• Быстрый поиск надежных решений
  и практической информации

Uteka

Я ищу...

Где искать:

расширенный поиск
Получите доступ к более 2 миллионов готовых решений, публикаций и обзоров
Оформить
подписку

Как сельхозпредприятиям возобновить регистрационный лимит, который был уменьшен через показатель ∑Перевищ

(изложено на языке оригинала)

Суть проблеми

У жовтні–листопаді поточного року ДФС змінила порядок розрахунку показника ∑Перевищ у системі електронного адміністрування ПДВ (далі – СЕА). Як пояснює ДФС, це було зроблено для реалізації норм п. 2001.9 Податкового кодексу (далі – ПК). Причому програмне забезпечення розрахувало цей показник заднім числом – за період, починаючи з 01.07.15 р. по 31.12.16 р.

Програма ДФС обчислила показник ∑Перевищ окремо за загальною декларацією (0111) та спеціальною декларацією (0121), які подавалися суб’єктами спецрежиму згідно з п. 209 ПК до 1 січня 2017 року. Тому у сільгосппідприємств, у яких дані декларацій не збігаються з даними Єдиного реєстру податкових накладних (далі – ЄРПН), виник показник ∑Перевищ, у результаті чого на його величину зменшилася сума, на яку підприємство має право зареєструвати податкові накладні (далі – ПН), тобто сума реєстраційного ліміту.

При цьому через зміну порядку розрахунку показника ∑Перевищ враховується тільки збільшення цього показника (тобто коли сума податкових зобов’язань за декларацією перевищує суму податкових зобов’язань за ПН, зареєстрованими в ЄРПН).

Якщо вас «перерахували», то у витягу із СЕА ви побачили показник «override/період» (після дробу вказується період, у якому виник такий показник) або «override209/12.2016». Перший показник означає, що показник ∑Перевищ виник за загальною декларацією, а другий, що цей показник виник за спецрежимною декларацією.

Як правило, у сільгосппідприємств це сталося через те, що вони припустилися помилок при складанні ПН, а саме:

 • або у номерах ПН на постачання сільгосппродукції власного виробництва не вказали код «2» після знака дробу або вказали якийсь інший код (4, 5 тощо), а саму операцію з постачання такої продукції відобразили в спецдеклараціях 0121–0123;
 • або у ПН на постачання несільськогосподарської продукції вказали в номері код «2» після знака дробу, а операцію з постачання включили в загальну декларацію.

У результаті програма ДФС виявила невідповідність між даними декларацій та даними ЄРПН (у звичайних і спецрежимних ПН окремий реєстр), тому у сільгосппідприємств з’явився показник ∑Перевищ і зменшився реєстраційний ліміт.

Вирішення проблеми

Аби дані декларацій збігалися з даними ЄРПН (тобто щоб зменшився показник ∑Перевищ і відновився реєстраційний ліміт), дані декларацій слід привести у відповідність до даних ЄРПН.

Для вирішення цієї проблеми ДФС видала лист від 28.11.17 р. № 32659/7/99-99-15-03-02-17 (далі – Лист № 32659), в якому роз’яснила, як сільгосппідприємствам виправити помилки в номерах ПН.

Розглянемо, що ж рекомендують податківці.

Для виправлення помилки в номері ПН до органу ДФС слід подати додаток 2 до ПН. У Листі № 32659 цей документ називається Повідомлення-РК, але він подається за загальною формою розрахунку коригування. Строк його подання – з 27.11.17 р. по 08.12.17 р. (включно).

Отже, перше, що необхідно зробити сільгосппідприємствам, яким збільшили показник ∑Перевищ, знайти ПН, у номері яких були допущені помилки, і до кожної з них скласти Повідомлення-РК.

Загальні вимоги до складання Повідомлень-РК такі:

 • складається за чинною на сьогодні формою додатка 2 до ПН «Розрахунку коригування кількісних і вартісних показників до податкової накладної»;
 • може бути складене виключно до ПН, які відповідають таким критеріям:
  – дата складання ПН припадає на період з 01.07.15 р. по 31.12.16 р.;
  – дата реєстрації ПН в ЄРПН – не пізніше 15.01.17 р.;
  – сума ПДВ, зазначена в таких ПН, відображена у декларації (загальній чи спецрежимних);
  – сума ПДВ із таких ПН наведена у розділі I «Податкові зобов’язання» додатка 5 до декларації;
  – ПН були включені до складу податкових зобов’язань того звітного періоду, на який припадає дата їх оформлення (незалежно від дати їх реєстрації в ЄРПН).

Зверніть увагу: виправляти помилки в номерах ПН варто лише тоді, коли помилкова ПН була відображена в правильній декларації, наприклад ПН на постачання сільгосппродукції виписана без коду «2» в номері, але відображена в спецрежимній декларації, адже тільки в такому випадку має місце невідповідність даних декларацій даним ЄРПН, а отже, і виникне показник ∑Перевищ. Якщо ж ПН на постачання сільгосппродукції виписана без коду «2» в номері та відображена не в тій декларації (в загальній декларації), то виправляти таку помилку не потрібно, адже за такою операцією не виникає показник ∑Перевищ.

Інформація від ДФС щодо прийняття Повідомлень-РК буде надана платникам після закінчення строку їх прийняття (після 08.12.17 р.), незалежно від дати подання, за результатами їх опрацювання на відповідність поданим раніше ПН/РК та податковій звітності. Інформацію нададуть шляхом надсилання платнику квитанції з даними про прийняття Повідомлення-РК або про відмову в його прийнятті із зазначенням причин відмови. Але повторюємо: це станеться не раніше 9 грудня поточного року.

У Листі № 32659 ДФС роз’яснює, як заповнити Повідомлення-РК у розрізі трьох ситуацій:

 • ситуація 1 – у ПН на постачання сільгосппродукції власного виробництва, що підпадала під спецрежим, не вказано код «2» у номері після знака дробу або вказаний будь-який інший код, а сама ПН включена до декларації 0121;
 • ситуація 2 – у ПН на постачання сільгосппродукції власного виробництва, що були виписані в рамках спецрежиму, але платник ПДВ не був зареєстрований суб’єктом такого спецрежиму (п. 209.18 ПК), не вказано код «3» у номері після знака дробу або вказаний будь-який інший код, а сама ПН включена до декларації 0130;
 • ситуація 3 – у ПН на постачання несільськогосподарської продукції вказано код «2» у номері після знака дробу, а сама ПН включена до декларації 0111.

Наведемо порядок складання Повідомлення-РК у кожній із трьох ситуацій:

 • у лівому верхньому куті робиться позначка у полі «Підлягає реєстрації в ЄРПН постачальником (продавцем)». Інші поля цієї частини заповнюють, якщо вони були заповнені у ПН, до якої складають РК;
 • номер РК повинен складатися із двох частин: у першій можна навести будь-який номер (1, 2, 3 тощо), а у другій після знака дробу – залежно від типу ситуацій: 7 – для ситуації 1; 8 – для ситуації 2; 9 – для ситуації 3;
 • дата РК у всіх ситуаціях має бути «31.12.2016». Будь-яка інша дата тут не може бути вказана;
 • у заголовній частині наводяться реквізити помилкової ПН, до якої подається РК (дата її складання, номер, указаний при її реєстрації в ЄРПН, ІПН постачальника (продавця), отримувача (покупця), їхні найменування);
 • розділ А не заповнюється;
 • у розділі Б заповнюються тільки графи 1 «№ з / п рядка податкової накладної, що коригується» – тут вказується «1»;
 • графа 2 розділу Б «Причина коригування» заповнюється залежно від ситуації:
  – для ситуації 1 тут наводиться текст такого змісту: «Надання інформації про зареєстровану в ЄРПН ПН на операції з постачання сільськогосподарської продукції власного виробництва, у якій помилково не зазначено у другій частині порядкового номера після першого знака дробу код «2»;
  – для ситуації 2: «Надання інформації про зареєстровану в ЄРПН ПН на операції з постачання сільськогосподарської продукції власного виробництва, у якій помилково не зазначено у другій частині порядкового номера після першого знака дробу код «3»;
  – для ситуації 3: «Надання інформації про зареєстровану в ЄРПН ПН на операції з постачання товарів/послуг, що не є сільськогосподарською продукцією власного виробництва, з помилковим зазначенням у другій частині порядкового номера ПН після першого знака дробу коду «2» або «3»;
 • інші графи табличної частини розділу Б не заповнюються (нулі, прочерки чи будь-які інші знаки в них не проставляються).

Приклад заповнення Повідомлення-РК додається (для ситуації 1, тобто коли у ПН на постачання сільгосппродукції власного виробництва, що підпадала під спецрежим оподаткування, не вказаний у номері код «2» у номері після знака дробу, а сама ПН включена до декларації 0121).

Повідомлення-РК заповнюється та реєструється в СЕА в загальному порядку.

Зверніть увагу: сільгосппідприємствам не будуть надходити ніякі квитанції про прийняття Повідомлень-РК (тільки якщо такі РК будуть містити помилки складання). Тож, аби сільгосппідприємству дізнатися, чи прийняте Повідомлення-РК системою ДФС, рекомендуємо звертатися до податкової інспекції за місцем своєї реєстрації.

Повідомлення-РК не може бути прийняте з таких причин:

 • містить будь-яку іншу інформацію, ніж та, що передбачена Листом № 32659, або не дотримано порядок складання, указаний у цьому листі;
 • складено до ПН, яка відображена у податковій звітності (декларації та додатку 5) за звітний період, що не відповідає даті складання такої ПН;
 • складено до ПН, яка не відображена у податковій звітності (декларації та/або додатку 5).

Результатом обробки Повідомлень-РК, складених суб’єктами спецрежиму, має стати приведення даних декларацій у відповідність до даних ЄРПН, а отже, і зменшення показника ∑Перевищ та відновлення реєстраційного ліміту сільгосппідприємств. Але це буде зроблене тільки після спливу граничного строку подання Повідомлень-РК, тобто після 8 грудня поточного року.

1 из 2

Комментарии к материалу

Отсортировано: по времени по популярности

Всего комментариев 2

Лучшие материалы

Как сельхозпредприятиям возобновить регистрационный лимит, который был уменьшен через показатель ∑Перевищ