• Быстрый поиск надежных решений
    и практической информации

Uteka

Я ищу...

Где искать:

расширенный поиск
Получите доступ к более 2 миллионов готовых решений, публикаций и обзоров
Оформить
подписку

Стан виконання Плану заходів щодо дерегуляції господарської діяльності

Впродовж липня-серпня 2015 року центральними органами виконавчої влади продовжувалася робота по виконанню Плану заходів щодо дерегуляції господарської діяльності (далі – План).

Державною регуляторною службою України у звітному періоді здійснювалася робота стосовно узагальнення інформації, що була отримана від заінтересованих центральних органів виконавчої влади, в тому числі в телефонному режимі та за допомогою електронних засобів комунікацій.

Слід зауважити, що за результатами виконання Плану в ІІ кварталі поточного року виконано лише 23 відсотки необхідних заходів.

Зазначене вказує на те, що більшість нереалізованих заходів потребуватиме виконання у наступних періодах.

Таким чином, ключове навантаження щодо виконання Плану припадає на ІІІ – ІV квартали 2015 року, що ставить під загрозу своєчасне його виконання.

На ІІІ квартал 2015 року Планом передбачено виконання 24 завдань і заходів, тобто 18 відсотків із загальної чисельності за різними напрямками господарської діяльності.

Разом з тим, станом на 20.08.2015 інформацію щодо виконання заходів відповідно до Плану не надано Мінсоцполітики та Мінприроди.

Залишаються невиконаними низка завдань та заходів Плану, строк виконання яких припадає на І та ІІ квартали поточного року, які закріплені за наступними державними органами – головними виконавцями Плану:

Мінекономрозвитку – 7 не виконано (заплановано 14 заходів, виконано 7);

Мінагрополітики – 7 не виконано (заплановано 12 заходів, виконано 5);

Мінприроди – не виконано жодного (заплановано 7 заходів);

Мін`юст – 4 не виконано (заплановано 5 заходів, виконано 1);

МВС – 3 не виконано (заплановано 4 заходи, виконано 1);

Мінінфраструктури – не виконано жодного (заплановано 2);

МОЗ – не виконано жодного (заплановано 4 заходи);

Мінсоцполітики – не виконано жодного (заплановано 1 захід);

Мінрегіон – не виконано жодного (заплановано 3 заходи);

Адміністрація Держспецзв'язку – не виконано жодного (заплановано 1 захід);

НКРЗІ – не виконано жодного (заплановано 3 заходи);

НКРЕКП – не виконано жодного (заплановано 1 захід).

За підсумками, підведеними у серпні поточного року, було зроблено наступні суттєві кроки:

1. Відповідно до завдання, передбаченого пунктом 3 Плану, процес підготовки учасниками торгів документів, необхідних для участі в процедурах державних закупівель приводиться у відповідність із міжнародними стандартами.

Проект Закону України «Про внесення змін до деяких законів України у сфері державних закупівель щодо приведення їх у відповідність з міжнародними стандартами та вжиття заходів з подолання корупції» (реєстраційний № 2087-а від 16.06.2015), прийнятий у першому читанні 30.06.2015, спрямований на урегулювання питання застосування норм щодо оскарження процедур закупівлі в частині унеможливлення умисного блокування торгів, посилення прозорості тендерів у сфері державних закупівель шляхом зняття заборони розкриття змісту поданих пропозицій, ознайомлення зі змістом документа, що містить інформацію про ціну а також завдяки оприлюдненню протоколу оцінки пропозицій конкурсних торгів.

2. Пункт 4 Плану визначає необхідність розроблення та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України проекту Закону України «Про перелік адміністративних послуг та плату (адміністративний збір) за їх надання».

Відповідний законопроект щодо визначення переліку адміністративних послуг та розміру плати за їх надання на даному етапі внесено на розгляд Уряду.

3. Згідно з внесеними до розпорядження Антимонопольного комітету України від 23 лютого 2001 року № 32 змін, інформація від суб’єктів господарювання, об’єднань, органів влади, органів місцевого самоврядування, органів адміністративно-господарського управління та контролю, їх посадових осіб і працівників, інших фізичних та юридичних осіб, а також періодичне надання інформації, у тому числі з обмеженим доступом, надається територіальним відділенням Антимонопольного комітету України лише за згодою (дорученням) Голови Комітету.

Реалізований крок, незважаючи на невелике його запізнення, є результатом виконання заходу окресленого у пункті 38/2 Плану.

4. На виконання завдання пункту 41 Плану на розгляд Уряду внесено проект розпорядження щодо схвалення Стратегії розвитку системи технічного регулювання на період до 2020 року.

5. З метою спрощення форм обліку звітності Мінфіном (ДФС) прийнято низку наказів, якими, зокрема:

- затверджено форми Декларації про максимальні роздрібні ціни на підакцизні товари (продукцію), Порядок складання та подання Декларації про максимальні роздрібні ціни та підакцизні товари (продукцію), а також форми податкових декларацій платника єдиного податку;

- затверджено форми книги обліку доходів і книги обліку доходів і витрат та порядків їх ведення;

- визнано таким, що втратив чинність наказ Міністерства доходів і зборів про затвердження форм та Порядку заповнення торгових патентів, форми Заявки на придбання торгових патентів;

- визнано таким, що втратив чинність, наказ Державної податкової адміністрації України щодо відміни Розрахунку суми збору на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства.

Крім того, ряд проектів наказів, а саме: про затвердження форми Податкової декларації з рентної плати; про затвердження форми Податкової декларації з податку на прибуток підприємств – наразі проходять процедуру погодження.

Зазначене також стосується проекту нормативно-правового акта яким передбачається скасування форми звітності особливого податку на операції з відчуження цінних паперів та операцій з деривативами та порядок їх заповнення.

Весь перелік наведених вище напрацювань здійснено у відповідності та з метою реалізації завдання, визначеного пунктом 56 Плану.

6. У повній відповідності до визначеного пунктом 71 Плану завдання створюються умови для збільшення обсягу насіння і садивного матеріалу, що ввозяться в Україну для селекційних, дослідних робіт і експонування, яке ввозиться в кількості, що визначається для забезпечення проведення польових досліджень з кваліфікаційної експертизи сортів рослин на придатність з розрахунку один зразок на один рік на одну точку досліджень. Кількість точок дослідження не може перевищувати тридцяти.

Такого результату досягнуто внаслідок прийняття наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України від 01.07.2015 № 252 «Про затвердження Змін до Порядку підтвердження для ввезення в Україну насіння і садивного матеріалу сортів рослин для селекційних, дослідних робіт і експонування», зареєстрованого в Мін'юсті 17 липня 2015 року за № 856/27301).

7. Мінекономрозвитку скасувало наказ Держстандарту від 02.06.1997 № 322. Таким чином, відмінено обов'язкову сертифікацію харчових продуктів, як це передбачено пунктом 77 Плану.

8. Затверджено наказ Мінекономрозвитку від 06.05.2015 № 451, (зареєстрований в Мін’юсті 15 травня 2015 року за № 546/26991) щодо виключення продуктів дитячого харчування з переліку продукції, що підлягає обов‘язковій сертифікації (пункт 78 Плану).

9. На розгляд Кабінету Міністрів України подано проект Закону України «Про державну підтримку сільського господарства України» (нова редакція), який, зокрема, передбачає скорочення переліку об'єктів державного цінового регулювання за результатами оцінки ефективності здійснення інтервенційних операцій.

Скорочення переліку об'єктів державного цінового регулювання за результатами оцінки ефективності здійснення інтервенційних операцій та розробку відповідного законопроекту передбачено пунктом 80 Плану.

Даний законопроект направлений на забезпечення можливості державної підтримки не лише великих, а й середніх та дрібних сільськогосподарських товаровиробників шляхом зняття наявних обмежень щодо потужностей тваринницьких ферм та комплексів, які можуть претендувати на часткове відшкодування вартості будівництва та реконструкції, що сприятиме залученню дрібних та середніх сільськогосподарських товаровиробників до будівництва нових та реконструкції існуючих об’єктів у галузі тваринництва, що надасть змогу збільшити поголів’я тварин, а також виробництво високоякісної продукції тваринництва.

10. У рамках реалізації завдання визначеного пунктом 96 Плану створюються сприятливі умови для збалансованого розвитку ринку електричної енергії, виробленої з альтернативних джерел, зокрема, таких його сфер, як виробництво електроенергії з використанням енергії біогазу та біопалива з побутових відходів – прийнято Закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення конкурентних умов виробництва електроенергії з альтернативних джерел енергії» від 04.06.2015 № 514-VIII).

Покладені в основу вказаного Закону зміни врегульовують питання заміщення природного газу та використання побутових відходів в якості альтернативного палива.

Цей Закон також передбачає: скасування вимоги щодо місцевої складової; введення надбавки за використання обладнання українського виробництва; приведення терміну «біомаса» у відповідність до вимог європейського законодавства, що дає змогу отримати «зелений» тариф на виробництво електроенергії не тільки з відходів, а й з продуктів сільського та лісового господарства; «зелений» тариф для електроенергії з біомаси та біогазу збільшено на 10%.

Завдяки виконання цього заходу значення під-індексу «Енергетична незалежність» моніторингу реформ (ІMoРe) VoxUkraine склала +1,0 бала.

Таким чином, по +1,0 бала отримали створення стабілізаційного (резервного) енергетичного фонду (постанова Кабінету Міністрів України № 459 від 24.06.2015), та зміни законодавства, покликані забезпечити конкурентні умови виробництва електроенергії з альтернативних джерел (закон № 514-VIII від 04.06.2015).

Експерти позитивно відзначили скасування правила «місцевої складової», що використовувалася для обмеження доступу нових гравців на ринок, яке було замінено на стимулюючий коефіцієнт – надбавку до «зеленого тарифу» при використанні вітчизняного обладнання, у розмірі 5-10% залежно від його частки.

Довідково: Індекс моніторингу реформ (ІMoРe) VoxUkraine дає комплексну оцінку зусиль влади щодо проведення реформ. Індекс базується на експертних оцінках змін у регуляторному середовищі за п’ятьма напрямками реформ, в тому числі реформи енергетичної незалежності.

11. У відповідності до визначеного пунктом 123 Плану завдання забезпечена можливість перенесення абонентських номерів – прийнято постанову Кабінету Міністрів України від 29.04.2015 р. № 251 «Про внесення змін до Правил надання та отримання телекомунікаційних послуг».

Даною постановою, зокрема, визначено, що у разі перенесення абонентського номера припинення надання послуги (послуг) здійснюється оператором за письмовою або такою, що надійшла дистанційно за допомогою засобів зв’язку, заявою абонента з подальшим припиненням відповідно до законодавства дії договору або із внесенням до нього змін щодо припинення надання однієї чи кількох послуг, замовлених абонентом.

У продовження розпочатої роботи, рішеннями НКРЗІ від 31.07.2015 №№ 394 та 395 затверджено Порядок надання послуг із перенесення абонентських номерів та зміни до Основних вимог до договору про надання телекомунікаційних послуг відповідно.

Окремі проблеми щодо реалізації Плану

1. Спрощення процедури надання звітності Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань (пункт 6 Плану) – інформація щодо стану виконання відповідного завдання Мінсоцполітики не надана.

2. Не виконується ряд завдань Плану, головним відповідальним виконавцем яких є МВС (пункти 21, 23, 24, 25 Плану), зокрема, щодо скасування процедур та вимог щодо обов’язкової державної реєстрації нових транспортних засобів та спрощення процедур реалізації нових транспортних засобів та митних процедур. Наведене пояснюється тим, що МВС вважає за доцільне виконувати завдання після прийняття проекту Закону України «Про сервісні послуги та сервісні центри Міністерства внутрішніх справ України».

3. Існує неузгодженість між Мінюстом та ДСНС щодо відповідального виконавця завдання стосовно визначення процедури віднесення об'єктів до потенційно небезпечних та встановлення вимоги щодо офіційного опублікування в засобах масової інформації затвердженого переліку таких об'єктів, яке не виконується (пункт 53 Плану).

4. Щодо пункту 54 Плану окремо необхідно зазначити, що Кабінетом Міністрів України погоджено висловлену Мінфіном позицію щодо недоцільності поширення дії Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» на податкові органи, оскільки реалізація вказаного унеможливить проведення контрольних заходів, що, в свою чергу, призведе до погіршення платіжної дисципліни та зменшення надходжень до бюджету. Зазначений пункт знято з контролю (аналогічне завдання містить План заходів з виконання Програми діяльності Кабінету Міністрів України та Стратегії сталого розвитку «Україна – 2020» у 2015 році та Угода про коаліцію депутатських фракцій «Європейська Україна»).

5. Завдання щодо оптимізації заходів державного нагляду (контролю) у сфері телекомунікацій (пункт 127 Плану) НКРЗІ запропоновано розглядати в рамках виконання пункту 121 Плану стосовно розробки проекту Закону України «Про електронні комунікації», яким, зокрема, передбачено удосконалити контроль (нагляд) у сфері електронних комунікацій з метою його спрямування на попередження правопорушень та зниження потенційно можливого тиску на суб’єктів господарювання, зменшення кількості перевірок цих суб’єктів на їх території. У зв’язку з цим, НКРЗІ у своєму зверненні до Уряду просить перенести виконання відповідного заходу на вересень 2015 року.

В цілому, станом на 20 серпня 2015 року за інформацією, наданою міністерствами, центральними органами виконавчої влади та іншими державними органами щодо виконання 146 заходів Плану, можна зазначити наступне:

- виконано 22 заходи Плану, що складає близько 16 відсотків від загальної кількості;

- 3 заходи, покладених на невизначене коло ЦОВВ, строк виконання яких збіг у ІІ кварталі 2015 року виконано переважною більшістю виконавців (пп. 48, 49, 52 Плану);

- 108 заходів потребують виконання;

- за 5 заходами інформацію щодо їх виконання не висвітлено;

- 8 заходів не виконується.

Джерело:http://www.dkrp.gov.ua/info/4566

Комментарии к материалу

Лучшие материалы

Стан виконання Плану заходів щодо дерегуляції господарської діяльності