоров
Оформить
подписку

Акт на оприходование приплода животных (форма № ПБАСГ-3)

09.04.2019 135 0 0

Викладено мовою оригіналу

Сільгосппідприємство

_________________________________ 

 

 

Ідентифікаційний код ЄДРПОУ

_________________________________

 

 

 

Додаток

до Методичних рекомендацій

Сільгоспоблік, форма № ДБАСГ-3

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказом Міністерства аграрної політики України

від 21 лютого 2008 р. № 73 

 

Затверджую

______________________________________

                                 підпис керівника  

"___" ____________ 20__ р. 

 

Рік

Місяць

Число

Структурний підрозділ

АКТ № ___

НА СПИСАННЯ БАГАТОРІЧНИХ НАСАДЖЕНЬ

 

 

 

 

 

 

Комісія в складі голови ____________________________________________________________________________________

                                                                                                 посада, прізвище, ім'я, по батькові

і членів комісії ___________________________________________________________________________________________

                                                                                                 посада, прізвище, ім'я, по батькові

________________________________________________________________________________________________________

                                                                                                 посада, прізвище, ім'я, по батькові

призначена наказом/розпорядженням від "___" ____________ 20__ р. № _____, оглянула площу _____________________

 

________________________________________________________________________________________________________

                                                                                       назва багаторічних насаджень 

 

Пор. №

Порода і сорт

Площа,

га

Рік посад-

ки

Рік пере-

веден-

ня в експлу-

атацію

Кількість дерев, чагар-

ників за даними останньої інвента-

ризації

Наявність придат-

них дерев, кущів на 1 га

% зрідже-

ності

Код синтетичного обліку

Сума

Інвен-

тарний номер

дебет

кре-

дит

пер-

вісна

зносу

залиш-

кова

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Примітка. Дані про кожну дільницю (інвентарний об'єкт) багаторічних насаджень, що списуються, наводять окремим рядком. Висновок комісії __________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________ 

Голова комісії

_________________

Члени комісії

_________________

_________________

 

 

 

_________________

_________________

 

РЕЗУЛЬТАТИ

розкорчування багаторічних насаджень

 

У відповідності до цього акта зроблено розкорчування _________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

                                                                                                  назва і площа багаторічних насаджень 

 

При розкорчуванні насаджень понесені такі витрати і надійшли такі цінності, що оприбутковані: 

Витрати по розкорчуванню

Надійшло від ліквідації

назва документа

статті витрат

сума

назва документа

види цінностей

кількість

сума

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом 

 

 

 

 

 

 

 

Результати ліквідації ________________________________________

 

В картці (книзі) списання багаторічних насаджень відмічено "___" ____________ 20__ р. 

 

Головний (старший) бухгалтер                                           ______________________

forma-pbacg-3.doc

Скачать

forma-pbacg-3.pdf

Открыть

Комментарии к материалу

Оформить подписку на раздел «Коммерция»

Надежные решения по бухучету, налогам и праву

2268 грн. / год

Купить

Лучшие материалы