• Быстрый поиск надежных решений
    и практической информации

Uteka

Я ищу...

Где искать:

расширенный поиск
Получите доступ к более 2 миллионов готовых решений, публикаций и обзоров
Оформить
подписку

Складання зведених документів про рух овець на фермі

Із цієї консультації ви дізнаєтеся: як складати зведені документи про рух поголів’я у вівчарстві.

Для систематизації даних первинних документів про наявність, надходження та вибуття поголів’я овець на кожній тваринницькій фермі складають Книгу обліку руху тварин і птиці на фермі (сільгоспоблік, форма № ПБАСГ-12, затверджена Наказом № 73). Записи в ній робить завідувач ферми або бригадир за статево-віковими (обліковими) групами як за кількістю голів, так і за живою масою. На кожну вікову групу відводять певну кількість сторінок залежно від руху поголів’я. Дані вносяться кожного дня на підставі належним чином оформлених первинних документів за каналами надходження та вибуття.

У кінці місяця завідувач ферми або зоотехнік підсумовують дані Книги і включають їх до Звіту про рух тварин і птиці на фермі (сільгоспоблік, форма № ПБАСГ-13, затверджена Наказом № 73). Звіт складають у двох примірниках: перший разом із первинними документами з обліку овець передається в бухгалтерію, другий залишається на фермі.

Бухгалтерія, користуючись узагальнюючими записами у Звіті про наявність поголів’я овець та їх живу масу на початок і кінець звітного місяця, рух за місяць у розрізі обліку за окремими аналітичними рахунками, звіряє основні показники. При цьому беруть до уваги, що:

  • приріст живої маси повинен відповідати даним розрахунку приросту живої маси овець;
  • кількість овець на фермі за групами і матеріально відповідальними особами на початок і кінець звітного періоду – даним інвентаризації тощо.

При утриманні овець в окремих отарах, розташованих на відстані від ферми, або на відгінних пасовищах облік поголів’я ведуть у Книзі чабана, гуртоправа, табунщика (сільгоспоблік, форма № 101, затверджена Мінсільгоспом СРСР від 24.10.72 р. № 269-1, див. фрагмент у кінці консультації). До неї включають дані про наявність і рух поголів’я овець, переданих під матеріальну відповідальність чабанам, кількість і стан закріпленого за отарою майна, а також зауваження і вказівки при обстеженні отар.

Полная версия доступна только подписчикам